Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοντστeα
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
επTAΣuο
nayo09ΥΕ Εηo !
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ε 1-Hp ΠA YΗ4 οΚΤηUΟΥ 200
www.olympiobima.gr
Εoς μΦλου wo
Τpή 0ύου m epo
Τ.μooe
Συνάντηση
Φ.Μπαραλιάκου
με την Υπουργό
Πολιπισμού
οΙΑΡΧΑΟονοmo χαΡα ΚΑ α
Φιλοπατρία και
συνδικαλισμός
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Ποιοι δικαιούνται
Dovβ orpnwοoς ς ο
10 wτό 0pφ κόνο κοό
3mo κouoμdς ή μίσnση κ pού n νΡ oo μ
ήoepα αpoμo ναπpope
s, Οu n auaα pouamς o
αpoς δo ειpν πραες nμ amό
αpα α α λοntν έmov ήν να
oow σς ouς ους wapοσppά
ν poon a
επιστροφή εισφορν
ΠΟNTETE ΔΡΑΣΕΙ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΩΝ
Η αρχτεκτονική
κληρονομιά
της πόλη μας
ΜΕΣΑ ΑΠο m
ΡΝΤΕΚΤΟΜΝ
Πρόσκληση
Μο ή u
ms πoης μος &ν
μdη Δ s
iai ηπp ος
ο τ0ς Κupv M npίας
| e ow Aμοτμό ο
υ Tw Kpή u Ν
a- pd aρντυ 30 pa
| 1900 Μπpα 0u ηn
uMvη.
|ΚΩΝΙΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
onppς
Kστνος Μ ον ς
Eος oηκpουμε ό ογpεpές νοωγρήn weypa. npφuς σο
mpάo 706
εnεκtα
Μπετν
ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΝΗΣ
Κaτpνη
τηA.:234197053Η
etoeesbesnn Fαmaeop.
Εντοπίστηκε
σύστημα παρακολούθησης
και καταγραφής συνομιλιν
ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΕΙ ΚΑΙ ΤΟΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΖΗΤΗΣΕ οκ. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ
ΕΡΓΟLΤΑΣΙΟ ΕΤΟιΜΟΥ ΙΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΔΡΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συζήτηση για τα αντιπλημμυρικά
wομε σχσος εμmσοσύνης
Αφοι κοΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
έργα , Τις παιδικές χαρές
ΚΑΙ ΤΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚκο
τonoΜΗ MΝΑΛΑ
Mu προόντα παι ότητας σης
λύτερες Τμές αιτο
ξιδκομέvo μας προσωmικό, oς
εγνόμασε alrερο
εποτέλεσμα.
Τ351039303 & 34886
konstadin idia (()ivα. com
ΕYDOR
φλτρο βρύσns
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛLΕSΤΑΤΗ
Καναπουμητυ μή Κατααρ εία
ΠΙΕsΔΙΥΑ Ι ΕΑΙ Η 50Σ
Το φpo βρσ -TDO oνόέειm
auεia σν βρύσn κυas.
ENeι συμβαιό με τ np0οpe
βρόεs τ ρs
Πωλούνται αυτόναμα διαμερίσματα
στην δεπτο καροά Πuρoς αno 52 1μ
εuc 50τμ κοντά σιην θaίασσα.
Εnαγyapατικά ακίνητα και,
οκοπ δα εντάς αχε hiou και εκτος
ψτην Αεn1aeopυυ 0 n2άοn
Λιταχωρου
Αepωπστιν Σnoδν.
eεnκν Σnoυδν.
Τιμή ΣΟΚ
Οκονομος & nrpopopκήs
12,90
Τηλ. 2351091197
www.e-ydor.gr
21530-13110 007ι το0 550
ww.serροugr iedο:μτerpougr
Τi κ ν ΣΜ γΕ
πatiEum31nC τε5ις πιο.
rί έe M
ΚΕΝΤ ΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Εγγραφές
καθημερινά.
N. ΜΑΡΑ
Έναρξη
μμθημάτων:
1 Οκτυβρίου
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε Εε ρχΡΟαν
ΑΡΕΤΟΤΕλειο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα