Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

27oC, 21:00

€0.80

22oC - Υγρασία 56%-92% - Άνεμοι: B-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:33 - Δύση ηλίου: 19:28

Ôï ÷áëéöÜôï ôçò êáëÞò åëðßäáò

Δύσκολο θέμα, ειδικά μάλιστα αν εμφορείσαι από πεποιθήσεις περιούσιου
ανθρώπου. Δεν θέλεις στην περιοχή σου ούτε καν τα σκουπίδια σου ούτε
κάποια οχλούσα εγκατάσταση, από ‘κείνες που χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες τους. Αναλόγως, βεβαίως δεν θέλεις πρόσφυγες και μετανάστες. Θέλεις αποκλειστικά και μόνον πλούσιους, δυτικούς τουρίστες. Θέλεις την ανάπτυξη, να προσπορίζεσαι τα πάντα όλα. Νάσαι ο πρωταγωνιστής σε διαφημιστικό βίντεο με φόντο κότερα, ακριβά αυτοκίνητα, ηλιοβασιλέματα, γκουρμέ κουζίνες κι εξωτικά κοκτέιλ. Υποστηρίζεις μετά πάθους τις πολιτικές σου προτιμήσεις αλλά δεν έχεις καμιά εμπιστοσύνη στις διοικητικές και άλλες ικανότητες αυτών που προτιμάς και εκλέγεις. Έτσι, δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συνυπάρξουν οι χρήσεις, να διευθετηθούν. 3>>

Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4973

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Óå îåíïäï÷åßá, ü÷é óôñáôüðåäá
ÄéáóðïñÜ ãéá
ôçí áðïóõìöüñçóç
ôùí íçóéþí
ôïõ Âïñåßïõ Áéãáßïõ

Ç áðïõóßá êáíüíùí ãåííÜ öáéíüìåíá õðåñôïõñéóìïý

ΑΘΗΝΑ. Εντός του επόμενου διμήνου αναμένεται να αποσυμφορηθεί η δομή της Μόριας, σύμφωνα
με εκτιμήσεις πηγών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μετά
τη χθεσινή (30/9) συνεδρίαση του
υπουργικού συμβουλίου.
Η αποσυμφόρηση, σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, θα επιτευχθεί
μέσω του νομοσχεδίου για το άσυλο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, καθώς και δυο προγραμμάτων για τη μεταφορά προσφύγων
σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα.
Παρέμβαση Πολιτιστικού Συλλόγου Σαν Τζιάκομο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Σελίδα 8»
Σελίδα 5>>

Ï Ãéþñãïò
×ïíäñïãéÜííçò
íÝïò ðñüåäñïò
ôïõ Ï.Ë.ÊÅ. 3>>>

ÄéáäéêôõáêÞ
ðëáôöüñìá
Followgreen ôïõ ÄÞìïõ
ãéá ôçí áíáêýêëùóç 4>>>

Ï Êåñêõñáßïò
ìïõóéêüò, Íßêïò
Ìåôáëëçíüò, óôçí
Áãßá Ðåôñïýðïëç 11>>>

Ôñßôç 1 Ïêôùâñßïõ

Nieuw Statendam
08:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 3.375
Koningsdam
09:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 3.375
Costa Delizosa
09:00 - 14:00 - ÅðéâÜôåò: 3.570
Norwegian Star
10:00 - 21600 - ÅðéâÜôåò: 2.800
Aida Blu
12:00 - 20:00 - ÅðéâÜôåò: 2.450

15570 επισκέπτες
το 3ήμερο στο λιμάνι

¸ðåóå ìá÷üìåíïò ï Öáßáêáò 15>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα