Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Μυστήριο με εντοπισμό
Ξεκινά η αΕβδομάδαν
Βινυλίου στην Πνευματική
Εστία Σπάρτης σελ. 10
Αδρεναλίνη και θέαμα
στο SuperMoto της Σπάρτης
> σελ. 15
κορφανν ναρκωτικν
στη Νεάπολη σελ. 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019 | Ετος 24| Αριθμός 5737 | Τμή φύλλου 0,50ε
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250,e-mail.info @lakon ikos.gr www.lakonikos.gr
Νικητής ο Μπόντις Ταμάς
Επιχορήγηση
7,2 εκατ. ευρ
για 19 επενδύσεις
στη Λακωνία
Ουγγρικός θρίαμβος
στο 370 Σπάρταθλον
Από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Επιχορήγηση ύψους
14.199.565,06 ευρ θα δοθεί
σε 31 επενδυτικά σχέδια μι
κρομεσαίων επιχειρήσεων
δραστηριοηοιούνται
στους τομείς της Μεταποί.
nσης και του Τουρισμού , θα
δοθεί από ην Περιφέρεια ΠεΑΑ
λοηοννήσου, στο ηλαίσιο του
Β' κύκλου του καθεσττος
ενίσχυσης νέων ανεξάρτητων
ειχειρήσεων του Αναππυξιο
κού Νόμου 4399/2016
Στη Λακωνία , συνολικά 19
επιχειρήσεις θα δουν να n
στνονται στους λογορια σμούς τους , το επόμενο
χρονικό διάστημα, τα noσά για
την υλοποίηση των επενδυτι κν τους σχεδίων . Ειδικό τερα, θα δοθεί συνολική
εnορήγηση συμβατικής
επένδυσης
7.257.579,94 ευρ , εν το
σύνολο ενισχυόμενου κό .
στους επένδυσης ανέρχεται
σε 15.201.980,11 ευρ.
Πρόκειται για επενδύσεις σε
περιοχές των Δήμων Αν.
Μόνης , Μονεμβοσίας και
Σπόρτης σε τομείς όπως Eπe
ξεργασία-τυnonoiηση
ελαιν , εκουγχρονισμό κάμnνγκ , ελαιουργείο-τυnοnο .
non ελαιολάδου , ίδρυση
οινοηοιείου , ίδρυση μονάδας
αγροτικής εκμετάλλευσης (4
επενδύσεις , μονάδα επεξεργασίας αγροτικν Προϊόντων
& Βιολογικν αλάης , μονάδα
επεξεργασίας φρούτων-τυnonoinon ελιάς, ελοιουργείοtυπonoinσn
ύψους
Συγκινητικές στιγμές χάρισαν οι 4 Λάκωνες δρομείς
Που τερμάτισαν
σκευή 27 Σεπτεμβρίου , 387 δρομεί
Υnερμοραθωνοδρόμοι από την
Ουγγαρία κατάφεραν να γρά - αθλητές αnό τους οnοίους κατά
Ψουν ιστορία στον αγνα του
37ου-Σπόρταθλον , Πou συγκα- την επόμενη ημέρα οι 197. Το
ταλέγεται μεταξύ των Πιο δύσκο- χαμηλό nooστό τερματισμού
λων και oπαιτητικν αγνων είνοι χαρακτηριστκό της υψηλής
υπεραποστόσεων του ηλανήτη.
Από τον ιερό Βράχο της Ακρό - κατά τη διεξαγωγή του αγνα ,
Πολης ξεκίνησαν την Παρα - γεγονός Που δυσκόλεψε τους
Πρόκειται για τον Τσέκσεϊ Ζότλαν
Την απόστοση των 246 χιλιομέ - nou τερμάτισε σε χρόνο 2417.07
τρων ολοκλήρωσε Πρτος στις Την τριάδα συμπλήρωσε, με
6.30 το Πρωί του Σαββάτου χρόνο 2426.28 , οΤσέχος Ράντεκ
(28/9) , ο Μηόντις Ταμάς αnό την Μπρούνερ , ο οnoioς είναι γνωΟυγγαρία και αναδείκτηκε νικη- στός από Πρoηγούμενες διοργατης του φετινού -Σnάρταθλον νσεις καθς τερματίζει στον
με χρόνο 2%.2932 Την δεύτερη σγνα συνεχόμενα από το 2015.
συνέχεια σελ. 9-10
φεραν να φτάσουν στη Σπάρτη
θερμοκρασίας Πoυ επικράτησε
θέση κατέκτησε επίσης Ούγγρος
Ο Παρθεννας στα χέρια
μιας Σπαρτιάτισσας
Διευθύντρια της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων η Β. Ελευθερίου
Με υπεράνθρωηες Προσπ
θειες και άριστη επιστημονική
κατάρτιση έχει ξεκινήσει το τε λευτοία δέκα χρόνια το δύσκολο
έργο της αναστήλωσης των
μνημείων της Ακρόπολης Χτυnημένα σπό χιλιάδες ακτίνες
ηλίου και λαβωμένα από ανθρπινο χέρια , τα μνημεία
έχουν Πλέον Πάρει τον δρόμο
της ίασης και αναδεικνύονται
συστηματικά από την Υnηρεσία
Συντήρησης Μνημείων Ακρό- μάτι της Βασιλικής Ελευθερίου , στη Σπάρη , σηούδοσε στο ΕΜΠ
Πολης του Υπουργείου Πολιτι - διευθύντρια της υnnρεσίος
σμού και κάτω από το άγρυπνο
ελιάς &
αρχαιολογικούς χρους της
Ρόδου . .α μνημεία μού
ασκούν μια γonτεία για το κομ μάτι της ιστορίας noυ κουβολούν , δήλωσε η ίδια. Συνολικά
έχει υπό την εποητεία της 114
ελαιολάδου 2 επενδύσεις).
τυnonoinonη ελιάς & ελαιολάδου, μονάδα επεξεργασίας &
τυnonoinonς ελαιολάδου,
ίδρυση ξενοδοχειακής μονά.
δας [5 επενδύσεις)
εξειδικευμένους υπαλλήλους
nou anoπόστηκαν από διάφορες υnηρεσίες του Υnουργείου
Πολιτισμού και 40 ακόμα με
σχέση εργασίας των onoίων η
ηρόσληψη ηραγματοποήθηκε
στο πλαίσιο του Προγράμματος
Επιστολή-απάντηση
Π. Παπαλεξνδράκου
στην Ερη Ρίτσου
του Πανογιτη
Πanαλεξανδράκου
Αθηνν και άφησε τα ηρτα ΕΣΠΑ 2014-2020.
επαγελματικά της χνάρια στους
Η κ. Ελευθερίου , γεννημένη
συνέχεια σελ 8
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα