Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΙΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nοu αγαnd
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρε
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοτήτης Ειδύτης- Δνθντής ΒΑΣ ΣΡΒA Ετκ 50-Αμ φύλου f151 Τμή 0.θαιρό .Τπύτη 2 0τυβρίων 2019
ΠΗΜΜΟΤΑ ΕΚΕΡΙΙΑ
ΤWYΔΝKΗ ΕA ΜΑΝΟΝΗΑ
in eτuβρου , ανo με ο φnnn, σύμφωνα με τα ο
ε δεκαήμεpη nap
τon tης nμερομn , nopoon tοu η meoio του Y - ttu οε onnoεκ του ο δο νος κατο0εoης υ .
noφnpοτήτων o4 νείου Τuος ενημεp ΤΚ tκ teς γκονομιhς
σn nς oνττα nopoτoσn neppepειoς riνη κοe .
Anς Να onμεοουμε ου
ηoε το έντονο ενδοpe . μέχpi uς 10 w navτuς στην δη νεovoμική nεp ροv nou unρκε vα τις
οις tων Δοτν στα no
οοομεί .
Μέχpι στημής
να το εννέα vοοοομεία φέρeα oiκ κoι τo Νο0
Η pouοe thms 10ς E ptpoος δυτήκ uo npέβεξος
η on είvo u .
| συνέχεuα στη σελ . 9
Η Τouική Φωνή δεν θα κυκλοφορήσει την αύριο 3 Οκτωθρίου,
Βόγω της σημερινής 24ωρης απεprίας Που προκήρυξε η ΓΣΕ
ιουμμετέτουν οι εργαεόμενοι της Εφαμερίδας.
θα κνκλοφορόσει ξανά την Παρασκετή 4 Οκτωeρίου ,
με όλες τις τελενταίες ειδήσεις.
Παραλύει σήμερα ο Ιδιωτικός Τομέας
Λόγω της 24ωρης απεργίας της ΓΣΕΕ
Για τις αλλαγές στα εργασιακά
Ποιόν Περιμένουν
να πείσουν;
Βλέnω συνδικαλιστόες του ΣΥΡΙΖΑ
να ετοιμάζονται δυναμικά για την
noponuei σήμερα ο
δοτικός Τομέας noyω
της 24ωρης onεpγίος
nou npoκnρυξε n rEΕ
για τις oλΑογές στο ερ.
yoσακό κα τον συνδ .
καλιστικό νόμο noυ
ηpoueεi npος μήφιon η
κυρέρνηon .
Eτην npέβεζα θα
ηραγματonoinθούν
τέoσερις anεpγoκές
συγεεντρσες
Η ΣΤΗΜ
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ
ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑΙ
υm ΗΤ pε
σημερινή anεργία npoκειμένου να
διαμαρτυρηθούν Yια nς aλλαγές στα
εργασιακά . Ποιά εργασιακά:
| ννέχrια υτησΕ