Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΝ ΠΟΛΕΩΝ
Η Κυβέρνηση διατηρεί ψηλά
στην ατζέντα της τη βισιμη
ανάπτυξη, επισήμανε ο
υπουργός Οικονομικν Χρήστος
Σταϊκούρας, τονίζοντας πως
σέβεται τοπεριβάλλον .
ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗΡΙΕΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Βασικό μας μέλημα είναι
να στηρίξουμε ουσιαστικά τις
επιχειρήσεις και τους εργαζόμε
νους που επηρεάζονται>,
δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού
χάρης Θεοχάρης.
Ενίσχυση των Τοπικν Μονάδων Υγείας (ΤΟM) , αλλά και
συγχωνεύσεις, τουλάχιστον
όπου γειτνιάζουν με Κέντρα
Υγείας, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.
ΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΑΑs.
ΣΕΛΙΔΑ α
958 |0,50ε
ΦΥΛΛΟΥ
ΑΡ1ΘΜΟΣ
10 ΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΤΡΙΤΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΝΙΚΗ ΣΥΝEΝΝΟΗΣΗ
ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΑΠΕΙΛΕΙΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Lkg ;3λά
μτ, y UT fήθ
15ΡαρΣ 35αξλΜΑ.
ρ.. (
αΗ κλιματική αλλαγή απειλεί
τις υποδομές και την οικονομική
δραστηριότητα σε όλη την
Ελλάδαν, δήλωσε υπουργός
Υποδομν Κστας Καραμανλής,
προσθέτοντας πως Χαιρετίζω
τη στήριξη που προσφέρει
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων .
-εά ,π 9υ e
4Amm ττπι α
54 fμ εin. hάς
Η μις τ
ΣΕΛΔΜ.ι
Τι ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
καλν μεα3
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΗΕ
ΣΕΛΙΔΑ3
Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 1 Οκτρ8ΡΙΟΥ 2019 1 ΑΡΙΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 958
-ΣΟΗΜΑΤΙΑΣ !
υurΗ.
Η ΕΥΡΩΠΗ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΒΑΣΕΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Η Ευρπη έχει χρέος να στηρίξει την Ελλάδα που αποτελεί εξωτερικό
της σύνορο και βρίσκεται, γεωπολιτικά, σε μια κυριολεκτικά 'καυτή
ζνη, επισήμανε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρπινων Πόρων και
Προϋπολογισμού Ginther Oettinger.
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ10 1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι ΑΓΟΡΑ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΝΩΝΟΥΝ
ΤΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥΣ
Με απλειες 0,22%
και θετική στάση αναμονής
ηροίς
| ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
tτoon aναμονής, τήρηοε
Στις επόμενες 15 μέρες θα
κατατεθεί σχέδιο για την
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση
των 10 περιφερειακν
λιμένων της χρας, ανέφερε
ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης
Πλακιωτάκης, στη Συνάντηση
Στρογγυλής Τραπέζης για
Άμεσες Διεθνείς Επενδύσεις.
ωΧρηματστήριο ηνων
τoτρτo φiμηνο της
διακυβέρνησκ Μητοοτάκm
mapoμένoντης οε ένα
στενδεύρος διακύμανοης .
ΣΕΛΙΔΑά.
καθς τελείωσε τον
tεπτέμβριο, όπως
dρχιο , mροκεμένου να
επταχννθείη υλοποηση
των υπoχημένων, στα
και να δοrl nση στην
ΜΟΙΡΑΣΕ 7000 ΤΣΑΝΤΕΣ ΓΙΑ 4Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ
ανάπτυδη.
Ολοκληρθηκε, η μεγάλη ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
που διοργαννει στο ξεκίνημα κάθε νέας σχολικής χρονιάς,
μοιράζοντας 7.000 τσάντες για 4η συνεχή χρονιά η Πλαίσιο
Computers, με τον πρόεδρο Γιργο Γεράρδο.
υναφμvoftv
κτηκεctκλεo μεw
λεικ 0.2% στκ 568,42
μονοδε, tivouμεroc.
ταξυ Β621 μονοδων,.
otov nepoυo nuoη 0.89%η
872.30 μονάε στον penv eo
α 0. 2 μ τον tipο να δομοο
uκτουο.ar. 0 T5E 5εενοχθηeε
μnpo νωο aniroς κλήδοκσrμεωο tpδη 0
0στ000, nμρες εmpυλοτoτη
τος κα npοoεκτιοusοck pctn
ητoν to nρωτο tpumνο της δοκν
ερνηonκΜΤΡΟKη. με την αο
ράνα noαμtvεi oμωκ οε vοδιή
ttouατηpa. εδno λεγμένου
titλουκ tωκ oτου νndpξ μα ο
ttbepn αova Τooγα ικ bημ oovομκέ dooος 00 a τς
μρρυμσις rouodoλε
napakληλα η αppo 0οφως npμενt noeope τοφo
wnoexnότηνελληνήpn
onηonoaoμυμaττa
oεi tvo pσο εtpoγopou όγω
tων tpnλων εκλογν στη μήpa
Τοutoιpoνω, nopa οτρνος
οτnepmon βoortο αoμηo
ουνομιλίες με tους θομού, αλλΜ
ω εnEρrοoK μεγλων νομοθ
τημaτων ηarope τηε μα Βετκή
ornon avομονής , κθux βοoτα
σταθερa nό o K350 μονοδες
με μιεpές noεK tninεδo noυ
ουντηρι bπoo ενορο μρο rpoopa δείχνον μάλστε .
00nμεtτη αντοrή eκόμη oτον
οεtrprεpβaλλονεικt
στεί διοtρa nepoo .
Μάλιστε μετά κο το τηpο συ
νέδoο τηκ ΕΧAE στο Aονίvο εαι
ουμφωναμι tυ νλυτt, tPt.
μελδη ξανομηοίνουν στο ίδρο
o0u μπλεκμε νο θa εnav
Eολογήρoυν τηστοη τοκ mη την
ou209 aλλάκαι repooτpηnλη.
pοφoρnoηγα ικroooτηit tox
οοAησνμνoνuτάv
σηuνδομον μτοppuμouvo
ουνοοpόμετηνεnεκτσκnonpο.
οονομκή λiτκή ο τmν rvoχνon wv εnνοωω, σομtwτo m
ουοξουν ημελλοντική δυνμκή
eνάnτuξnκτης poc morut
νιο οικος
συστημικν ελληνιων τpaneων
NΟa Brk Euobk teκn Τρ nεζo κα Τpaπo nερouς , ενω
μεο0 οτο πρτο δεκηπενθημερο
οrτupoίου ανομtνα η ολο.
κληρωση tou ropoετικοu ηλnmοιου ma τηδημουργία τou τομείσυ
tων nρo ληματικν δανεων των
oστημoντpotεov, κρχηου
μnοpeί vο οξολογηθεί θει γα
rηv ovop .
nouστο Τομλό τopο , με on
ογοστη % 5 at tμάα εωμ ounpooμφωνημένυν npaξεων
δαnνnerμον 16Εκm πμtχα ,
Με ένοδο ο,7%
στις 830,19 μονάδες ,
οτpαπεζός δείκτης
noovuττκ, ο δετηυpληκ
εφολοοoύηκ tκλεομεπmuoη
020% σικ215101 μονδε, ενω
με πτon 35606 ολολήpuoε κ
ουναλλαγέο Μid Cp σικ 1.273.52
μονοδες μαον panδoδκτηνα
ελίνe μ άνοδο 01% στκ 830
μονδε.
De6 emδouνα, oro
ίττης tλεο μ tpbη της τaξε.
Αmoatόσταση των
βοσικν μηγεθν την
τooάρωνponε ζiν
npoεt mpetηου μ
δεκουν ενα npoonoeKντρατείν ma ελτoη της
noaτητος1ου ετpημou Ba βοηenpoν στην anoaτmooon των
βοοικν μεγθων των τtοoάpuν
ΣΕΛΙΑΑν.
οανοιΟΝnση nφe nme
ΣΕΛΙΔΑς
oca Cola onAn, Tepνο Evτpyr .
nn Ελληντ ηpλος AΑ n
urobans
@ Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr:
90Lν1060LL24η 6