Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
star 88.8
ΕΦΗMΕPΙΔΑ ΤΗ Σ
ΡΑΚΗΣ 4
ΚΑΘΗ ΜΕΡΙNΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019- Αρ φύλλου 8723- Ετος: 36ο , 0,30 ΕΥΡΩ.1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 6 100 ΞΑΝΘΗ 0 341021717
ΤΟ PAΔΙΟΦΩΝΟ
ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜ
http:/www.agonas.gr e-mailagonasxanagmail.com-Ταxτικό μέλος της ΕΙHEΕ ΚΩΛ. ΕAΤΑ 1858
Ελευθέρια
Ξάνθης
100 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΞΑΝΘΗΣ
4Οκτωβρίου 2019
Οι Εύζωνες
στο δήμαρχο Ξάνθης
Ασφαλτόστρωση
στη Μακεδονίας
Εργο που προγραμματίσθηκε
ξεκίνησε με δήμαρχο το Δημαρχόπουλο
Σας ενημερνουμε ότι από την
Τετάρτη 02 Οκτωβρίου μέχρι και
την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 ,
κατά τις προωινές ρες , θα πραγματο| ΣΕΛΙΔΑ 3
ποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης
στην οδό Μακεδονίας και σε τμήμα
84 εφημερίδες έβαλαν
της οδού Μακουγιάννη.
Οι εν λόγω εργασίες θα έχουν ως
λουκέτο
αποτέλεσμα την τροποποίηση της
κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς ,
με διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και
χρόνια
του Μνημονίου
εκτροπή αυτής στις παρακείμενες
οδούς.
Παρακαλούμε για την κατανόηση
και την προσοχή σας.
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Back-to - School
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
Εκπαιδευτικά Κέντρα
(αTΖηστεφάνου
. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΕYON
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΡΟΝΤΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤyWσΛ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
οΙ ΕΤΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ!
αIP JUΜP
. nnpoφoρική
οLS LEARNING PROFILLE
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
Πepoopiac Καθnερνά
Μελέτη σε παιδυά Δημοτικού
Τηλ: 25410 63630, 2943s & 6382
Μαθήματα Γυμνασίου-Λυκείου
Λ. 694889092 1
Σχολείο)
Μ.ΒΟΓΔΟΥ 18 Α
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
. Eεμνάρια Δημιουργικς Γρoφς
Σεμινάρια Φωτοανάγνωσης
Πapάpτημα A: Aίμου 1 ναντι κτE )
VINODX

Τελευταία νέα από την εφημερίδα