Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοoτστeα
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣTTAE ον
navonovΑΟ Euγe
Εp1-Μp ΤΗΤ 1 κτΟΒΡΟΥ 0
Τμ μο
www.olympiobima.gr
Εoς μou mp
Τμήυο w po
120 ΔΟΣΕΙ .
Εθμοτυπική επίσκεψη
του Μητροπολίη
Παράταση επτά
ημερν ανακοίνωσε
ΠΑΤΗΝ ΠΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΟΥΓΗΣ
Ελέγχους ξεκινάει
η Εφορία στα ρολόγια
της ΔΕΗ
ΣΤΟ ΔΜΑΡΚΟ ΚΑΤΕΡΙΗΣ
ο υπουργός
Οικονομικν
ΕO ΗΔΗ ΥΠΑNΘΒ 351125
ΦΟΡΟΤΟΜΒΟ.o0EMETE
Την poηιmό nμpν ns po
13060ς ντκho m n ης ΕΜηαής Ε Ε mo
υpός on , ε Χρpος ipας
Eα φφoοο ς a
aόμα αίw ηνeκη Δnp
πpοναυerom
ΣΤΟ ΣΓΟΧΑΣΤΡΟ ΔΙΑΜΕΡΙΕΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΔΗΑΩΝΟΝΤΑΙ Ο ΚΑΗ ΝΑ
Εθμ aη στο Δήμτοο Καpης
κασο Κοδήμο πpαμ ipε βο
ap o Μpτnς Knpος, Κo
nanaμ ς raμκνοa mό
w npούo n Η Μpuaonκ
Αου Βσ αρνή νανάηε .
ia όeα opδοήμα ο γαμi o
Δημρ ο Εφgς Μpος
Eυpp oονο Kο 6 nmu ο
ντu t μή
aμrή Caς ς u u
μnν κdvu
wau ράτη μχΡ OrmΜ 202
a s κςφn ναπνωμή m
aην pd 120ο opίό
Ταμία, υ δ a o r ors
Eoτiς oυής τς-μoο οες - pao
cs o σ δ vo φolαAο
a ό μΗς κίός uς tn
οpηpr pς roησuη σην
Νέο Πολιτικό Γραφείο
Φντα Μπαραλιάκου
ΔΗΟΣΗΤΟΥ ΑΠΕΡΧοMΕΝΟΥ
ΠΡΟΕΡΟΥ π ΔΕΥΑK
Φ. Δρούγκας:
Ολοκληρνω την
θητεία μου με ο
κεφάλι ψηλάν
Οan n4
| κ N
ΠΑΦΗΜΕ ΡΟNA
ΣπM ΕΠEΡΗΗ
Τ mne
|Μά tetm
Το n 6 e
|* MHΝNL
ΣΤΟ 190 ΠΑΝΕΜΗΝΙΟ ΔΑΣΟΝoΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙο
Συνάντηση του
Ανηιδημάρχου
Δόμησης & Τουρισμού
με τη Ν.Ε. του Τ.Ε.Ε.
Πιερίας
Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος
για τον Όλυμπο
ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΕ Ο ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ . ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Βιχαριστήριο
| Heάre κm uπλς Aaoίa
p pοπάp pp to to p
|μp o
|papd e aapnμό
ωλαpό u pα
Hamt τμβσήηa Μp opς όμο ppe μήμ η Κpή
τομ Φ ο e gpa μ.
ΚΑΤΟΝ Σworo
aoΜAΤΟΥχΟΜ ΜΗΝκου
ν η η δ
p μη ιμ
ΜΜh Ν mΜΜ
o αμκ κM-Σan u η m
λλ a Μa
καονη
φνμσοΗ
_koαρα2 r 5ρΝ Ρ Δ Μ ΡΗ ΑΜ
ρ c thλς ταωνκ.
r ooης ά ο pa m άρμ ομAΚή
μαΕ Δ ΤΠ Λ o.
νaεen
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
μεεηuη r
o τ u m o
Ape npς
μ nηΗ ΔΑΜ n, .
uProΣTAΣΟ ΤOον ΣΚΥΡΟΑΜΑΤΟΣ
Αφοι ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ .Ε.
πτΤηo ΗΗ ΑΑ
ΕΕYDOR
Έρχεται νέο
πρόγραμμα
για 35.000
ανέργους
Η ΠΡΟΝΡΞΗ
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛL Ε5ΤΑΤΕ
Κrυnτa τυμή Krηpmνα
φλτρο βρύσn
ΑΑΠΕΦΔΙΤΥΑ Ι6ΕΗΙ Μ
Το φp βpόσnο T odemu
auθti σν βρύσn υas.
Εναι συμβαιό με nepoυteεpe
Βρόστs tm σppd
Πωλούνται πυτόταμα διαμερίσματα
στην δεπτο καροά Πuρίoς αno 521μ
εuc 50τμ κοντά σιην θaίασσα.
Χίουp σ4 oυς φmσοούνης
Εnαγyaματικά ακίνητα και
οκοπ δα εντάς σχε hiou και εκτος
μτην Αεn1aeopυο 0 ηάαο
hiτayωρο.
ΑΜAΜEΜΕΤΗ Το
ΕΠΟΜΒΟ
ΔΑΣΤΗΜΑ
Ε nκήιξη ξοδικμένο μος προσωπκά, σας
υ Μ m μος
κουaς
ς Μμς γο κάο
δpς ό ν ONEΑ
Eoςo μπpu
Εpols ύn ηm
ταροός oΜε προόντα ποότητος στς
κατερες τμtς κα το
Υτιμή ΣΟΚ'
12,90
εγyudμoστε το καlτερο
απoraoμα
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
τo Pd e 9 "
T2351039303 & 34886
Η21520-13 150 ε076 του 550
ww.serροug., iede:μτerpougr
konstad inid [email protected]
p ή r
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕ
ΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
N. ΜΑΡΑ
Έναρ η
μμθημάτων:
1 Οκτυβρίου
ΤΜΗΜΑΤΑ
Εγγραφές
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
/κaR νο,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ε1Εε ρχΡΟαν