Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡΙΤΗ

1

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

«Επιστρέφω
στην
πολιτική»

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5252

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕ ΠΡΟΚΟΠΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

H πρώτη συµφωνία
για ενοικίαση
ξενοδοχείου στην Πάτρα!

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 12

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑIΡΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Επταήµερη
παράταση για
τις 120 δόσεις
ΣΕΛ. 10

ΣΕ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

49 νεκροί
από τροχαία
στην Αχαΐα
ΣΕΛ. 5

Το Σ.τ.Ε. ακύρωσε
διαγωνισµό!

∆ΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π.∆.∆.

ΣΕΛ. 3

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΙΕΡΕΑΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΗ
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

H ώρα
του ∆υτικού
Άξονα
ΣΕΛ. 6

«Ιεραπόστολος»
της
εθελοντικής
αιµοδοσίας
ΣΗΜΕΡΑ (12 µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
Ι.Ν. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ
ΜΕ ΖΗΛΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΣΥΝΗ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 19-24

Ο Ζ. ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ ΕΞΗΓΕΙ ΣΤΗΝ
«Γ» ΓΙΑΤΙ ΤΑ «ΒΡΟΝΤΗΞΕ»

Παναχαϊκή:
Σε αναζήτηση
νέου
προπονητή
Προµηθέας:
Κάνει πρεµιέρα
στο Eurocap