Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοoτστeα
pισΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TA rος
naypneΥε γλoc !
Ε 1- Μpa ΕΥΤΑ Μ ΣΕΤΙΕΜΗΟΥ o
www.olymplobima.gr
Beς λοu mo
TμήΜo w Βp
Τ.Hooo
ΒΗΜASports
TΕKAMA ΠΕ 10 ΕE
ΣΥΝΤΑΣΕΙΣ ΠοΠ ΑΝATΡΟΠΕΣ ΕΡΧΟΝΙΑL
Θ. Καράογλου:
Επίνδυση
reNKH
Mιyo μραγα npό
oφapο
Nαpov npος
ΑΕ Καμνος-Δς oυ
Πς αυξάνονται
τα ποσά
ζωτικής σημασίας
η στήριξη της
επιχειρημαικότηταςν
MHOΣ κΟΣΟΥ BΜΕΙΤΕΤΑ
TΝ ΕΡΕ
Σφ ΑΕΑΝΔΡΟΣΤΗ (102
ΘΝmστον Σόκ ηφo
Ο Μ t tης δεν βρίoα
nαση δή
ΤΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΟ
ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜKΕΤ- ΚΥTEΜΟΕΚΝΚE
BoFnd Foυ η AΕ npίας,
6167 0ν Βo opα
ΣΤου ΟΝπο
Αίσιο τέλος
για 63χρονο ορειβάτη
που τραυμα τίστη κε
ΜΑΣΚEΤ- 5AKEM
βαnκό ξιημα στην Εδοα
η Ααη
ΚΕΔΕΙΑo.
ΑE ΠΕΑΣ 0-0
ΜETEΡΘHE ΣΤΟ
ΜΟΣΟΜΟΜΕD
KΥTEΛΟΕΠ n
Τραoo, Τα φεβο
κοoleς ήμη τημpηt ης
opovu ρη τν ωμ ο ieς oα
paμ ο Looμαηe o
pooΣ.Aap oτμαμ.
η Πβή ημεiα hαράραι
Καβνης η ΕΜημκή Ομόδα oτu
μηρ pom προoκής ν
μό κ ημο υήu
μ oπό δοoς Iηodμαw
τpo πpογerε oο pαάτο mς:
Μrς Τpοσμας , a σ
aopo uNA pλά μμα
ovypoο ovaμ
σελ 4
ουράνιο τόso
Βρεφονηπιακρτιάμος
νημονμτΟ ΣΥΜΠΟΟM. ΑΕΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΟ ΔΙΟΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΩΝ ΕΝ ΔΙΩ
Χορευτικά και πάλη από την αρχαι ότητα
ΚΑΙ ΒΔΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΗ nΗ
ΤΜνΡΤ δάου το
ΦΙΛΟΛΟΠικο
Πουλιος
| Μαy β oν πν ia αpu α
ao ΣοpoopΟuο κόpο Μ ν
|φv οω Μν oo p, Ma η
|τυ ρ οι ο ΜημήΜητο
φογόο πήamon δnς voνοrνpάΒN
Τpς όλς ς δαοάς Το oμtoυ κ
| Aροuικόκu oτω 6oν ήoνodος ήονw
μov ν ν ρoov O οw Αλu
κους pouςv u,
npopoης ής: on Μ oΓpoο
κομνaράnν apeβa ετίo
cuEuu u μτ εn vvμπ εμν
HETMO
τοισν ΑΜΡΟΦΗ
nawεη norΗΗ
ΥHEΙΑΟΟ
ωa-poos
Αyluvόeο: 14 kuν
n A 19010 3Η
ΣΥΜΕΛΛΗφeΗ ΣΕΡΑ
Έκλεβαν φωτοβολταϊκά πάρκα,
ξήλωναν καλδια χαλκού
ΚΑΙ ΣΤΗΝΠΕΑ
ναμεnE
Σεπpς ς Περα, καΜeς ης Ανς ης Μοσηος ς Καρας, aa η
o Κοpo ρο ς munμο μηις μ aκ M
μ ο p αoμ, μγες διής ς
ΤΕΡΠΟΣ
ΚΕΛΕL ENTΛΤΕ
Κrunτaμπυρή Krηomνα
ΕΕYDOR
ΑΑΠΕΚΔΙΤΥΑ IΕΕΑΙ Μ
φίλιρο βρύσn
Πωλούνται αυτόνομα διαμερισατα
στην δεπτοκαροά Παρίoς ano 521μ
εuc 50τμ κοντά σιην θaίασσα.
Το φίhpo βράσοε Ε-TDO ευνδέτ
aua σw βpon
Eνaι ουμβτό μ nεριουupo
βρέ ma aγupa .
Ανepωmστικν Σnoδν.
Εnαγyaματικά ακίνητα και
οκοπ δα εντός αχε hiou και εκτος
ψτην Αεn1ouopυυ ο nλο
hiτayωρο.
Θεκν Σnουδν
Τιμή ΣΟΚ
12,90
οονομες & Πηpogopκήs
Τηλ. 23510 91197
www.e-ydor.gr
η ηρ ηΡΣφ
Τπ τ ΣΣν ετά ναεαμεν:
πόsλεπαπυ ααiin 1εκαιet
821520-13 150. Fοσ78 101 550
wwwierpougr inis:βαarpougr
αΤΗ mF m
ΚΕΝΤ ΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Εγγραφές |
καθημερινά
N. ΜΑΡΑ
Έναρ η
μμθημάτων:
1Οκτυβρίου
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
0BValol idν
- ΤΕ1Εε ρχΡΟαν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα