Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΙΚΡΑΕΣΕ ΜΕ 20 ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ7
Άνετη πρόκριση του ΠΑΣ
στο κύπελλο
Σελ 15
NΕΟΙΑΙΩΝΕΣ
Παρασκευή 4
Οκτωβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6436
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΗΠΕ ΡΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
1ξpοτής AP ΤΗ ΜΑΛ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 26510 77466 | ax : 265 10 37880 | e-mail: [email protected] | wwwneoi agones.gr
1700 ΑΤΟΜΑ ΛΙΤΟΤΕΡΑ ΤΟ 2018
ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΝΝΕΝΑ
Χτύπημο tης Δίωξης
σε κύκλωμα διακίνησης
ναρκωτικν
Αησυχητική η μείωση
Εζαρθρωθ nKε, μετά ano εμnκριστατωμένη έρευνα nou διεξηγαγαν με
με8οδικότητα αστυνομικοί του Τμη
ματος Δίωξος Ναρκωτικν της Υnδιε0θυνσης Ασφάλειας Ιωανννων ,
εγκληματική οργάνωση, Πou διακΗ
νουσε κσκληρές, ναρκωτικές ουσίες
στην Πoλη και στην ευρύτερη nερoxn των Ιωανννων.
του πληθυσμού στην Ήπειρο
ΣΕΛ, 4
Νέες διοικήσας ορίστηκαν
στα νομικά πρόσωπα του
Δήμου Ιωανwτν
Τον ορισμο διοικησεων στα νομ κά Προσωηα ολοκληρωσε κατά
στη συνεδρίαση του το Δημοτικ
Συμβούλιο Ιωαννίνων
Στην ίδια συνεδρίαση ο Προεδρος
του σωματος έκανε γνωστο με
αφορμη και επιστολη της Παράτα Sns Ενότητα Πολιτν, οτι μέσα
στις εnoμενες δύο Βδομάδες 8α
γίνει αναλυτικη συζητηση για την
ακυρωση του διαγωνισμου nou
αφορούσε στην αντικατάσταση
του φωτισμού ed ενu μετά anο
σχετική ερωτηση της επικεφαλης
της ΠαράταSης Ιωάννινα 2023Τατιάνας Καλογιάννηο δήμαρχος
Προχωρησε σε ενημέρωση για το
προσφυγικο.
ΣΕΛ. 16
Mειωaηκε nερατέρω ο πληθυσμός της χρας nέρυσι, καδως καταγράφηκαν 33857 Περισσότεροι 8άνατο αno ον
αφιaμό των γεννήσεων.
ΣΕΛ. 5
Εργαικό Κέντρο Ιωαννίνων
Είδατε μόνο mν αρχή!
Σύσκεψη για τmν
αφρικανική πανλη στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ομόφωνα υπέρ των εργαζομένων της
Μέριμνας το Περιφερειακό Συμβούλιο
Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων χαιρετίζει τους χιλιάδες αnεργούς σε
όλη την Ελλάδα και στην noλη μας
nou εδωσαν μαητικη αnάντηση
στο nολυνομοσκεδιο σκούna της
κυβερνησης της ΝΔ.
ΣΕ. 6
Η εντατικοno noη των μέτρων Προλη Ψης για την αφρικανική nαvλη των
χoίρων Βρtanκe στο επίκενφο mς
σύσκεψης nou Πραγματοποή 8ηικε ην
Τετάρτη μετά αno nρόσκληση του
Συντονιστη Αnoκεντρωμένης Δοκησης Ηπeίpou-Δυτικής Μακεδοίας κ.
| Βασλαου Μιχελάκη , στην εδρα ης
Αnοκεντρωμένης Διοίκησης στα Ιωάν"
ννα με τη συμμετοχη όλων των εμπλε κάμενων φορtων και υπηρεσιν, στοχεύοντας στον καλύτερο συντονισό
της δράσης Πρόληψης κα στον σχε
| διασμό μέτρων αντιμετπισης της
| μετάδοσης της αφρικανικης nανωλης
των χοίρων αnό τηγεπονικη Βουλγα ρia, αν και εφοσον υπάρξει κάποo
| κρούσμα
ΣΕΛ 7
Ο ΕΡΑΣΤΗΣ για 2η
χρονιά στν Εxφραση
Αno τις 4 Οκτωθρη κα για εννα
μόνο nαραστάσες κάθε Παρασκευη - ΣαΒΒατο και Κυρακη στις
21: 15 στο Θατρο Εκφραση, n
Μίνα ΠαΠnd και ο Πετρος Χριστα
κόπουλος Παizουν με το κουβάρι
του έρωτα και του χρόνου nου Πλ κει ο Χαρολντ Πιντερ , στον
ΕΡΑΣΤΗ.
ΤΕΡΙΨΡS.
911μΑ
ΣΕΛ. 9
ΣΕΛ 16