Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Θ. Μαλκίδης
Γεράσιμος Θωμάς από Κοζάνη: «Πρέπει
στη Γιορτή
να εκμεταλλευτούμε τις δεξιότητες της περιοχής»
Μακεδονικού
- Γιώργος Κασαπίδης: «Θέλουμε να εκπροσωπείται
Αγώνα στο
και η περιφέρειά μας στον ενεργειακό σχεδιασμό
της χώρας-Να βρεθεί μια νέα οικονομία
Μπούρινο:
ισοδύναμου πλούτου με αυτόν που χάνεται»
«Η προηγούμενη
κυβέρνηση
έβγαλε το
μακεδονικό
αγώνα εκτός
ύλης, η νυν
συνεχίζει την
πρακτική των
προηγουμένων»

σελ ~ 13

Επανέρχεται στην ατζέντα το θέμα
της μετεγκατάστασης της Ακρινής
-Δεν απέκλεισε τίποτα ο υφυπουργός
Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς
σελ ~ 3

7078

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

Ράδιο

Λόγος

Ακούστε
live

σελ ~ 24

Η μεγάλη
αθλητική γιορτή
Βίκος Street
Relays στην
Κοζάνη

σελ ~ 7

Μια γλυκιά
γιορτή μελιού
στην πλατεία
της Κοζάνης
- Γνωριμία με τα
μελισσοκομικά
προϊόντα

σελ ~ 3

Λάζαρος
Μαλούτας
σε Γεράσιμο
Θωμά: «Εμείς
χρειαζόμαστε
μια ισχυρή ΔΕΗ
-Δεν έχουμε
χρόνο, το 2028
είναι αύριο»

σελ ~ 12

Γιώργος
Αμανατίδης:
Αυξημένα ποσοστά
ενίσχυσης από τον
αναπτυξιακό,
ειδικό πρόγραμμα
προετοιμασίας
του ανθρώπινου
δυναμικού,
ειδική ζώνη
δόμησης

σελ ~ 5

Θόδωρος
Καρυπίδης
στο Γεράσιμο
Θωμά: «Εμείς
προτάσεις
για κλείσιμο
των λιγνιτικών
μονάδων
το 2028 δεν
τις κάνουμε
αποδεκτές»

σελ ~ 13

Παναγιώτης
Πλακεντάς στον
Γεράσιμο Θωμά: Δεν
είμαστε διατεθειμένοι
να ζητήσουμε
συγνώμη γιατί 60
χρόνια πεθαίνουμε
προκειμένου αυτή η
χώρα να αναπτυχθεί
από την εξόρυξη
του λιγνίτη»

σελ ~ 11