Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ιδρυτής -Νόλαυς Καραθάνς 1951-1974 * Βuκτήρια-Ειό ότρια Σταυρδου L Σλανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)
Ap φύλλου 6880-11.961
0,50 ε
Ο Δρ. Αστροφυσικής Άγγελος
Τσιάρας μιλά ει στον .Τ.ν
Με κάθε επισημότηα
|Μεταξύ των Εθνικν Ομάδων Ελόδος κα ίσραήμ
Κστας Ανυφαντά κης
Με μεγάλη επιτυχα διεξήχθη
ο Διεθνής Φιλικός Αγνας
Η ομάδα
χρειάζεται χρόνο
για να αποκτήσει
ταυτότητα
τελέστηκαν οι εκδηλσεις
μνήμης για τα θύματα
των σφαγν από τις
βουλγαρικές θηριωδίες
"Η Γη μας είναι σπάνια
Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων
| ατόμων για Φανθρωπικό σκοπό
Με τεράστια δύναμη ψυχής οι αθητές
| μός έδωσυν ένα μεγάλο μάθημα ζωής
σελ. 5η
και θα είναι πολύ
δύσκολο να βρούμε
κάποιον πλανήτη σαν τη Γη
σελ. θη
σελ Υη
σελ. Sη
Μια προσφορά του Συλλόγου Πάνος και Χρυση ίδα-Βοήθεια σε Παιδιάν
Πιστοποίηση της φυλής ση μαίνει | Εγκαινιάστηκε το Αστρονομικό
Γυμνάσιο
Νικηφόρου Δράμας
Ημερίδα στη Δράμα για την Βραχυκερατική φυλή βοοειδν
και πιστοποίηση προϊόντων
και άρα καλύτερες τιμές
Παρατηρητήριο στο
Μιλάνε στον nΤ. κ Μπιζέλης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνν και ο κ Καζόλας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαίας
Δογραματζίδης: Το μοναδικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο σε Γυμνά σιο στην
Ελλάδα
Με την παρουσία της γεν. γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας κας Αν . Γκίκα
Του θανόση Πολυμένη
0 6όλος Του Αστρονομιού Πaρατηρητηρίου
AΑΠΟ Τις σημαντικότερες ίσως εκδη
λσεις του 201 πραγμτοποήθηκε
Ι το βράδυ του Σαββάτο 28 Σεππεμβρίου στο Νικηφόρο του Δήμου Παρακεστίου
στη Δράμα. Πρόκειται για τα εγκαίνια του
Αστρονομκού Παρατηρητηρίου που βρίσκεται
εντός του Γυμνασίου Ν.
κηφόρου .
Και όπως μας λeι ο
καθηγητής του σχο
λείου και πρόεδρος του
Συλλόγου Ερασπεχκής Αστρονομίας Δράμας -ο ήγα σος, κ.
Μιχάλης ογραματζ
δης, είναι το μοναδικό
σχολείο στη χρα , που
διαθέτει ένα Αστρονομικό Παρατηρητήρια
Τα εγκαίηα του Παρατηρητηρίου έγav από
την πρόεδρο του Συλλόγου .Πάνος και Χρυσηδα Βοn θεα σε Παιδιά κα Δνη Βαρδάκα, που προσέφεραν προβολές
το θάλο του Παρατηρητηρίου , εν παρούσ
στα εγκαίνα ήταν και η
γενική γραμματέας
Πρωτοβάθμας Εσταί
δευσης του Υπουργείου
Παιδείας κα. Αναστασία
Όπως τοίζe στον
n.Τ.-οκ Δογραματζ δης , η όλη προσπάθεα
ξεκίνησε πριν από 10
χρόνα περίπου και όλα
έχουν Yνει μέσω δ ρεν . -Eίναι πάρα πολύ
σημαντική η προσπάθεια αυτή και να σκςφτετε ότι είμαστε το
μοναδικό δημόσο σχολείο της χρας που δια θέτει μια τέτοια κατασκευή .
-Οι δυνατότητες του
τηλεσκοπίου είναι apκετά μεγάλες και όσο
mο μεγάλο το τηλεσκόπιο , έχουμε τόσο πο μεγάλη φωτοσιλληκτυκή
κανότητα έχει Και μπορεί να βλέπει και τα mo
αμυδρά αντυείμενα.
επισημαίνει ο διος .
θα πρέπει να σημεισουμε επίσης, ότ , στο
χρο του Γυμνασίου
λειτουργεί ένα παλύ ενδιαφέρον υπαίθριο εργαστήριο , εν για δυο
μέρες , Παρασκευή και
Σάββατο , βρισκόταν
στο Γυμνάσο το κνητό
ΦΩΤΟ ΠΤ.
Του Θανάοη Πολυμένη
ΠΩΣ είχαμε γράψει την περα σμένη εβδομάδα, μέλη της
Ένωσης Εκτροφέων Ελλην κής Βραχυμκρατής Φυλής Βοοδν
βρέθηκαν την περασμένη Κυρακή
στη Δράμα, προκειμένου να ενημερσουν τους κτηνοτρόφους της περοχής για τη συγκεκρμένη φυλή
βοοειδ .
ΟΠρωνός Τίπος στις 26 Σεπτεμβρίου,
είχε φυλοξενήρει δηλοeς του προέέρου
της Ένσης κ . Αχλλέα Τσαrpλη Κατά
ΦΩΤΟ ΠΤ.
Οκ Ιωσήφ Μπζλης κoιο κ. Πάνης Καζόλος
Το εγκαίνα ένε η πρόεδρος του Σολόγου Πόνος και
Χρυσηδα Βοήθεια σε Παιδιά κα. Δινη Βαρδά, nou
προσέφεραν αι Τον θόλο .
την ημερίδα ενημέρωσης που πραγματοποήθηκε στη Δράμα την Κυρική 29 Σεπτέμβρου μληραν στον nI4 ο καθηγητής
του Γεωτονικού Πανεπιoτη
μίου Αθηνν κ . ωoήφ Μπιζέλης, και ο γενκός
γραμματέας της Ενωσης κ.
Γιάννης Καζόγλου, καθηγήτής του Πανετιστημέου Θoσαλίας αλλά και οτροφας
βραυκερατικν βοοεδν.
Μπζέλης Πιοτοποίηοη
του προόντος
Οκ Μπιζλης , ανέπτυξε
το θέμα της γενετικής ταυτοποίησης της βραχυκερατκής φυλής αλλά κα γενκό
τερα των βοοεδν. Όπως
είπε σε δηλ οας του στον
ΠT τα τελευταία χρόνα
έχουν αναπτυχθεί ούγχρονα
μέσα μέοω τεχνκν του
DNA , φστε να μπορούμε να
διακρίνουμε τις δαφορές
που έχουν οι φυές μεταξύ
τους καινα φτάοουμε στο
επίτεδο ακόμα και αν ένα
ζο έχουμ αμφβολίες για
τοπού ανήκε, να το κατατάξουμε σε μια φυλή
Πανητάριο Θεσσολονίνης που πραγματοποιούσε
Ισελ4η
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnακόνoης
ηεξΕλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnoος Μαστού
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τiplex σγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μίτpηση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηoη
σύγκρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ 25210 22423, Fak 25210 22413
email: [email protected]
σελ 4η
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙAΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάνκα διπλα έας
Κιν. 6932-347415
μμαtpimvo τνωτο
Νέα Δεύθυνση
Γ. Παπανδρέου 34-20s Όροφos
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Έ 2521055122 06977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
<Το μυαλό δεν είναι
ένα δοχείο για γέμισμα,
αλλά μια φωτιά για άναμμ αν
Γιάννης
Πρόσeαση
Γαζάνης
. στη δύναμη σου!
στο μέλλον σου!
Τηλ. 2521057467 ::: Κιν. 6974765815
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αρμεν 15, Δράμα
www.prosνas i.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα