Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ο Πολίτης:Recognized text:
παλίΤΗΣ
ΠΑ τοτοOΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
. Στα σκαριά n δημιουργία προαναχωρησιακν
κέντρων σε όλα τα νησιά με την πρόφαση των
άμεσων επαναπροωθήσεων
. Κρίνες από τα γυλάζο στελέχη
και φίθυροι για η σάση του Χιτη
Κυθερνπτικού Βουλευτή
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
Μ.Μ.Ε <η Και politischios.gr
Hop tέσpοωνdκ δo ρο και δο οτμένα θpεθ
KBONA ΜEDA ΑNAROS 2019
IEA 10-12
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΟ
ΜΕΤΗ ΒΟΥΛΑΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
EA 14
<ΚΑΝΟΝB ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΑ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ CHARTER ΠΟΥ
ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗ ΧΙΟ