Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Ποια είναι
Οι κτηνοτρόφοι των Σιδερών
η μετοχική
διαμαρτύρονται για την εγκατάσταση
σύνθεση της
φωτοβολταϊκών - Και ο δήμος
ΔΥΠΡΑ Α.Ε.;
παραχωρεί τις εκτάσεις για
-Εξορθολογισμός
σελ ~ 24
την κατασκευή του…
της εταιρίας με
διακριτούς
ρόλους - Χρέος
500 - 1.000 πρόσφυγες ανά περιφέρεια
280.000 ευρώ
- Σοβαροί οι προβληματισμοί του
στη ΔΕΗ

Γιώργου Κασαπίδη για επιπλέον έλευση
προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία
σελ ~ 3

σελ ~ 7

Έτος ίδρυσης

1990

Λόγος

Οι μετακινήσεις
των καθηγητών,
μια καυτή
πατάτα για το
Πανεπιστήμιο
Δυτικής
Μακεδονίας

Η Εθνική ομάδα
χειροσφαίρισης
γυναικών κόντρα
στην Ολλανδία
στο κλειστό της
Λευκοβρυσης

τιμή 0,50 €

Ράδιο

σελ ~ 3

σελ ~ 5

7077

Αρ. φύλλου

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Ακούστε
live

Πρόεδρος
της Εταιρίας
Τουρισμού
ο Γιώργος
Βαβλιάρας
-Φεύγει
η προεδρία
από την
Καστοριά

σελ ~ 3

Θεόδωρος
Καρυπίδης:
«Στηρίζουμε την
πρωτοβουλία
του υδρογόνου
γιατί
συμμετείχαμε
και το
υπογράψαμε»

σελ ~ 5

Το προεδρείο
και τα νέα
μέλη της
Αγροδιατροφικής
Σύμπραξης
Περιφέρειας
Δυτ. Μακεδονίας
-Γιώργος
Κασαπίδης:
«Δεν είδαμε κάτι
ορατό ως τώρα»

σελ ~ 24

Περιφερειακό
συμβούλιο
με θέμα
αποκλειστικά
τα ζητήματα
της ΔΕΗ και
της ενέργειας
ορίστηκε για
τα τέλη της
επόμενης
εβδομάδας

σελ ~ 5