Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620- Αp. φύλλου 17.608 . Τιμή 0,60 ε- Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019
Γραφeία: Φ.Τζοβέλλα 11-OAΝΝΙNΑ 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 33.79 1-Fax 26510 30350. htp/[email protected]μoinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Όχι άνευ όρων κόκκιν0 χαλί για Ε.Ε.
. Αν και, ευλόγως , το τρέχον διάστημα η προσοχή μας είναι στραμμένη αναπολικά, λόγω Της αυξανόμενης επιθετικότη
τας της Αγευρας , δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα όσα συμβαίνουν και βορείως, ιδίως μετά τη συμφωνία των Πpεσπων, με
Την οποία η βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε αpνητικά τεελεσμένα, η κατάσταυη μοάζει περισσότερο περιπεπλεγμένη.
Καυτό ό μόνον σε ότι αφορά στη μη συμμόρφωση των Σκοπίων ακoμη και στα συμπέφωνηθεντα του ιουνου του 2018,
κάτι που προφανς επιβάλει τη δική μας ουσιαστική και τε μηρωμένη αντιδραση .
Είναι κοινή η διαπίστωση ότι και στην αναγνωρισθείσα επ
πάρχει διάθεση εξοραίσμού της ζοφεpήs πραγματικότητας με
αποκλειστικό στόχο την επίστευση των ενταξιακν διαδικα σιν των χωρν αυτν, έστω και με σοβαρές ακπτσει
Έτοι, η Ευρπη φθάνει στο σημείο να κλείνει τα pάτια στα.
τεκταινόμενα στην Αλβανία, μια χρα που , όπως έγραψε ο
independent , χαρακτηρίζεται ως η Κολομβία Της Ευρπης,
λόγω της ποσότητας των ναρκωτικν που καλλιεργούνται και
διακινούνται αλλά κα Τς διαυυνδέσεις ναρκομαφίας κα πολιτκν προσπων. Το φως της δημοσιότητας έχουν δει έρευνες
που αναφέρουν πως τα κέρδη από την καλλιέργεια και το εμπόριο ναpκωτικν στη γειτονική χρα ίσως να ξ 1η σελ.
>Του ΜΕΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
σήρως ως Βόρεια Μαεδονία , αλλά και
εν γένει στα δυτικά Βαλκάνια , τα ζητήματα της εκτεταμένης διαφθοράς , της
απουσίας κράτους δικαίου , του ελλείμματος ασφάλειας είναι κυριολεκτικά
στο κόκκινο . Κι όμως εκ μέρους όχ μ νο της απελθούσας Κομισιόν , αλλά και
κpατν μελν της ΕΕ φαίνεται ότι υΚαι στην Ηπειρο θα εντακθούν σε νέοπλαίοιο αντικειμενικν αξιν
Θ.ΜπέκαςL Καλογιάννηκατά Μ Ελισάφ και ανuίστροφα!
Αλλάζουν τιμές
στα εκτός σχεδίου ακίνητα!
φόροι
Αλληλοκατηγορίές χωρίς προτάσεις γα
την αποκομιδή σκουπιδιν στα Γιάννενα!
ΑΠοφάσες γιαρίζκές λίσες περιμέουνοι δημότες και όν . κακοροματές επσεν
και..
Στόχος του Υπ. Oκοvομικκν να αρθούν αδκίες δεκαετιν
ΝΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ( τματομεσίη : Αντ μάρο εραφοστίοριζονπα, θα. λάρουν μαολες
. Πίντε ημέρες μετά την .
πασοδιακήν συνεδρίσση rou Δη
μοικού Συμμβουλίου Ιωσννίνων
κατά την οποία κυριάρχησε ro
ζήτημα πης αποκομδής Των σπορpμμάτων σε δημοπικές ενό. Ενα νέο πλαίσιο καθορ
σμού rωv ανηκειμενικν αξν.
το οποίο από την επόμενη χρονιά
θα επεκταθεί σε περιοχές mou
βρίσκονται εκτός σχεδίου , έχει
στα σκηριά το υπουργείο Οικονο .
μικν . Οι αλλαγές θα επηρa .
σουν φυσικά και την Ήπειρο.
τητες , η ένταση μεταξύ Δημοτικής
Αρχής κα Αντιπολίπυσης, καλά
κρατεί.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚα
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Με τα σκουπίδια χθες το πρω
σε πολλά σημεία της πόλης να χουν σχηματίσα βουνάν οι παρα Τάξας Μπέγκα και Καλογάννη- που
καταψήφσαν την πρόταση της Δημοτκής Αρφχής του Μ.Ελισόφ να ο.
Το σχίδιο στην ουσία του έχι
λογική βάση, αφού σήμερα υπά
χουν και σημαντικές δαφορές στα
ανητα εντός aτός σχεδίου και
πολλές αδικες όμως παράλληλα
κρύβει και ταγδες , διαίτερα για
τους μικρούς δοκτήτες Oπως Τον
ζει στον ΠΛ: ο Γaννuτης κτημ
Τομεσίτης Νίκος Σολομωνίδης, αν
Πάνω από 7.000 περοχές εκτός οχεδ
ου της χρας θα ενταχθούν του χρόνου
σε νέο πλαίστο αντικειμενικν αξιν . .
Στην .
: Η ασκουπιδομαχία καλά κρατεί στο Δήμο Ιωαννπν, με
τους δημότες να ζιτούν άμεσες λύσες και όχι δηλσεις
και αντεγιλήσεις
- -- - - --------- - ση φωτό ο Ν. Σολομωνδ : ναθέσει την αποκομιδή σε ιδκτες
Κυκλοφορούν και είναι επικίνδυνα
προχρησαν σε έκδοση ανακον: σεων με ης οποίες υπεροσπίζονται
ης θέσες Τους , αλλά και επιχειρούν
να κεφαλαιoποήσουν πολτικά την
άp τους στην ψηφοφορία Του
Δημοτικού Συμβουλίου .
Τη εσκυτάλη δεν άργησε να
πάρει η Δημοτική Αρχή , που απά
ντησε με διαίτερα επθετκό τόνο
στις δύο παρατάξκ -1η σελΑ
δεν υπάρξε σχεική πρόβλεψη και
γei oρζόντια αλλαγή στις αντικε
μενικές αξες θα αδικηθεί Τολύς κόσμος!
Τα Πάνω- κάτω!
Ετοιμο έχει το υπουργείο Οικονομικν Το νέο σχέδο καθορισμού
Των αντικειμενικν αξιν των ακνήΤων , το οποίο έχει τησύμφωνη γν μη των θεσμων . Ο αλλαγές στις σντικεμενικές δρομολογούντα γ Τ: χήματα, φορτηγά και λεωφορεία
Επάμενο έτας όταν Βα τθούν σε ε: αοποία κυκλοφορούν στην H
φερμογή και οι φορολογκές ελαφρiνσες Τις σοίες
Φορτηγά με . πειραγμένους
ταχογράφους και στην Ήπειρο
|Συνάντηση Κ. Τασούλα
με τον Τούρκο Πρέσβη
Εως 7 Οκτωβρίου για τη
ρυθμιση των 120 δόσεων
. Την παράταση της προθε.
σμίας , μέχρι nς 7 Οκτωβρίου,
για Την ένταξη στη ρύθμση Των
120 δόσεων στα ασφαλιστικά
| Ταμεία, ανκοίνωσε ο Υπ Εργα| σίας Γιάννης Βρούτσης
Σκοπός υτής της μίας και
| μονοδικής- Παράnασης εναι να δ | ευκολκθούν οι οφεέτες στα σΙσφολιστικά αμεία καθς , Τς π .
| λευταίες ημέρες tχa παφατηρηeεi
| διατέρως μγάλη συμμειοχή στη
| ρύθμση . Τα συγκεντρωτικά στα| χεία, μέχρι σήμερα, δείνουν να | χουν υποβληθεί πάνω από
|370000 ατήσεικ ρύθμσης οφελν και το συνολικό ρυθμισμένο
| ποσό να ξεπερνά ήδη α 3 ο
| ευρ , τονζαι στη δήλωοή του.
Μταράζελέχων και πρόστιμα από την Τροχαία
Δεν είνα λίγα Τα μεγάλα ο. Στη σελίδα 12
Η Υπ. Παιδείας φέρνει με σίνστα ΑΕL .
Απελευθέρωση Μεταπτυχιακν
αλλαγές στα Κέντρα Ερευνας
εκαλό κλίμα η πρτη συνάντηση Ν. Κεραμέως με Προτάνεις
ρο είπ με αλλοωμένους Ταχογρά
φους , είτε με συστήματα που δεν
λεπουργούν συστά
- 11η σελ.
Enonoτήenε από το πουργκό Συβούλιοη ο0πατομή τους.
Θέμα χρόνου οι νέες αφίξεις
προσφύγων στην Ήπειρο
ν Προκρίνετα η φλοξενία τους σε ξενοδοχεία- διαμερίσρατα
Ενα νομο σχέδιο εξπpές
με στόχο mν απε
Arυθέρωση rwv
Μεταπτυχιακν
Γεγονός το οπoίo , tά στην
πρτη περίτωση, συνεπάγετα δά φορους κινδύνους , όταν τα κπεραγμέναs οχήματα βρίσκοντα σε κίνηση, Τόσο για Τους δούς τους εmηβ -: και την απλοποί
τες όσο γα τους υπόλonους τα - ηση λετουργίας
δεες.
Σε ελέγχους ποu διενήργησε η
Τροχαία τον περασμέ -11η σελ,
. Η αποσυμφόρηση Των νη
στν Του Αγγαίοu με τη μεταφορά
προσφύγων και μεταναστν στην
ενδοχρα και φυσικά στην Ήπε po, σφραγίστηκε στο χθεσινό
Υπουργικό Συμβούλιο που έγιν
με την Προεδρία του Πρωθυπου γoύ Κυράκου Μητσοτάκη
οι διαδικασάς αποσυμφόρησης
αναμένεται να επταχυνθούν μετά τα
προθεσινά επεσόδια 2η σελ
των κέντρων .
ρευνας (ΕΛΚΕ,
προανήγγειλε η
Υπουργός Παιδεί
ας Niκη Κεραμέως κατά την έκτακτη Σύνοδο rων Πρυτάνεων , στην
οποία συμμετείχε μαζ με στελέχη
rου υπουργείου της
Παράλληλα, προανήγγειλε την
άμεση χρηματοδότηση των ιδρυμτων , εν οι Πρυτάνας από την
πλευρά τους ήτησον 11ησε
ΕΠανελλαδική 24ωρη
αnεργία nροχωρά
αύριοη rΣΕΕ
Σητείται ίδρυση ΑΤ.
στο Αεροδρόμιο
etλ12
Κοδολική εραφμηγ
αντικαπνιστικού νομου
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.ν
Σελ. 12
ΣΤις εκδηλσεις για τους 49 προκρίτους
ΤΣΑΜΠΑ ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΧΑΣΕ Ο ΠΑΣ!
|Θλιβερές ιστορικές μνήμες
ξύπνησαν στην Παραμυθιά
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
. Μία ντουζα ευκαιρίες
εήε ο ΠΑΣ Γάνννα ένανn της Πανοχακής
στην Πάτρα αλλά τελ.
ό επέστρεψε στα
Πάννενα με τον ένα
βαθμό της σοπαλίας
(1-1)
. Οι Πατρνοί πpoηγήθηκον αλλά ο Γaννuτες απάντησον με γκολ Του Αποστολόπουλου
Παρά την αποβολή Γκαρσία, ο ΠΑΣ κυριάρχησε στο β' μέρος
Στη ΓΕθνκή, ήτα- σοκ υπέστη η Ανατολή αmό τον Απόλλωνα
Ευπαλίου . ΣΤο Ερασπεχικό, Το Μησίπήρε το πρτο τρίποντο από την Ελεούσα (3-2).
Για μια καθαρή πόλη!
10Μmρατολίης Κεφαλληνίας στους εoρτασμούς γα τον 4ιο Δονάτο
> pάpεi ο ΓΕΩΡΠΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ
. θλιβερές στορικές μνήμες ζωντά .
νεψαν κατά Της Τρή .
μερες εκδηλσεις για
την ανατολόγητη εκτέλεση, κατά την Κ Τοχή, Των 49 προκρ
ruv Της Παραμυθάς
από Τους Γερμανούς
και Τους συνεργάτες
Τους Τσάμηδες
Την Κυρσκή κορυ φθηκαν
Καθηγητής-πp. Πρύτηνης Πανεπ . oaννίνων
. Μία κοινή διαπίστωση όλων όσοι ζούμε και
αγαπούμε αυτήν την πόλη είναι ότι το θέμα με την
αποκομιδή των απορριμμάτων δεν μπορεί να συ νεχιστεί , όπως έχει σήμερα, και όπ πρέπει να αντμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά. Είναι β
βαιο ότι κανένας από εμάς δεν θέλει να συναντά αυτή την εικόνα.
που συναντούμε σχεδόν ολόκληρο το εικοσπετράωρο και που τη
βρίσκουμε τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια του εκτεταμέ νου πλέον Δήμου ωαντν .
Οι λόγοι, για τους οποίους η σημερινή εικόνα και η
Λεπτομέρειες για ολους τους αγνες καβς χαι τα αποτελέσματα
του Εραστεχνικν Πρωταθλημάτων στη σελίδα 7
- 3η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα