Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.610 . Τιμή 0,60 . Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019
Γραφeίa Φ. Τζαβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 ο Τηλ. Κέντρο 26510 25,677, 3.791-Fax 26510 30.350 http://ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Εάνυπάρξει ούζευξη παλιάς καινέας γενιάς μπορείναξαναζωντανέψου.
ΤΑΧΩΡΙΑ ΜΑΣ ΕΚΟΥΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Ο Ελαφέρντατααμερίσατα συικδμοντον διοργήνοιοε η Εrό εττόλο Avησηκά τελευταία τα διαδοχικά κρούσματα
1binηεδ στο ίομ Κλαμτάος Lns ΜEΕΣ Κιγενή
επτμη κατεγοαλογν σνοήου τςτπς ονκές
Σεπρότυπα. . Κλομβίας δρούσε σπείρα
σκληρν ναρκωτικν στην Ήπειρο!
Μπορούν άραγε να ξαναζω.
ντανέψουν οι ορενές περιοχές
ης Hπείρου αλλά και της χρας
μας γενικότερα που nς πλευταίες
δεκαετίες έχουν υποστεί πλήρη
σχεδόν αpαίμαδμ από πληθυσμό για τους γνωστούς σε άλους
μας λόγους
Διακινούσε στις πάτσεςντων Ιωαννίνων ηρωίνη και κοκαΐη. Αλβανός
εγκέφαλος. Συνελήφθησαν οκτ, εμπλέκονται άλλα 16 άτομα!
. Η διακήνηση ναρκωnκν ου
σν στην Ήπειρο, γνωρίζ rάν
θησης nς Ελευταίες δεκαετίες . Οι
διακηνητές και οι σπεήρες που .
μπλέκοντα σε rίτουου είδους υποΡΕΠΟΡ ΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Καίpo Το ερτημα , ιδκίερα δε
για τον Τόπο μας, ο οποίος σε μμγάλο τμήμα του είναι ορaνoς, δυσπpόστος και όσο πά βιωναιόλο και mo
πολύ πν εγκατάλειψη , αφού δεν υπάρχουν ούε ευκαpίες δουλειάς γα
τους νέους ούτε οι υποδομές που t.
χι ανάγκη κανείς για να ou σύμφωνα με Τις σύγχρονες απατήσεις .
. Η αρνμική Τοpεiα μποpε να a ναστροφεί απαιτείται όμως μία σύζευξη της νέας γενάς , ης επιστήμης
και της τεχνολογίας με
ΡΕΠΟ PΤAΖ
Eνθαρρυνπκά υπpξαν όο τονίστηκαν
στο ουνέδριο του ΕΜ.Π. για Τς πιανό
τητες να ξαναζωντανέφουν οι ορenές
περιοχές, Στην ένθεπη φωτό ο Πρύτανης
του Μετοόβιου Πολυτχνείου . .
θέσεις, θυμζουν τη ελερναία δραν Μια εξαρθρνει η Αστυνομία , άλλη ή άλες εξεφυτρνουν .
Ταυτόχρονα όμως αλλάζουν και
ης μεθόδους Τους και σταδκκά άρχΣτον Περιφερειάρχτm Hπείρουχθες τα ατήματά τους
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: Με τον
οι συντάξεις μας προνοιακά βοηθήματα!
επανυπολογισμό
κέρδη της σπείρας που καθημερνά po .
Μεγάλα ήταν τα
ραζε Τονλευκό θάναπο στις πάτοες των Ιωαννήνων
4η σελ.
σαν να αντγρoφοuν Τον τρόmο δρά σης συμμορκν της ΑΒήνας και των
άλλων μεγάλων πόλεων. Πρόκεπαι
Επαπκοτοισύντα τα μτα.
Τληγηςyα τηναγμκατιή
πανάλη των χοίρων
Γίνονται και στα Γιάννενα
VΕΚΙ.: Η προχθεσινή απεργία είναι μόνοη αοχή .
Απάτη οι δήθεν έρανοι
υπέρ Των τυφλν
: γα μα εππλέον ανησυχητική παρ μετρο για τους γονείς που προβλημα Τίζει και τις διωκτικές αρχές .
Ο επτυχίες ης Αστυνομίας, που
σχεδόν σε καθημερνή βάση ενomίa
είπ διακινημές, επE ακόμη και χρστες, σταδιακά άλλοξαν προς το χεμεθοδολο - -11ησελ
. Το υπόμνημα με ns διεκδ
κήσεις τους κατίθεσαν στον ΠερΣελ. 12 | φερεoρχη Ηπείρου Αλ. Καχριμόνη
Ιωανiνων με χθεσνή ανακοίωση
Του αναφέρεται στην προχθεσνή
πανελλαδική κνητοποηση τονίζα
. φαινόμενα εράνων από ε
πτήδειους οι οποo εφανίζο | ναι στους πολrες ως τυφλοί ή
Επρόσωποί rοuς
Τα Συνεργαζόμενα Σωματεία Συ - νας ότ ση απεργία στς 2 του
νταδούχων Ηπτίρου- Αωλοο - Οκrβρη , στς 24 Σεπτέμβρη είνr
καρνανίας μετά το rέλος Της χθεσνής περιφερειακής κνηοποίησης
Των συνταξούχων , Το oποίo κο
: νοnοίηοoν
Στο μεταξ, το Εργατικό Κέντρο
πlμη ης ηνος,
μόνο η αρχή . .
η σελ
Προνοιακά βοnθήματα
τηλαη ΕΝNE iunbe
Σελ. 12
ρότερο
α συνταξούχαι όλα τα χρόa της κρίσης έχουν υποστεί κρόστες καταστρπικές περικοπές σε
όλα τους rα δικα - - 11η σε
στον rοπικό Τύπο
Σελαο, Ζωγράφeτο Οίro Ραδιόωνο, Επαιδευση και ΗANETΗ
Νέες διοικήσεις στα
νομικά
Δήμου Ιωαννιτν
VΕπμέρωση χές στο Δημοτικό Συμβούλιο και για το μεταναστευτικό
Επιβεβαπνεται η ανοδιτή πορεία
θα παραστούνο Πρόεδρος της Βουλής και ο Υn.Μεταφορν
Κυριολεκτικά πετάει φέτος 300 εκπρόσωπο ΚΤΕΛ απ' όλη τη χόρα Τρόσωπα 1
τΟ Αεροδρόμιο Ιωαννίνων!
V Επωσιακή αuξηση κίνσης και αφξεων ην τλευταία διετία
συνεδριάζουν αύριο στα Γιάννενα!
ΥΡH. ΓΚΚΑΣ Xnίσαμε σχίση εμποτοσύης με την Τoπκή κονωνία
Δεν προκαλεί έκπληη κάθε
νέο στουχείο mou
έρχεται στο φως
mς δημοσότητας
και αφορά την σύδηση της κίνησης
στο Αεροδρόμιο
buaνννων , οι ερ. Τα θέματα που απασχολούν
Τον κλάδο πων λεωφορεούχν
θα τεθούν στην ετήσια Γενική Συ: νέλευση ης Οpοσπονδίας Των
: Υπεραστικν ΚΤΕΛ Α.Ε αι
ΚΤΕΛ Που θα πραγματοποηθεί
σύριο, Σάββατο στα Γάννενα
. Ολοκληρθηκε κατά την
χθεσνή συνεδρίαση του Δημοτ
κού Συμβoυλίου buavνίνων ο ορσμός rων Διοκήσεων στα Νομικά
Πρόσωπα Του Δήμου , σης οποίες
συμμετέχουν επλεγμένο δημοτκοί σύμβουλο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες
Σην δια συνεέρα- -1tησελ.
ΔΙΑΒΑΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
γασίες επέκτασης Του oποίου .
χουν αλλάξει pφκά πην εικόνα και
nς δυνατότητές Του.
Με βάση λοπόν στοχεία της
Ένωσης Ξενοδόχων kωαννίνων, η ε ναέρα κνημικότητα του αεpoλιμένα
σημείωσε εντυπωσακή βελτίωση
την τελευταία διετία ,
OΑNn πκ Μpνού
υοψήφιος για δυθές βρβίο
Ομσττοι α Εις pνe,
Konuinin depirAn
Βρeεας Εαμ th12
Η συνέλευση , στην σποία αναμένετα να συμμετέχουν τρακόσιοι
περίπου εκπρόσωπο - 11ησελ.
| Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
Μετά το ναυάγιο- των συνομλιν με την ΕΡΤ
Αυτοί δικαιούνται να
δηλνουν Αριστεροί;
Αναβολή μέχοννεωτέρας
στο πρωτάθλημα της Super Ieague 2
Για να γυρίσει ο
ήλιος ..
> ράφeι ο ΧΑΡΗΣ AΕΟΤΑΡΗΣ
Φιλάλογος- Σηγραφίας
>ράφει ο ΠΑΝΝΗΣΒ. ΔΕΒΕΛΕΚΑΣ
Ανετη πρόκριση Του ΠΑΣ στο Κύπελλο (0-2) στον Ασπρόπυργο
. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με πόση οχτάρα περίμενα όλο το καλοκαίρι τα πρωτοβρό χια Οχι, δεν έχω ζωντανά για να τα ταίσω με
φρέσκο χορταράκι! Ούτε τον κήπο pου σπορμέ.
νο με αχόρταγο γκαζόν. Ο λόγος και η απίa , ήτον
άλλος. Ηπαν Το πρόγραμμα Των καλλιτεχνικν
εκδηλσεων του καλοκαιριού που έφερε στο
σπί η γυναίκα μου , η Φρόσω!
Σ αυτό το σημείο, θα πρέπει να σος συστηθ! Με λένε Τuολέοντα και κοντεύω αισίως τα πενήντα πέντε Είμαι ένας άνθρω πος απλός, εργάτης της ζωής. Από αυτούς που λένε , 7ηστλ
. Την αναβολή
της 2ης αγωνστκής
Του πρωraθλήματος
της Supor League 2
και την αρχική α ; πόρριψη της αντπρότασης ης ΕΡΤ
για μείωση της Τάξης rοu 50% στα τm
λεοπτικά σποφάσι
: σε τ ε - -11η σελ.
. Υστερα από τη Μεταπολίτευση (1974 θεωρούνταν πολύ σημαντικό για ένα φοπητή ή για κόθε νέο να χαρακτηρίζετο αριστερός . με την ευ
ρείa έννοια. Και ήτον τότε οι πολτικές συνθήκες
και οι εμπειρίες από την εξουσία ης Χούντος που.
δικαιωματικά ο κάθε αγωνζόμενος πολίτης για την
εδραίωση της δημοκρατίας να εντάσσεται σε κόμματα με πρόσημο
την αριστερή ιδεολογία .
Αλλωστε μετά τον εμφύλιο πόλεμο (1946-49) η Αριστερά είχε επβληθεί ίδεολογικά , κα ας ηπήθηκε στα όπλα . Έτσι no-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα