Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Επιμένει στη σκληρή "γραμμή" το ΔΝΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9l1771 108 592117
Οικο ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ
ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 / τιμή: 1,30 ε
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.042
Επιμένει στη σκληρή
γραμμήν το ΔΝΤ
Συμφωνία Ε.Ε.-Ιαπωνίας
αγέφυραν Ευρπης-Ασίας
Συμφωνία σε μια σειρά υποδομν Που θα εννει Ευρπηn και Ασία υπέγραψαν Ε.Ε. κι
Ιαπωνία, σε μια Προσπάθεια να δημιουργήσουν
αντίβαρο στην αυξανόμενη επιρροή της Κίνας
και στην κυριαρχία της στη χρηματοδότηση
έργων υποδομής. Η συμφωνία καλύπτει Προ
γράμματα στον χρο μεταφορν , ενέργειας
και ψηφιακής τεχνολογίας και είναι η πρτη
φορά Που επιχειρείται κάτι τόσο φιλόδοξο ανά μεσα στις δύο ηπείρους χωρίς τη συμμετοχή
της Κίνας. σελ. 15
Zητεί περικοπή συντάξεων και αφορολογήτου-Βλέπει δημοσιονομικό κενό στο 2020
Πιστός στη
Ταμείου, το οποίο Παραδοσιακά τάσσεται υπέρ της
περικοΠής tης συνταξιοδοτικής δαπάνης αλλά και
του αφορολογήτου, εμφανίστηκε χθες ο επικεφαλής
της αποστολής του , Πίτερ Ντόλμαν. Η αποστολή
του ΔΝΤ στην Αθήνα διοργανθηκε
των διαδικασιν του
ολοκληρθηκε χθες με συνάνηση με τον ΥΠΟΚ
Χρήστο Σταϊκούρα. Μετά τη συνάντηση, οκ Ντόλμαν
του Διεθνούς Νομισματικού εξέθεσε τις θέσεις του Ταμείου. Χαρακτήρισεμεγάλο
'κατα βολή της 13ης σύνταξης, εντάχθηκε
γραμμή
Ταμείου
κάλεσε την κυβέρνηση να εφαρμόσει χαμηλότερο
ανοικτά υπέρ της κατάργησης της λεγόμενης Προαφορολόγητο. για να αιπελευθερσει δημοσιονομικό
χρο και να χρηματοδοτήσει μεισεις φορολογικν
των κοινωνικν
Ντόλμαν
και το ΔΝΤ. Το στέλεχος του
ΧA: Με εβδομαδιαίες απλειες 0,54%
λάθος:
140,0 1324
-880,0
870,35 872,5
σοπικής διαφοράς . Τοτισημαίνει αυτό στην:
Πράξη
107,5-876,17
δ62,59 86807
64,63 862,09
συνταξιούχοι θα μπορούν εύκολα να το ανιλησυντελεστν αλλά και
αυξήσεις
866,18
65,74-865,0
44,62
75,0στο Πλαίσιο
άρθρου 4 του Ταμείου
επόμενη εβδομάδα θα ξε δαπανν, εν ανέφερε ρητά ότικατά τις συνομιλίες
της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς τις
Πρoηγούμενες ημέρες εντοπίστηκε δημοσιονομικό
του 2020. σελ . 3
φθούν , καθς από την
κινήσει η ανάρηση των εκκαθαριστικν
των συν .
61,39
53,77
-857,5
τάξεων με υπολογισμένη Πλέον την Προσωπική
διαφορά. Αυτό ακριβς το Ποσό ζητά να κοπείο κ.
κενό στον
προϋπολογισμό
850,0
10,020/9
Τρος (σε εκατ ευρά ) - Γeικός δείκτης
σελ. 18
Πολιτική σύγκρουση
για την Ψήφο των ομογενν
Μέτραγια τη στήριξη
Πληγέντων ξενοδοχείων
Πολιτική σύγκρουση έχει ξεσπάσει για την ψήφο
των ομογενν , εν αναμένεται μέσα στον
Οκτβριο η κυβερνητική Πρόταση για το θέμα.
Ωστόσο, με δεδομένο Πως η όποα αλλαγή απαιτεί 200 ψήφους, είτε τα κόμματα θα Πρέπει να
βρουν σημεία επαφής είτε το θέμα θα Πάει στις
ελληνικές καλένδες , σελ . 17
1.000 μονάδες στον τυφναν Τhomas Cook
σεων , θα Προβλέπει: . Την
εξάμηνη ανα βολή καταβολής
ΦΠΑ για όσα ξενοδοχεία
έχουν από 25% και Πάνω του
τζίρου τους με τη χρεοκοΠημένη εταιρεία, . Δυνατότητα
παράτασης ενός μήνα
προθεσμία
τέρα σύμφωνα με την οΠοία
επιχειρήσεις και φυσικά πρό
μπορούν να τεκμηρι
σουν ενόπιον της Φορολογι
κής Διοίκησης αίτημα αναβο
λής της καταβολής της Προκαταβολής φόρου
ακόμη
Με Πράξη Νομοθετικού Πε
ριεχομένου n κυβέρνηση προ
στήριξης των ξενοδοχείων Που
επλήγησαν από την πτχευση
της Thomas Cook, τα οποία εί
ναι Πάνω από 1.000 σύμφωνα
με τους πρτους υπολογισμούς του Εενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος . Ειδικότερα, πληροφορίες της Ν ανα
φέρουν ότι η Πράξη Νομοθε
τικού Περιεχομένου , Που είναι
αναγκαία γιατί τη Δευτέρα
υπάρχουν Προθεσμίες για
ΦΠΑκαι
λήψη νέων μέτρων
Πρόγραμμα χρηματοδότησης
ΕΤΕΠ- ΤEAΕΠ 100 εκατ. ευρ
Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ .
ευρ για επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Ρουμανία και
Βουλγαρία εγκαινίασαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου. Η ΕΤΕΠ και η ΤEAΕΠ θα
Παράσχουν από κοινού Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρ για νέες επενδύσεις σε μικρές και
μεσαίες επικειρήσεις (μμε) και εταιρείες μεσαίας
κεφαλαιοποiησης (Mid Caps) στην Ελλάδα, τη
Ρουμανία και τη Βουλγαρία μέσω μιας νέας
Πρωτοβουλίας χρηματοδότησης του ιδιωτικού
τομέα Που ξεκίνησε χθες στην Αθήνα . σελ . 7
λήγει
τη ΔευΠου
Τραγωδία στο Αιγαίο με 7 νεκρούς Τούρκους
Στν πρτη γραμμή βρίσκεται το μεταναστευτικό, μετά και τη νέα τραγωδία:
Αγαίου. Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά
τους να περάσουν στα ελληνικά νησιά. Παρέμβαση για το
χθες από το βήμα
στα νερά του
θέμα αυτό έκανε ο Πρωθυπουργός
σε Ποσοστό
σειρά άλλων υποχρε
και 100%, σελ . 2
του ΟΗΕ. σελ . 17
500 εκατ. ευρ
με επτόκιο 2%
άντλησαν
τα ΕΛΠΕ
Τι θα ισχύσει
Ηφορολόγηση
τωνομαδικν
ασφαλιστηρίων
συμβολαίων
Πλαίσιο
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΕΛΑΦΡΑ ΑΝΟΔΙΚΟ ΕΒΙTDA
για την Πάγια
ρύθμιση
Intracom Holdings
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ,
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ >14
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Ευρωομόλογο
Εγκύκλιος
Διπλάσια όρια- αυστηρότερα κριμήρια
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
Από τον υπολογισμό
δήματος από μισθωτή εργασία
και συντάξεις εξαιρούνται
ασφάλιστρα που καταβάλλονται
από τον εργαζόμενο ή τον ερ
γοδότη για λογαριασμό του ερ
γαζομένου
κν ασφαλιστηρίων συνιαξιοδοτικν συμβολαίων, αναφέρει
εγκύκλιος της ΑΑΔΕ. σελ 6
Σε σημαντική μείωσητης από
δοσης, καθς και σε αύξηση
του ύψους της έκδοσης κατά
25% οδήγησε η μεγάλη ζήτηση
επενδυτνγια το νέο 5ετές ομό
των ΕΛΠΕ. Έτσ, το συνολικό
Διπλάσια αντατα όρια μηνιαίων δόσεων σε σύγ
κριση με τα ισχύοντα σήμερα και ταυτόχρονη αυστηροποίηση
το σχέδιο της κυβέρνησης για τη ριζική αναμόρφωση
της πάγιας ρύθμισης των οφείλν προς τη Φορολογική
Διοίκηση. Η νέα Πάγια ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ
του τελευταίου διμήνου
του εισοΓεργιος
Στ. Αληφαντής
ΟΦΕΙΛΩΝ
των κριuηρίων υπαγωγής Προβλέπει
διδάσκων στο
Πανεπιστήμιο Πειραις
σελ.4
Στις 120 δόσεις
χρέη 2,5 δι.
προς τα Ταμεία
Τα φορολογικά
ζητήματα
συς αυξήσεις
κεφαλαίου
θηκε στα 500 εκατ. ευρ, με στα
θερό επιτόκιο 2% και τιμή διάθεσης 99,41. σελ 13
έκδοσης διαμορφ
εντός
από τον Ιανουάριο
θα αρχίσει να εφαρμόζεται αφού λήξει οριστικά η
1σχύς της ρύθμισης των 120 δόσεων. σελ.5
τρέχοντος έτους
του 2020. Σε κάθε περίπτωση
στο Πλαίσιο ομαδι
DOW JONES 26.799,02 (-0,34 %)
ΓΑ ΧΑ 87035 048%)
FTSE 100 7.426,21 (1,02%).
DAX 30 12.380,94 (0,75%).
ΧΡΥΣΟΣ 1496325
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6337
CAC 40 5.640,58 (0,36%)
ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1094

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Τυνησία: Σε χαμηλά ποσοστά παρέμεινε η συμμετοχή στις εκλογές
  Η Τυνησία ανακοίνωσε ότι μόλις το 11% του εκλογικού σώματος ψήφισε την Κυριακή στις επαναληπτικές βουλευτικές εκλογές, στις οποίες οι επικριτές του προέδρου Κάις Σαΐντ επισήμαναν τα άδεια εκλογικά τμήματα…Τυνησία: Σε χαμηλά ποσοστά παρέμεινε η συμμετοχή στις εκλογές - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σύνταγμα: Σκηνικό έντασης μεταξύ αστυνομικών και ακροδεξιών – Επίθεση με ρόπαλα
  Ένταση σημειώθηκε στο Σύνταγμα το απόγευμα της Κυριακής μεταξύ αστυνομικών και ομάδας ακροδεξιών. Ειδικότερα, περίπου στις 6 το απόγευμα, μια ομάδα περίπου 50 ατόμων συγκεντρώθηκε στο μνημείο των Ιμίων στην…Σύνταγμα: Σκηνικό έντασης μεταξύ αστυνομικών και ακροδεξιών – Επίθεση με ρόπαλα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Διαβάστε αύριο στη «Ν»
  1.     7 αλλαγές από ΥΠΟΙΚ και ΑΑΔΕ στη φορολογία των ακινήτων 2.     Θρίλερ με την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής 3.     Συνέντευξη στη «Ν» του διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρου Πρωτοψάλτη: Νέα…Διαβάστε αύριο στη «Ν» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Τσεχία: Συνομιλία του Πάβελ με τον Ζελένσκι
  Ο Πετρ Πάβελ, ο νικητής των προεδρικών εκλογών που διεξήχθησαν χθες, Σάββατο, στην Τσεχία, συνομίλησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα και σχεδιάζει να συνομιλήσει με την πρόεδρο της…Τσεχία: Συνομιλία του Πάβελ με τον Ζελένσκι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μυστηριώδες tweet του Μασκ έχει δημιουργήσει ερωτήματα
  Ερωτήματα έχει δημιουργήσει ένα tweet του Έλον Μασκ, ιδιοκτήτη του Twitter, ο οποίος έγραψε μόνο ένα «Ω». Ω — Mr. Tweet (@elonmusk) January 29, 2023 Το tweet του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου…Μυστηριώδες tweet του Μασκ έχει δημιουργήσει ερωτήματα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ