Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

21oC, 21:00

€0.80

18oC - Υγρασία 73%-96% - Άνεμοι: ΒΔ 3-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:38 - Δύση ηλίου: 19:18

ÔóÜìðá êáßåé ç ëÜìðá;

Έτσι κι αλλιώς αυτή η συζήτηση δεν ήταν ποτέ δημοφιλής. Και το χειρότερο, εξοικειωθήκαμε με το κακό αποτέλεσμα και την κακή απόδοση των εν τη ευρεία εννοία, δημοσίων επενδύσεων. Ο λόγος για τα περίφημα προγράμματα ΕΣΠΑ, μόνιμη επωδό στις υποσχέσεις κάθε πολιτικού, που αλίμονο σπανίως επιβεβαιώνονται αλλά αυτό πολύ αργότερα. Τότε δηλ. που οι νέες υποσχέσεις έχουν θάψει τις προηγούμενες κι ο καιρός κυλάει δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου μελαγχολία. Μόλις προχθές, στελέχη του ΟΟΣΑ κάλεσαν στα Γιάννενα, μεταξύ άλλων και από το Ιόνιο και την Κέρκυρα,
παράγοντες της τοπικής Διοίκησης και των Φορέων. Σύμβουλοι του υπουργείου Ανάπτυξης, από την προηγούμενη κυβέρνηση ακόμα, ο ΟΟΣΑ και τα στελέχη του, επιδίωξαν αυτήν τη συνάντηση, προοίμιο του επόμενου Προγράμματος 2021-2027. 3>>

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4975

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΨΑΧΝΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ

Êáé óôçí ÊÝñêõñá êáé ôçí ÐÉÍ
Õðüìíçìá ìå
ôéò áíôéññÞóåéò
ôïõ åôïéìÜæåé
ôï ÅðéìåëçôÞñéï

Ãéáôß íôýèçêå ôá íáõôéêÜ ï ×ïíäñïãéÜííçò

5>>>

Πρόσκληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε Ξενοδόχους
και ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων για φιλοξενία μεταναστών &
προσφύγων με συμβάσεις 6μηνης
(+6 μήνες δικαίωμα του Υπουργείου) διάρκειας.
Σελίδα 4>>

ÐñïâëÞìáôá áðü
ôçí êáêïêáéñßá
óå ðïëëÜ óçìåßá
ôçò ÊÝñêõñáò 3>>>

Μια προφητική φωτογραφία από τον περασμένο Φεβρουάριο, Χειρδάρης (α), Χονδρογιάννης και Στεφανίδης στο Επιμελητήριο.

Ìå áöïñìÞ ìéá
èáõìáóôÞ èåáôñéêÞ
ðáñÜóôáóç, Ï èÜíáôïò
ôïõ ÉâÜí ºëéôò ºëéôò 11>>>

ÄÝêá ÷ñüíéá
Ó÷ïëéêü
ÐñùôÜèëçìá
ÊÝñêõñáò 13>>>

ÐáñáóêåõÞ 4 Ïêôùâñßïõ

Marella Discovery
07:00 - 23:00 - ÅðéâÜôåò: 2,198
MSC Magnifica
12:30 - 18:30 - ÅðéâÜôåò: 3.605
MSC Opera
13:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.679

8482 επισκέπτες
σήμερα στο λιμάνι

ÁÏÊ ÊÝñêõñá: ÐëçñùìÝò ìÝ÷ñé
ôá ìåóÜíõ÷ôá áëëéþò... ìåßïí 30

15> >



Τελευταία νέα από την εφημερίδα