Πρωτοσέλιδο Βέροια:Recognized text:
Βέροια
ΔΕΥΤΕΡΑ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 229
1,00 ε
[email protected]
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
αναβαθμίζει ψηφιακά
Ημαθίας, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης
Επιμελητήρια
ΣΕΝ 7
ΔΗΜΟΣBΕΡΟΙΑΣ
Παραλήφθηκαν τα πρτα
μηχανήματα έργου του
προγράμματος ΦΛΟΔΗΜΟΣ I1
Απαλλοτρισει
και αποζημιων ες
ΤΟΠΙΚΑ
Συνάντηση για την καλύτερη
αστυνόμευση
τΟΥ Δ/ΝΤΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝOM ΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ
ΣΕΔΟΣΕΙΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΥΓΕΙΑ
Ωρες λειτουργίας του Κέντρου
| Υγείας Βέροιας και ποια ιατρείατμήματα λειτουργούν
ΥΓΕΙΑ
Επεσαν σοβάδες από το ταβάνι
στο Νοσοκομείο Βέροιας
ΤΡΑΥΜΑΤΣΤΗΚΕ ΕΛΑΦΡΑ ΜΙΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΜΟΣ
ΓΙΑΤΗΝ ΔΙΑΝΟΕΗ ΔΡΟΜΩΝ
ΠΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙΠΑΡΚΩΝ
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΤΟΥ Π.Γ.Σ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2019
Ανακοιννεται ότι ξεκίνησε
η έκδοση και ανανέωση
των δελτίων μετακίνησης
ΑμΕΑ (Πόσο) για το έτος 2019 .
για ΔΩΡΕAΝ μετακίνηση
με την Αστική
Συγκοινωνία της Βέροιας
Κόλλησεν
στο μηδεν
Η έκδοση και ανανέωση
Πρέπει υΠοχρεωτικά να γίνει
έως 31 0κτωβρίου 2019.
αpoΓΡΝ9
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
Η ανανέωση των nanaιν
και η έκδοση των νέων
δελτίων viνεται αnό τα κΕΠ
και αnό το Τμήμα Kοινωνικής Μέριμνας,
| της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
η ΒΕΡΟΙΑ
έΖΕΡΑΟ.
υ Οπέναντη
Μέριμνας της Π.Ε. Ημαθίας .
ΕΝΝΕΑ | ΕΝΝΕΑ Ι ΕΕΙ
Το δεπτίο μετακίνησης ισχύει για το έτος 2019
και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2020)
αnaτείται, για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υnουργική
ΑΚΟΥ.ΡΑΟΙΟΦΩΝΟ!
S3 Αgγόρd
Απόφαση για τη χορήγηση του.