Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΓΠΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9929- ΕΤΟΣ 35o -ΤΙΜΗ 1E-ΤΡΙΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Χ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΤΡΕΝΑ, ΗΣΑΠ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΟΓΩ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Οι 9 προτεραιότητες
των επόμενων
90 ημερν
Προς Aιγάλεω/Δεροδρόμια
Το Ecale o/Δipor"
Απεργτακό
μπλακ άοUτ
Σελ. 8
|ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΞΑΠΕΡΙΙΚΟ
ε0οίή
Η Ελλάδα
τρίτη χρα με τους
πιο ηλικιωμένους
κατοίκους
μΠΛΟΚ
Σελ. 4
Σελ. 3
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Η προστασία
Αποσυμφόρηση της Μόριας
επιτάχυνση διαδικασιν ασύλου
.Με εντατικούς ρυθμούς συνεχiζονται οι
εντάξεις στον μηχα
Πρτης κατοικίας εν θεωρείται σχεδόν
δεδομενο ότι άμεσα θα ανοίξουν
νοί των πλειστηριασμν από τις τράπεμό Προσπασίας της
οι κρουτρίσοπ
πήνηααξαύρη
Οι Γιατροί
του Κόσμου κρούουν
τον κδωνα
του κινδύνου
Σχεδόν 23.000 είναι ο1. χρήστες Που
έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία, μέσω της
ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, για την προ
στασία της 1ης κατοικίας και την ευνοίκή ρύθμιση
κν , καταναλωτικν και επιχειρηματ1κν δανείων, με υποθήκη στην
Σελ. 2
ΕΩΣ ΤΙΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
και επιδότηση των σεγαστιΣελ. 2
ταταες
κύρια καετε
Εενρ.
Ευμακ
ΑΡΕΝΕ
τ0ικία.
gαEά.
#ια9ΡΗ
σημου
ΑΥΣΤΡΙΑ
σμμα:
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής
-5 κα
μαθελι
Εalα .
πάρει
E9Η82
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ
ους, ολοκληρθηκε η 13η εβδομάδα λει Μιαεβδομάδα παράταση
για Τις 120 δόσεις
τουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
και αθροιστικά από 1η Ιουλίου 2019 μέ
χρι 29 Σεπτεμβρίου 2019 εχουν εισέλθει
Πλατφόρμα
φορολογικού
ρήτου 34.009 χρήστες. Έχουν ξεκινήσει
τη διαδικασία ετοιμασίας της αίτησης
22.882 χρήστε εν έχουν υποβληθεί 82
αιτήσεις και διαβιβαστεί στις τράπεζες.
Παράλληλα έχουν δοθεί 16 ροτάσεις
Πdρατασή
άρκαι τραπεζικού απορκαι συναίνεσαν στην
Τα σενάρια
για τον σχηματισμό
κυβέρνησης
ρύθμισης από τις τράπεζες και έχουν
ήδη αποδεχθεί 5 προτάσεις ρύθμισης
δανειολήπτες
και εκκρεμεί η αποδοχή
των υπολοίπων.
Σελ . 6
Σελ. 5
Ο λογικός
ε099009)