Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Iniobank Helasiat: Η χρίση μείωσε τη ζήτηση για υτηρεσίες aiening δεξισεων
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων-Προμηθειν και
Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1999Qgmal.con ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ:0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki [email protected]
ή Email: dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5571 Τρίτη 01.10.2019
ή Email: pan1983Qotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Νέο κάλεσμα
Μητσοτάκη
Ευνγερ:
settlement
> Τελ
>>> ελ.
Δημοπρασία 6μηνων εντόκων
στις 2 Οκτωβρίου
Μπορεί κανείς να επενδύσει στην
Ελλάδα, αξιόπιστη η κυβέρνηση
στους
Αμερικανούς
επενδυτές
Μαυύτερυ πλευνίσμα
χαμηλότερες συντάξεις
ανοιχτή
συζήτηση για τη νέα εποχή
dρχισε στην Ελλάδα μετά τις
Ιουλίου
Σε μια ειλιmρινή
εκλογές
προχρησε
Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάνης κατά τη
στο πρόγευμ
Foreign
Relations στις 07.45 (τοπική ρα)
συμμετοχή
εργασίας
του Council on
στη Νέα Υόρη.
Ο Ποωθυπου ργός οπηύθυνε
κάλεσμα στους Αμερικανούς
επενδυτές να εκμεταλλευτούν τις
ευκαιοίες
στην Ελλάδα μετά την είλογή της
νέας χυβέρνησης , την ανάντηση
της οικονομικής εμπιστο σύνης
και την εντυπωσιαπή ανάκαμιψη
του δείντη οικονομού κλίματος.
που παρουσιάζοντα
Ο Πρωθυπουργός δέχθημε αρχετά ερωτήματα για το
λαϊαισμού
για το πως κατάφερε ο ίδιος και
κόμμα
στις τελευταίες ευλογές . Στην
απαντήσεις του ο κ. Μητσοτάχης
τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγνη
της απευθείας παι είιοινού
επαφής με τους πολίτες μέσα από
συγμεπριμένες δεσμεύσεις που
υλοποιοίνται άμεσα . Για παράδειγμα , αναφέρθημε στην άμεση
μείωση του ΕΝΦΙΑγια τη με σαία
πρόβλημα
και συγκενρμένα
Αύξηση κύκλου εργασιν
του να επικρατήσουν
Επέστρεψε στα
ικέρδη
η Καραμολέγκος
και τα συγμεκριμένα μέτρα
που αναποίνωσε η κυβέρνηση γα
τους εργαζόμενους που αμείβαν
ται με παθεστς ημιαπασχόλησης αλλά εργάζονται με πλήρες
ωράριο .
ύξηση κύκλου εργασιν κατά
εταιρεία από την στιγμή
12,1% (στα 45,36 εκατ. ευρ) έχει αποφασίσει την επένδυση
σε νέο Logistic Center ( το
επιχειρησιακό πλάνο θα έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του
2019) , την δυναμκή προθηση
των προϊόντων της , το επιτυχές
καινοτόμων
καθαρός προϊόντων αλλά και την διαανάπτυξη υψηλν
ΕΒIΤΑ από τα 4,55 στα 6,52
εκατ. ευρ
λέσματος από ζημία 0,9 εκατ. σε
κέρδη 0,14 εκατ. ευρ σημείωσε
κατά το πρτο φετινό εξάμηνο η
αρτοβιομηχανία Καραμολέγ
κος . Παράλληλα,
δανεισμός υποχρησε κατά 1,5
εκαπ. ευρ μέσα στο πρτο
μισό του έτους , παρά την υλοποίηση επενδύσεων.
μαθαρού
αποτεκαι
Ερωτηθείς για τις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεμπλοκάρισμα με το
μεγάλων επενδύσεων,
Μητσοτάμης τόνισε ότι στην
εμβληματική επένδυση
ΚΕλληνυιού
η απουσία πολιτκής βούλησης
σημεινοντος τις ενέργειες που
έκανε η νέα υυβέρνηση για να
άρει όλα τα
ναν. Ο ποωθυπουργός ρωτήθημε,
τέλος για το πρόβλη μα του brain
brain και το πως θα μπορούσε να
αντιστραφεί η τάση
γούμενων ετν . Απαντντας
Μητσοτάκης ανέφερε ότι για να
γυρίσουν πίσω οι
έφφυγαν
χρειάζεταινα ευπληρωθούν τρεις
προύποθέσεις: Ποτον να υπόρ
ξουν νέες δουλειές , δεύτερον, να
μειωθούν οι φόρουκαι οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
τρίτον , να πειστούν όλοι ότι
υπόρχει μακροπρόθεσμα καλύτερη προοπτική στην πατρίδα μας.
λανσάρισμα
Ψήφο εμπιστοσύνης στην χυβέρνηση για τις cλλαγές
εργασιακά
ται 15 χρόνια για να
προ χρίσης επίτεδα . Ζητά μείωση στόχου πλεονασμάτων
από το 2020. Επιμένει για κόψιμο αφορολόγητου, κατάργ
ηση <13ης σύνταξης>
τήρηση και
μεριδίων αγοράς.
και την επιτάχυνση ιδιωτικοποιήσεων. Χρειάζονεπιστρέψει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα
ποόβλημα ήταν
Το 2019, η εταιρεία λανσάρισε
τρεις νέους κωδικούς mini,
Slim, το LAW GARB και. το
οποτελεσμάτων και τη γενικότε-χωρίς προσθήμη ΑΛΑT &
Το λανσάρισμα
ξεκίνησε από τον Μάρτιο
2019. Τα μερίδια των τοιν
νέων χωδικν , για το πρτο
εξάμηνο πωλήσεων ξεπερνούν
το 5% εν αναμένου με
έχουν φτά
μερίδια της τάξεως κοντά
εμπόδια που παρέμε
προσωπικής διαφοράς.
Για τη βελτίωση άλλωστε των
ρη πορεία
Εuro2day.gr είχε αναφερθεί σε
δημοσίευμα της 13/7/2019 με
τΗλο χαύξηση πωλήσεων 10%
προβλέπει η Καραμολ έγκος
Λίρα 100, τα νέα προϊόντα.
ομλου
ΖΑΧΑΡΗ.
προσθέτοντας ότι θα
χρήματα αυτά να
<Μεγάλο λάθος χαραχτήρισε
την καταβολή της λεγόμενης
< 13ης σύνταξης από την προηγούμενη κυβέρνηση ο επικεφαλής της αποστολής
Πτερ Ντόλμαν , σημεινοντας
ότι το μέτρο θα πρέπει κατά την
εντίμηση
ληθεί
μπορούσαν τα
έχουν χρησιμοποιηθεί πολύ
2ιαλύτερα για τη στήριξη νέων
εργαζομένων
Χαρατήρισε μάλιστα το συγκεMριμένο μέτρο ως κοπατάλη
των προη
Έλληνες που
χρόνια της ρίσης
ανέργων .
του ΔΝΤ
κύκλο ενός έτους
Σύμφωνα με τη διοίκηση της
Καραμολέγκος , η χρήση του
2019 αποτελεί ορόσημο για την
Ταμείου
να ανακστο 10%.
Created by Universal Document Converter