Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Apθμ φύλου 36.010- Τρτη 1 οτυβρου 2019 ww iharmsnews.gr
Ασngoχuμα Κdεμάτος
ΟΑΡΡΟΣ
COMMOaoEmT ΛΟ
π-2T10 31 7
|ww .43mτd
Έτος 1206 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕ ΣΣΗ ΝΙΑΣ
Τuή 1 upό
KΙΝΑΛ ΜΕΣΣΗΝ ΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
" Βράζει για τη
συμπόρευση
1 ΜΠουντρούκα
με Παν Νika
Διαμαρτυρία για
την κατάργηση
της αυτονομίας Τους
Λογομάχησαν
και τραυμάτισε με
μαχαίρι τη μήτέρα του
συλ.8
σελ 8
σελ 4
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Αναβρασμός για το
σχεδιαζόμενο "λουκέτο"
στη λγνπική μονάδα
ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Ο Π. ΚΛΑΔΗΣ
Αμερικάνικο μπιλιάρδο
η νέα Δημοτική Αρχή
σελ 7
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤHOMAS COOK
Έφυγην 680 Βρετανοί
τουρίστες από τη
Μεσσηνία, καμία άφιξη
σελ 9
ΔΕΥΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
Ανοιχτό το ενδεχύμενο
για κατάργησή της
από τον Λεβεντάκη
Κοι να μηγνριζε . . αμερικάνικα μπυλιάρδε ο δήμαρχος Κολομάτας, Θονάσης Βασnόπουλος, ανογκάστη ενα κάe
Sντατικά μαβήματα το Σαββατα κύριακα που μος πέρασε . Κ αυπό, γιατί ον άψει των χθσνν του ανακαινσεων
στο Δημοτικά Συμβούλια Κολαμάτας γα ις θέσες του αντιδημόρχου Kanωνικής Πρόνα ας, ολλά και των προ
δρν στανο μικά πρόσωπα του Δήμου, έπρεπο να Kieίaei με τον καλύτερα τράπο τα Κονά-Τρύπος
Έτα στη χθοσνή συνοδρίοση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Θονάσης Βασλόπουλος ανοκαήνωσο ως αντιδή μαρχα
Κονωνικής Παίτικής τον Σαράντα Μαpνάκη, στη Βόση του παραπηθόντας Πούλου Κλάδη, εν η ΔΕΥΑΚανoλαβ
ο δος και τη "Φάρκ" ο Ποντέλής Δρούγος.
σελ, 11
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΠΡΑΠΑΤΟΝΝΙΟΝΣ
ΤΟΧΑΙΟ AΤΥΧΗΜΑΤΝ
ΞΕΧPRESS
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΜΠΟΥΡΑΣ
"Στον αέρα" το έργο,
δεν μπορεί να ενταχθεί
στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Aκμονως ww αyon yο
ου φήφς Φ
Ιoεζφης οτρφο Ο
το ΙKΤΕΟ ΕΚΡRES
φμεςεε ανήρωη
ε onθa aawoipo
δαυkί SΗ
Τηλ. 272105058 2721066077 wwΑaaagr
Πυgσχις ππιισΕ ΜΗXWD 0ΝΑu
Απύφιτος ΑΤ.ΕEL θοιοοίονας
Σ(αλη. Τεχραίσμικν Εφφραμον - ηήμα : 0ημίτευ
Tha.630 34599
Δαημε t Κολατα 341 33
emsi onoουτωohahsl ηr
σελ 11