Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Σεπτεμβρίου
Κάδημρινή οικονομική ειδική cgημερίδα Δακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6874
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Το Σχέδιο
Ηρακλήsγια
τα κόκκινα
δάνεια στην
Ελλάδα
Ανάλυση Πόθεν Έσχες:
Οιφτωχοί & πλούσιοι,
βουλευτές
στην Πρέβεζα, εν δη καταθέσεις
200.000 ευρ . Πάνω
Μεταξύ των "nόθεν
έσχες- των μελν του
ελληνικού κοινοβουλίου κατά το διάστημα
400.000
-Σχέδιο Ηρακλής 2015-2017 , Περιλαμβά - έσοδα από μερίσματα
και τόκους έχει στην
δήλωσή της για το
2016, η πρην υπουρ .
γός ΣΥΡΙΖΑ, Θεαν
Φωτίου . Επίσης , από
ακίνητα έχει έσοδα
ισχυρό χαρτοφυλάκιο 22.115 ευρ . Για το
σε μετοχές. Διαθέτει έτος 2017 δη λνει
έσοδα από μερίσματα
179 ευρ , από τη δή νονται και αυτά των
λεγομένων
σιων- και "φτωχν. .
βουλευτν . Από τους
πρην υπουργούς , ο κ.
Τσακαλτος διατηρεί
είνα το όνομα του πα.
κέτου παρεμβάσεων
της κυβέρνησης για
την μείωση των κόκ
κινων δανείων στην
χρα μας
Λίγες μέρες , μετά
την οικονομική εφη
μερίδα Handelsblatt
και η Frankturter Allgemeine Zeitung αναφέ
συνέχεια στην 11
απλού.
2.600 000
w4.000
μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στη Pioneer,
μετοχές στην BΙlack .
rock στην Invesco, και
Αυγήν, ομόλογα στην
FTIF , εν έχει προβεί τές
| σε ανταλλαγές ομολό- επδόματα υπρεσίες στην Εθνική δηλνει Εξωτερικν , Μιλτιά γων του Ελληνικού Δημοσίου . , ο πρην
υπουργός
πέντε ακίνητα , μεταξύ
των οποίων μια μονοκατοικία 200 τ.μ. , ένα
Τar λωση του 2018 προκύ πτει αύξηση
συνολικό της εισό
δημα από από μισθω592 ευρ , εν στη
ΝΑTWEST
λίρες . Για το 2017 ,
ευρ περίπου . Μεγάλη
ακίνητη περιουσία εμ
φανίζει ο υφυπουργός
98.054
εφημερίδα
Τρέχει η
πλατφόρμα
κλπ στα
51.815 ευρ, εν απο
ακίνητα το εισόδημά
της είναι σταθερό στα
21.181 ευρ . Η κ . Φω
περί τα 100.000 ευρ δης Βαρβιτσιτης , ο
οποίος έχει μερίδιο σε
και 103.000 λίρες .
Από τους πλουσιότε.
ρους βουλευτές , ο
οποίος όμως δεν εξε .
τιου δηλνει επίσης λέγη , είναι ο Δημή τρής, Κρεμαστινός, οι
| διαμέρισμα στην Κηφι - καταθέοε Eurobank φθάνουν τα 1,9 εκατ .
125 ακίνητα,
διαθέτει
χωρίς περιουσία εμφα νίζεται ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ και πρην
υπουργός , Δημήτρης
Βίτσας . Χαρτοφυλάκιο
συνέχεια στην 10
για την προέλευση των
στην Εθνική Τράπεζα
108.058
κεφαλαίων
σύστασηs
καταθέσεις του οποίου
σιά και ένα διαμέρισμα
ευρ, στην
επιχειρήσεων
Ρύθμιση ανάσα
για φόρο
κληρονομιάς
& γονικές παροχές
με 48 δόσειs
Σε λειτουργία έχει
τεθεί από τις 16/9 η
πλατφόρμα για τις καταχωρήσεις των στοι .
χείων
πραγματικν δικαιούχων εταιρειν στο
Κεντρικό Μητρο
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9