Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
Αρ. Φύλλου: 2103
ΧΡΟΝΟΣ:47ος
ΤΙΜΗ:0,50 ευρ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Στιγμιότυπα απο το τελευταίο
δημοτικό συμβούλιο
Τι έγινε και τι δεν
έγινε στην δεύτερη
συνάντηση για το
Σχέδιο Βισιμης
Κινητικότητας
Συνάντηση του
Δημάρχου
Κστα Λύρου με το
Προεδρείο της Α' ΕΛΜΕ
Αττωλοακαρνανίας
θα συνεχισθεί η ανάπλαση
της οδού Κύπρου, με υπογείωση
όμως, των δικτύων της ΔΕΗ
Συγκροτήθηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια
των Ν.Π.Δ.Δ και των Δημοτικν
Επιχειρήσεων του Δήμου
ιενταχθεί ο Δήμος
Μεσολογγίου στο Ανοιχτό
Κέντρο Εμπορίου
Ενημέρωση από τον
Συνδυασμό"Για την
Κοινότητα Μεσολογγίου
ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
τα θέματα αυτά, αφού ακόμη και εμείς
ενημερωνόμαστε
|Του Αθ. Σπυρόπουλου
ΘΕΜΑΤΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ζήτησε την λήψη
ην Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 , ΚΟΤΣΟΡΓΙΟΣ 1. Πως γίνεται η ανα
συνήλθαν τα μέλη του νέου Διοι- γραφή στα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ απόφασης ένταξης και του Δήμου
κητικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράς ΘΕΜΑΤΑ: 20 νόμος για τα Νομικά Μεσολογγίου στο πρόγραμμα Ανοιχτό
Πόλεως Μεσολογγίου στην πρτη πρόσωπα 1ου και 2ου βαθμού είναι Κέντρο Εμπορίου προϋπολογισμού
τακτική συνεδρίασή του και
συζητήθηκαν τα παρακάτω
θέματα
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1Δεν υπάρχει καλή σύνδεση
της πόλης με το πρην ΤΕΙ
Μεσολογγίου και διαμαρτύρονται οι σπουδαστές. Η Γε
ωπονική Σχολή να συνδεθεί
με την τοπική κοινωνία και
οικονομία 2Τι γίνεται με τον ΧΥΤΑ αντιδημοκρατικός
και την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που είναι προβληματική 3Πρέπει να γίνει πλήρης
διαχειριστικός έλεγχος στον Δήμο
από τον Εισαγγελέα Διαφθοράς, γιατί εδ και να παίρνετε αντίγραφα 2Τα
υπάρχουν καταγγελίες για μεγάλες ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ θέματα,
ατασθαλίες
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
'..Σελίδα 5
00000000000000000000Φ00000000000000000000000 0έ
θέματα υγείας
1700000 Ευρ . Είναι ένα
πρόγραμμα που προβλέπει
την ανάπλαση των κεντρικν
εμπορικν δρόμων . θα συμπεριληφθεί και η ανάπλαση
της οδού ΘΥΣΙΑΣ μέχρι
το Λίμπερτυ. Το υπόλοιπο
κομμάτι μέχρι το HΡΩΟΝ ,δεν
προβλέπεται γιατί δεν είναι
εμπορικός δρόμος
ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ Το έργο αυτό
είχε ενταχθεί από την προηγούμενη
Δημοτική Αρχή, αλλά είχε γίνει κάποιο
λάθος από κάποιο υπάλληλο και απεΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η Συγγνμη
Σελίδα 2
ΠΟΛ60
| Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
ΚΕλιά. Το δρο της φύσης
Σελίδα 7
στον τόπο μαφ
0000000ς
Με επιτυχία και
μεγάλη συμμετοχή
η 2 Πορτή Ελιάς
στο Κεφαλόβρυσο
Αιτωλικού
Αυτοί που αγαπάνε
φωτό αρχείου
τον τόπο τους
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .
1Η νομοθεσία προβλέπει να έρχεσθε
τάχθηκε. Κάναμε ένσταση.
..... ίδα 4
ΔΗΜΑΡΧΟΣ θαγίνει πάλιδιαβούλευση
με όλους τους εμπλεκόμενους
0 τελευταίος των. . .
φοινίκων
πρέπει να έρχονται εγκαίρως και
θα μπαίνουν 3Κρίσεις στους νόμους Ο Δήμαρχος κ Κστας Λύρος ζήτησε
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
'ν..είδα 8
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε προσεχή Δημοτικά μπορεί να κάνουμε, αλλά πρέπει να
Συμβούλια, θα σας ενημερσουμε για τους εφαρμόζουμε
την τοποθέτηση Προέδρων και Αντιπροέδρων στα παρακάτω νομικά
- Συνέχεια σελίδα 4
Παντού επενδύσεις.
Ν. Φαρμάκης Η Δυτική Ελλάδα πρέπει να στείλει μήνυμα
αξιοπιστίας και έγκαιρης ολοκλήρωσης του ΕΣ ΠΑ
...υυΣελίδα 5
0000ς
Εκδήλωση
για τα 30 χρόνια
λειτουργίας του
Σελίδα 8
000000 0000000ος
Ανάληψη νέας Προεδρίας | Soa oχικές συναντήσεις
Περιφερειακού
Επιμελητηριακού
Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας
εκατευρ,τα οποία πλέον μπορούν να δρόμος για έργα ανάπλασης που έχουν
Δημάρχους της Περιφέρειας Δυ- δρομολογηθούν. Όπως εξήγησε ο Περι-ενταχθεί σε προγράμματα Βισιμης
τικής Ελλάδας συνέχισε την Τετάρτη φερειάρχης με την πρόσφατη απόφαση Αστικής Ανάπτυξης ή Ολοκληρωμένων
25 Σεπτεμβρίου 2019 στο
Μεσολόγγι ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης με
στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιν για την υλοποίηση
έργων και δράσεων που έχουν
ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα <Δυτική Ελλάδα
2014-2020»
Μεταξύ άλλων, ο κ. Φαρμάκης
μετέφερε στους Δημάρχους
της ΠΕ. Αιτωλοακαρνανίας τη
θετική εξέλιξη που υπήρξε για πέντε του υφυπουργού Περιβάλλοντος και νοχρήστων χρων σχεδίου πόλης (25
σημαντικά έργα σε Αγρίνιο και Μεσο- Ενέργειας, αρμόδιου για θέματα χωρολόγγι συνολικού προϋπολογισμού 13,5 ταξίας, Δημητρίου Οικονόμου ανοίγει ο έργα η Ανάπλαση διαύλου
ΚΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
Χωρικν Επενδύσεων, αλλάγια
να προχωρήσουν , απαραίτητη
προϋπόθεση ήτανη διενέργεια
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Συγκεκριμένα πρόκειται για
δύο έργα στο Αγρίνιο που είναι
προς ένταξη, η <Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου
(1,8 εκατ. ευρ)> και η <Επέκταση και αναβάθμιση δικτύου
πεζοδρόμων της πόλης (4 εκατ
ευρ)> , ένα ακόμη που είνα
ενταγμένο, η <Διαμόρφωση κοιΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Εδή Υηρεσία Διαχείρισης ΕΠ.
Δυτή Ελάδα τ0ιδοο,
L Meioyyio 25 Tc 20
Σελίδα 6
0000000000000000ι
Σελίδα 4
9000000000000ι
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Η Περιφερειακή Αρχή
κοντά στις τοπικές
κοινωνίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝEΙ
εκατ ευρ)>, αλλά και δύο ενταγμένα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Συνέχεια σελίδα 4
Νεκτάριος Φαρμάκης:
αΔιορθνουμε τα λάθη
χθες, σχεδιάζουμε
το αύριου
Συνάντηση με
τους Προέδρους Τοπικν
Συμβουλίων στην
Αττωλοακαρνανία
Αγαπτητοίαναγνστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε κστέγην
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
κο6άο010d)
www.mxronika.blogspot.gr
τ....... είδα 5
..Σελίδα7
90000000000000000000000000000000000000000ο
ΣMOCE
ecoRorTior
10VOZΞΝ
Hellenic Post