Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ακροδεξιοί και επικίνδυνοι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΑΥΓΗ!
ΣΤΟΚΟΚκΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΗ
ΦΗΜΕΡΙΛΑ
ΤΙΣΑΡΙΣΤΣΡΑΣ
105,5
www.avgi.gr
ΤΙΜ .36
πτl 1οκταpοor ρtp
ΕΤοΑΡτtε 1o2 -πmOο. AR ΦΥΛAΟT I
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Δ.
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Ακροδεξιοί
και επικίνδυνοι
Α. ΤΗΠΡΑΣ-3 2AΟ
Μήνυμα στην Ευρπη
για τη Βόρεια
Μακεδονία
n υp c0 t Baunve
pνούμεl nόorpε vο 6Son
. EL to ww nκmv ot
οτeovtnn tέοum
.on3oΟΛ3db furipou οιADOuάp
wro Maων
Μεπην ηρτηκρίσηστη Μόρα
aι μετά no διμηνη οδραντια
nρ0ε στο φςηανικανότητα
της κυρέρνησης να δισχτριστε
έναπρόστο θέpα.
για τηχραμας και την E.Ε.
και όχικηpοσφυγικό - για να anaλαγουναno
της unoxpεοεις της Ιυνθήκης της Γενεύης
ΕEA 14
ΠΑΝΕΡΤATΙκο ΣΥΝAΓΕΡΜΟΣ
Πρου0ούν νέες Αμυγδαλέζες
νιαγενικευμένη κράτηση
Απεργία αύριο για
τις συμβάσεις και τ
εργασιακά δυκαιματα
ΣΥΡΙΖΑ Μέτραστυ nρότuna
του Ορμαν κ του Σαλρίν
5aop Μοn ενo
κνσηνωmi mpτοετoνεα
c tνηtό εrτpο tn o, p
εEA 1
ΠpΟΚτΗΜο πίnΡΑ
εαινa η πopείa
στον λαό για την
ανασυγκρότηση
του ΣΥΡΙΖΑ
5oνpοτ Σmmv epακ anor Σνiaiv.
(4 ηνp ω tmv tvopnη
της oμnonoς Οxσ
ΕAu οoo iv e oν
me to ηpίδn Τηmpα στην
ΣΠΟΥΤΝΙΚ
ΝΕΑΚΑΝΑΑ
Πάνω anό 1000 Πρόσφυγες
σε σκηνές και χωρς νερό
festival
rτιoTAΣAno Τo ΦτΑ
mittAΜΑTΤ Α
ΣΤHATOΠΕΔΟ -ΚAΡAΤΑΣΟΥ
Τομέντο χαι ξενοδοχεία
αντί για ηράσινο
Το κκατηγορν
του Πάπα Φραγκίσκου
) o15peές vE.
ΓAu κtppκικε
ς κό μεroμeον uppoν
εEΑ 3
Oιχρες nou κατασκευάζουν όπλα
ηροκαλοον την προοφυγια, αλλά
αρνοονται να υnοδεχ000ντους πρόσφυγες
Aron Ano u oiι ΟNΕ
Πρωτοφανής επίθεon
κατα του δημάρχου
της Δραπετονας
δίδo rpoυpoμoονκo σοονορουυ κυ aoοu

Τελευταία νέα από την εφημερίδα