Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΙΓΟΛΕΤΤΑΤ
ΕΝΟΙΚΙΝEΤΑΙ
ΝΝΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ
IAΟΦΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Enailimerisiato piki @gmailcon ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Post
Ετος: 70-Εγνατία 64-Τηλ 2310 240 652-FAX: 2310 242778 ΤΦ: 1 E-ΑρΦύλλου: 1599 Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Δωρεάν
αξιολόγηση παιδιν
με μαθησιακές
δυσκολίες με τη
χρήση ρομπότ
>>>> 4η
Τροποποιήσες
σε δρομολόγμια
του ΟΑΣΘ λόγω
έρνων Μετρό
Διραυπ αφτν αιυα νζς
ΜΤς lαήνας
>>>9η
Ληστεία υπό την
απειλή μαχαιριού
σημειθηκε
σε Ψιλικατζίδι κο
στους Αμπελό κηπους Θεσσαλονίκης
ατό τν ΠΕΑντρής Μακδογή
>>>> 6η
prίνα for milea. oro
>>> 5η
Γ. Μπουτάρης: "Η κάθε διοίκηση κάνει αυτό που θεωρεί καλύτερο για την πόλη"
>>>> Τη
"Ελωσαν παράνομ Τρατεζοκαθίσματα το
Κέπρο ης θεσσαλοτίκης
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
60321
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & 00ΤΗ ΚΑΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με εντυπωσιακά
2316 018 019
αυτοκίνητα πολλν
αλόγων, που ξεκίνησαν
από το Λου ξεμβούργο
γέμισε η πλατεία Αρι
στοτέλους
Στην απομάκρυνση των παράνο- | καθαριότητας του δήμου Θεσμων τραπεζοκαθισμάτων στο | σαλονίκης . Η επιχείρηση πραγκέντρο
προχρησε σήμερα μικτό κλιμά-θεοδρας και Αγίου Μηνά, παρ6977 298 697
Θεσσαλονίκης | ματοποιήθηκε στις οδούς Αγίας
[email protected]ail.com
απλεύρως του πεζόδρομου της
αποτελούμενο από ελεγκτές , |Αγίας Σοφίας, όπου διαπιστθη
δημοτικούς αστυνομικούς και
εργαζόμενους στη διεύθυνση
καν παραβατικές συμπεριφορές .
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
SOXIT ποερ ΙΝo cuf E
53>8η
SAPAE
ΛΟΠΟ 1 xrα
Created by Universal Document Converter