Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: Ι.& E . ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ .Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.609 .Τμή 0,60 Ε. Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11- 1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η πλειοψηφία των εισερχομένων δεν προέρχεται πλέον από εμπόλεμες χάρες
ΜΕΙΡΟΟΤΕ-ΟΜΕΙΗΝΙΗTΕ
Ο πισόδια χθες στον Κατσικά Ιωαννίνων από ήδη φιλοξενούμενους Συζήmo σίπερα στmΒoυλή για τις συμβάσεις υδρογονανθράκων
για να μην αποβιβαστούν 82 άτομα προερχόμενα από τη Μόρια
Η Κοινωνία (κα) ης Ηπείρου έδειξε και δελνει τα φιλάνθρωπα αισθήματά της
|Του πλούτουμας
Περιβάλλοντος!
(Ναν στην αξιοποίηση
αλλά με προστασίατου
.Η Ελλάδα σύμφωνα με τα
στατιστικά σταχεία Της Υπατης
Αρμοστείας Του ΟΜΕ σηκνει ο
μεγαλύτερο βάρος Του προσφυγκού πpοβλήματος , καθς ο συνολικές αφίζες έφrασαν rouς
45.600, από rοuς οποίους οι
10.200 αφίχθησαν ον περασμένο
Σεπτέμβριο. Μεγάλο βάρος αν kυπογυρήσουνοι έρουκες αρκοία υπέρχουν αυσηραίεχαι και επκαροποήση πιν ΜΠΕ (ηo
οβουλευτής Αρτας ΜΝΑΧ Γκoτος ο Σεκέττρωση χες και στα Γιάνονα κατό των εξφρύξεων
. Ση Βουλή συψητούνται σήμερα οι συμβάστις μίσθωσης τεσ.
σάρων περιοχν στο γετονικό
pας Ιόνιο και την Κρήτη για έρευ .
νες και εκμετάλλευση κοιταομά
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣΛΟΓΟΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
λογικά τουπληθυσμού και της γεωγραφικής ης θέσης ασηκνει
ήδη η Ήπειρος , που χθες υποδέχθηκε άλλα 82 άτομα στο Κ .
ντρο Υποδοχής Του Κατοικά.
Αν Τις πρσηγούμενες φορές , ο
προβληματισμός που υπήρχε στους
τοκούς φορείς ήταν γιαο ειδεχό μενο διαμαρτuρον Των κατοίκων
της περοχής, χθες συτές εxφρόστηΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Εκατοντάδες οικονομικοί μετανάστες εισέρχονται στην
Ελλάδα , ελπίζοντας να ξεγελάσουν mς αρχές και να
καταγραφούν ως
Των από υδρογονάνeρακες. Το
ζήτημα είναι ιδιαίτερα σημανηικό ,
καθς η αξιοποίηση Του ορυκτού
πλούτου της χρας εκτιμάτα πως
θα συμβάλλει καίρια στη βελτίω
ση Των οικονομικν και αναππυξιακν Της προοπικν.
Από ην άλλη, οι έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων προκα λούν και στην Ήπειρο σοβαρές αντ
δράσεις, aρίως επειδή εκφρoζοντa
--- - -- ------ --------- pυγες καν από τους ήδη φιλοξενούμενου
εκεί Οι αντιδράσες που σημεθηκαν εκ μέρους Τους
Οpλη θα έουν οι έpευνες και εξορύξεις
υδρογοναoρκων, πρέrε όμως να γoov
υπό αυστηρούς ελέχους για κα μην υπάρ .
ξουν επσεις στο περιβάλλον, Τόνιοε ο
βοαλευτής Αρτας Χp Γκόκας (ένθετη φωτό..
Δευτρνίοεις γα wmoοα
ΑΜΚΑ aπό τον ΕA Ι ΚΕ
-11η σελ
Πράσινο φως- mήρε η ανάπλαση του χρου
φοβα γα πρόκληση ανεπανoρθωΣΤο στοχαστρο ιερόσυλων
Το πρτο . θεματικό πάρκο
για σκύλους στα Λακκωματα Ευνοίκό σύστημα διακανονισμού
ν Καιέpγα αγροτ. οδοτοίας * Ανακοίνοση ποράταξης Μπήγχκα
της μάς στο περιβάλλον, Το οποίο
είνα σαφές on πpέπι να προστα - άλλοι δύο Ναοί της Κόνιτσας
Τευθεί με κάθε τρόπο, οφού αποτελί
επίσης πηή πλούτου για τον Τόπο
μας . Αυτό εmoήμανε ση Βουλή ο
βουλευτής Αρτας Του ΚΙΝΑΛ Χρήστος Γκόκας ζητντας να mpoχuρήσει η αξιοποίηση uων κοτασμ των, αλλά υπό αυτη
Από 10% προκαταβολή καμέχρι 24 δόσεις
/ Aληουχοόνοικάτοικοι στο Ελεύβερο
. Αλλες δύο εκκλησίες στο
χωρό Ελεύθερο ης ακριτικής
Κόνπσας μπήκαν στο στόχα| στρο ερόσυλων,
ληξιπρόθεσμων οφειλν στη ΔΕΗ
. Το πρrο . . .
θεμαπικό πάρκο για
σκύλους θα aποκτήσουν σύντομα Τα
Γιάννενα! Η πρωπό
υπη συτή δομή, που
έρχεται να ανταποκρθεί στης ανάγκες
ενός συνεχς αυξ
νόμενου αpeμού .
διοκτητν κατικ
διων, θα χωροθετηθεί στο Πάρκο.
Λακτωμάτων - Κουραμπά, η ανά πλαση Του σποίου οδεύει προς λοποίηση καθς mήρε πρόσνο
φω, aπό την Οικονομκή Επροπή του Δήμου.
Παράλληλαα, εγκpθηκαν α όρα
δημοτράτηρης του p -11η σελΑ
- 12η στλ
- 2ησελ.
VΑυτοματοπουμένη η διαδικασία της έγχρισης..
Στις 10 Π.μ. Το συλλαλητήριο στα Γιάννενα
Νέα 2400η απεργία σήμερα για
το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο
. Μέο πο απλό κα αυτοματοποημένο σύστημα διακανονσμού οφειλν με χσμηλότερες
προκαταβολές και περισσότερες
δόσεις εφαρμόζa από χθες η ΔΕΗ
: με στόχο όπως πισημαίνει να
. Σε μια ακόμη κνητοποίηση προχωρούν σήμερα
συνδικαλιστικές οργαν
σεις Της χρας , με Την προ Γύρισε Τελικά. μπούμεραν γκ σπους εμπνευστές Της
25 χρόνια από τη δίκη-παρωδία
πέντε στελεχν της Ομόνοιας
δστι m δυνατότητα σε εκαιομ: κήρuδη 24ωρης πανελλοδ
ΑΕΡΓΙΑ
μύρια οφειλέτες να κάνουν μια
νέα αρχή , καθς κα -11ησελ
κής απτργίας από την ΓΕΕ
αντpωντας στο αναπτυα .
κό πολυνομοσχέδιο mou
φέρνει η κυβέρνηση.
Για τα Γιάννενα η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων Βα γίνα σήμερα , Τετάρτη
VΕνα σύντομο χρονικό των γεγονότων από 15έος 20 Αηούντου 1994
|Μην ανησυχή σετε!
ΓΝΩΜΗ
| Σειρήνες συναγερμού θα
Dχήσουν σήμερα ( 11 π.μ )
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Κύριε δήμαρχε
θα διοικήσετε
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΕΤΣΗ
Απεργούν σήμερα
Τα Μέσα Ενημέρωσης
/Woipο ο4 om oς
.Εκοσ .
πέντε ολόκλη. Δοκιμα.
| στική ενεργο | moίηση Του συ| νόλου rν σε |ρήνων συνα | Υερμού Πολιτικής
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡ :
ρα χρόνια συμπληρθηκαν
φέτος από την
περίφημη δίκη
rων πένε στε
λεχν Της Βορεoηπειρωτικής
Οργάνωσης Ομόνοισ , η οποία
πέρασε στην ιστορία, .
Η κδίκη Των πίντεο moυ ξεκίσασε ανήμερα Δεκαπε>Του ΚΟΣΤΑ Δ ΚΑΛΣΗ
. Την συμμετοχή του στην
| σημερινή γενική απεργία ανα κοίνωσε και το Δ.Σ Της Ενωσης
| Συντακτν Ημερησίων Εφημε
| ρίδουν Πελοποννή -11η σελ
ΑΥΤΟ Τ αλαλούμ στη διοίκη ση του Δήμου Ιωαννπν δεν μποpd να συνεχστεί. Η ανταλλαγή καΤαγγελτικν επιστολν δεν βοηθάα στην αντμετπιση τuν οξυμένων
προβλημάπων της πόλης Τους ποΝες δεν τους ενδφe -2ηστλ
11η σε .
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Σήμερα σε νοκ-άουτ αναμέτρηση στον Ασnρόπυργο .
ΑΠΟΨΕΙΣ
<Φαβορί, για την πρόκριση
ο ΠΑΣ Γιάννινα στο Κύπελλο
-AΜαγές στην ενδεκάδα ετοιμάζει ο Αργ. Γιαννiκης
Τα καφρενεία και
τα χωριά μας ...
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Η Τατιάνα Καλογιάννιn για τα
απορρίμματα του . Ιωαννιτν
> Του ΑΓΙΕΛΟΥΚΟΛΕΜΠΑ, Οκονομαλύγου
. Μετά την ισοπαλία
στην πρεμιέρα Του πρω.
ταθλήματος μην Παναχαϊκή στην Πάτρα, η
πpοσοχή rou ΠΑΣ rάν .
νiνα στρέφεται πλέον
στο Κύπελλο Ελλάδας
και συγκεκριμένα στη
σημερηνή (00 μμ ) νακ
όουτ αναμέτρηση με την Ενωση
Ασπροπύργου για πην 4η φάση
rου θεσμούά
e ngpακολουθντος Τις ξελίξεις ης τελευτοίες
δεκαετίες και την ερήμωση Τωνχωρν μας , ανα pωτόμαστε εόν η κεντρική εξουσία και οι τοπικές
εξουσίες έχουν ονηληφθεί πού οδηγεί αυτό; η
έχουν κάνεει και Τι κάνουν για να στοματήσει η ερήμωση των χωριν μας και γιατί όχι και της χρος.
στο μέλλον,
0ι εφαρμοζόμενες οικονομικές πολιmκές συνεχίζουν να βοηθούν
| στην δραματική μείωση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την
ερήμωση των χωρον και δη των ορεινν και παραμε , ε
ο Κύριε Διευθυντά,
Στο φύλλο του Σαββάτου - Κυριακής 28-29/09/2019 της έγκρτης
εφημερίδας σας , ο συνεργάτης σας κος Χάρης Λεοντάρης, στη θέση ΑΠΟΨΕΙΣ,, δημοσίευστ άρθρο του με τίτλο: H μεταμόρφωση
της Τατιάνας Καλογιάννη. . Θέλω να επισημάνω τα εξής:
. Είμαι σταθερή και συνεπής στην ιδεολογία και σης αρχές της
Νέας Δημοκρατίας . Οι πράξεις μου το μαρτυρούν.
2.Το θέμα που συζητηθηκε στο Δημοτικό Συμβουλίο ΔΕΝ είχε
απολύτως καμία σχέση με ίδωτικοποίηση ή Σόμπραξη
Η ιανντικη ομάδα έδεξε καλά
σταχεία στην αναμέτρηση με την Πα.
ναχοίή, έπαξε ποδό - 4ησελ.
12ησελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα