Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΕΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΝ
ΕΘΚαθημερινη Εφημερίδα τηs Ηnεipou-ίδρυτήs Ευθ.Τzάλλαs-Έτos 930-Αρ. Φυλλου 24653-Παρασκευη 4 Οκτωβρίου 2019-0,60 e
ΚΑΘΗΜΕΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Δωρεάν μαθήμαα
ρωσικής γλσσας
Ανετη Πρόκριση
στο Κύπελλο
αΜουζικουέντο
από το θέατρο Αctina
ΣΕΛΙΔΑ 9 οοέ
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 3
Να λύσουν Προβλήματα σε σχέση με το Προσφυγικό , χωρίς να έχουν καν ενημέρωση για
Τις Προθέσεις της κυβέρνησης, καλούνται για Πολλοστή φορά οι φορείς της αυτοδιοίκησης
Βρήκαν
ομόθυμη στήριξη
ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ
Tης στήρξης ύλων των nopoτάξευν
κατά των δυσμενν μεταβαλν πων
εργοσιοκν oκέσεuν ταυς έτυχν
αι εργαζόμενο
δοοκοπική εταιρία Μέρμναυ, στην
onaia μετέχουν με ompooωπό τους
μεταξύ όλλωνη περμέρεια, ο δήμος
Ιωaνντν και το navεnιστήμιο Ιω αννίνων
κή με κερΣΕΛΙΔΑ 4
Στα Πάννενα
οΚ Καραμανλής
Τς 4000 αναμένεται να
αγγξει ο αριθμός των
ατούντων ασύλου στν
Ηπαρο με τον δήμαρχο
kωαννίνων να έχει ήδη
Περοuία του υnoupyuu Υnαδομν
και Μετοφορν Κωνοταντίνου Κa ραμανλή κα tou γνικού γραμματiα
Μεοοορν Nkου ΣτοΒόηουλου θa
πρoγματonoηθεί aύρο Σάαβοιο οτο
ΠάνEνα η Etήaa γενκή ουνέλεuon
της Ομασηονeίος των Υnepooτκν
ΚΤΕΛΑΕ και ΚΤΕΛ.
δαμηνύσαι στο υπουργείο
Προστασίας του Παλίτη
ότι η αλόγιστη αύξηση
μπορεί να δημιαυργήσaι
Πpοβλήματα συις τoΠικές
κοινωνίες Ενημέρωση
για τις Προθέσεις
της κυβέρνησης
ζήτησαν οι Παρατάξεις
του ηερφερειακού
συμβουλίου.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Eπi Ποδός και
n ΑΠΟκεντρωμένη
Η ενιατικαnoinon tων μέτρων nράληΨς για την οφρικοηκή Πανλη των
xoίρων βρέθηκε oτο εniκενpο της
ούοκεμης, nou nρaματοηanθne
στην 65ρο τς Αnοκενιρωμένης Δοκnonς Hnείρυυ - Δυτ Μακεδονίας, με
η συμμεταχή όλων των εμπλεκάμε νων φορέων κα υmpεσυν.
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 3
Αματηρή συμπλοκή
στο Εκθεσιακό
Κέντρο Αρτας
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝITΩΝ
ΣΥΝΕΛΗΦΟΗ Ο 31ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΜΕΛΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Απέκτησαν
Διακινούσαν ηρωίνη
και κοκαίνη σε τοξικομανείς
διοικήσεις
τα νομικά Πρόσωπα
ΣΕΛΙΔΑ 5
Η Brookstreet
επενδύει
Σmν εξάρθρωση μιας εγκλημουκής οργόνωοης που διακινούσε oκληpές ναρκατικές ουσίες ,
Προχpnoαν οσυνομκοί του Τμήματος Δίξης Ναρκωικν ωowνων Σε τουτόχρονες αστυ νομκές επιερήσεις, ουνελήψθησαν ένας 3lφονος αλλαδαπός ως αριηγικά μέλας τς οργάνωoης κοθς και rένιε Ελλnνες και δύο αλλοδαnoί toυτοnonθnκoν γα m aμμειαxη tους ακάμη
6δο 30xρονι αλλοδαno εν στη δικογpοφία nepιλαμβάνονται και 14 ότομο, στο onola σnoδ
6ονια κατηγορίες για nρoμηθεια νορκοωπκόν αυοιν onό ην οργόνωη Η δρόσn της εγκλη.
ματκής οργόνωνης ανanτύχτηKE oτο πεδία της διακνη aης πρuνης και κακαίνης στην πάλη
και οτην ευρύτερη nepιaχή των ίωσνννων, όπου προοδιορίζεται όυ διακίησoν 1 150 nερnou
paμμέα nρωίνης και 30 nερnau γpaμμάρια κοκανης , τους τελευ ταίους nέντε μήνες
στην Terracom
Το oρισμά διακήοοων οια νομκά ηρόσuno αλακλήpωοε το δημοτικό σμβούλο Ιωνwiνων Στον Dργονομό Σmoίau Πεpάματος
nρoδρος οpίστηκε ο Γργος Λς, στον Ζωράpειο Οίκο Ευmiς ouπpdeiρας αρίσηκεnΧαοtνα Κωτοαντη (nposρας εκ.
του κατοστουκού είναι ο rμαρχοςλ. στο Δημοuικό Ρoδιόωνα ηρo 6opος ορίστικε ο Νίkας Τολης , η Δ+ANΕΤΑΙ orολαμβόε ο N.
κος Σορόκος ση Σχολική Εnporn Δευτεραβάθμος Εnauoης
nρaεpoς ορίσηκε n Φ Νόκα- Ζαpon κα στη Σνηλική Εnτρo
mΠpωτaβόθμιας Εκna ευσς napaένι ο Βοoλης Τοομηooς ,
ΣΕΛΙΔΑ θ
Αθλητισμός
Διακοπή
στο Πρωτάθλημα ,
δεν Πάει Λιβαδειά
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΒΙΚΟΣ, ΕΨΑ ΚΑΙ ΛΟΥΞ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COCA COLA
FOOTBALL LEAGUE
Στα κάγκελα για την εμπορευματοποίηση
των εθνικν συμβόλων
Στα Πάννινα
με Ιωνικό
ο θεσηρωτός
ΣΕΛΙΛΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα