Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΤΑΝ
ΕΝOΙΚΙΝΕΤA
ΝΤΤΗΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Εμkeς
τυanoρoorus μ.. με α
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ααάν,
ΟΛΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 01/10/2019
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 ΤηA.:2310-232536 FAX :2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7201
27 χρόνια
Μέχρι τις 20 Οκτωβρίου
Στη Βουλή ο νόμος για το ΑPS
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Μικρότερο τοενδιαφέρον για διακράτηση κάποιου Ταλέντου
Adecco:
Μασις δύο εταρέες h πήρν
Ταιρεί8
Αυξιση τον Ποσοπον
αναπλήρμωσης για Πνο
αο 3 άη υφολαης
ζτά το ΒEΑ
περισσότερο για να βρει ταλέντα
Ακόμη και πάνω από το 16% του μέσου όρου της αγοράς θα
έδινε το 50% των επιχει ρήσεων, για να Προσλάβει κάποιο
ταλέντο . Μικρότερο το ενδιαφέρον για διακράτηση κάποιου
ταλέντου Που ήδη εργάζεται στην επιχείρηση.
Το 50% Των ελληνικν
εταιρειν είναι διατεθειμέ
νονα πληρσει περισσότε
ρα για να προ0σελκύσει τα
κατάλληλα ταλέντα, εν
ΤO 33% αυτν μπορεί να
Πληρσει ακόμα και πάνω
από 16% του μέσου όρου
της αγοράς
Σημάδια <κόπωσης
στα αποτελέσματα εξαμήνου
Eurobank
Εμφανή σημάδια κόπωσης δείχνουν τα αποτελέσματα
εξαμήνου του εισηγμένων εταιρειν
για Πρτη φορά μετά το 2014, η ανοδική τους Τάση
δείχνει να εξασθενε .
Ειδικότερα με βάση τα αποτελέσματα 84 μη Τραπ 4ικν εισηγμένων (Πepiπου οι έξ στις δέκα)
δημοσιεύσει μέχρι χθες Τις λογιστικές Τους καταστά2,1%
Τα κέρδη Προ φόρων, Τάκων και αποσβέσεων
(ΕΒΙTDA) αυξήθηκαν κατά 49%.
Τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν μεν κατά 43,5% ,
Πλην όμως
στικν ζημν της ΔΕΗΔΕΗ 0,00% ( και αυτή οφειλόμενη κυρίως σε μη λειτουργικά αίτια ) , Τότε η συνολική κερδοφορία των άλλων 83 εισηγμένων θα ήταν
όσο ακριβς όσο η αντίστοιχη περυσνή.
του ΧΑ, καθς
Εirobank:
αν δεν συνεκτιμηθεί η μείωση
των λογιείχαν
Δtειη
Εγράον
σους μετχους
σεις:
Ο αθροιστικός κύκλος εργασιν μφάνισε άνοδο
Mivhkς
Φτυμμ ία η
μαυγμή Βλήα ηα
0ωμίπα
Auκwiτμ ο
<Για την Ελλάδα, η
Παγκόσμια Ημέα
Τουρισμού
άρρηκτα συνδεδε μένη με την έννοια
της ανάπτυξης και
είναι ο τουρισμός το
μεγάλο και συγκριΤικό πλεονέκτημα
αυτής της χρας .
Με τη μείωση των
φορολογικν επιβαρύνσεων και την
χρόνια της μεγάλης
κρίσης, η Ελλάδα
της εξωστρέφειας
και της ευελιξίας, η
Ελλάδα που μπορεί
ρχεί καθημερινά.
Είναι η βαρια μας
βίομηχανία,
ομάδα που κάνει
Πρωταθλητισμό κι
κερδίζει . Είναι
Τομέας Που συνει C
είναι
και στέκεται
Πόδια της και ονειρεύεται ένα καλύτεστα
δημιουργίας.
Αυτό ακριβς εκφ
ράζει ο τουρισμός,
είναι η Δημιουργική
Ελλάδα , δηλνει
αρμόδιος
υργός . Αυτή Που
στάθηκε όρθια στα
σφέρει στην αύξηση προσέλκυση επενDC Συνύπαρξη τεχο
λογίας και ανθρόπνης aυp
ηματικότητας
μεγάλης στικής εκπαίδευσης,
κατάρτισης και δια
κατέληξε .
ρο αύριο .
δύσεων
απασχόλησ, Η δική κλίμακας , με τη
μας ευθύνη είναι να
διαμορφσουμε Τις
σημερινή μέα
είναι
στήριξη Της επιχειρηματικότητας και
την ουσαστική αναβάθμισης της Τουριμάθησης ,
ξεχωριστή,
στην Ελλάδα, όμως προϋποθέσεις για
τουρισμός κυριαυφυπο!
συνεχίσει να
Created by Universal Document Converter