Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
οιρΡFAEP
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12358
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
ο ιδιωτικοποιήσεις. και οι μεταρρυθμίσεις σημαντικά βήματα
εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση
από το ΔΝΤ
Novartis:
Οι 15αρηδες δεν ξέρουν να
γράψουν και να διαβάσουν!
Μέχρ τέλους
η Προανακριτική!
Την άσχημη ικόνα που παρουσιάζουν ο μαθητές Γu.
μνασίου και Λυκείου την οποία είχε περγράψει πριν από
λίγες ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης της Ποι
τητας στην Πρωτοβά0μια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
επιβεβανεα η έκθεση της Κομισιόν για την επαρακολού θηση και κατάρηση του 2019.
οι συντάκτες της ευρωπίκής έκθεσης μιλούν για δκα πεντόχρονους μαθητίς που εξακολουθούν να διατρίχουν
τον κίνδυνο κπαιδευτικής φτχοας καθς, όπως γράφει
η Καθημερινή, δεν διαθέτουν βασικές διξότητες στη γρα .
φή, την ανάγνωση και στα μαθηματικά ή Τι θετκές επιστή
μες , Συγκεκριμένα στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχε .
ται σε 32% όταν ο μέσος όρος στις χρες της ΕΕ κυμαίνε .
Ται περίπου στο 20% .
( έσα στην πρτη εβδομά.
του Οκτωβρίον ανα μένεται να συζητηθεί στην ολο μέλεια της Βουλής η πρόταση
της ΝΔ για τη σύσταση προανα .
κριτικής επιτροπής , που αgoρά
τον κ . Παπαγγελόπουλο και την
σκευορία όπως καταλλει το
κυβερνόν κόμμα . της Novnrtis .
Οι αποχαλύψεις από αντα.
τους δικαστικούς λειτουργούς,.
οικαταγγελίος και το παρασκή.
Uήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για τις αλλαγές στα ερ .
γασιακά και την επιτάχυνση ιδιωτικοποιήσεων και ζητά
Νέα έξοδος στις αγορές
εντός του 2019
μείωση στόχου πλεονασμάτων από το 2020. Επιμένει για κόψι μο αφορολόγητου , κατάργηση 13ης σύνταξης και προσωπι.
κής διαφοράς .
Η κυβέρνηση έκανε μια πολλά υποσχόμενη αρχή με το να απονιο αντής της έρευνας δημιουρ.
γούν πλέον ένα εκοηκτικό μείγ .
μα , που μουραία θα επηρεάσει
το πολιτικό σκηνικό.
Οι βουλευτές και τα στελέχη
Η αποπληρωμή του ακριβού δανείου του ΔΝΤ θα γίνει
από το εμαξλάρι, Των διαθεσίμων . Όμως η κυβέρνηση
σχιδιάζει να ξαναβγεί σηις αγορές μέχρι το τέλος του έτους
για να αντλήσα περί τα 2,5 με 3 δισ , τα οποία θα κατευθυνθούν για επαναγορά ομολόγων που έχουν απομείνει
από το PSH.
Αλλωστε το ΥΠΟΙΚ επιθυμεί τακτικές εξόδους για να κρα .
Τά επαφή με Τις αγορές .
Αξα να σημειωθεί , ότη με Τις προηγούμενες εκδόσεις
η Ελλάδα έχα καλύψα τον στόχο των 7 διο. για τη φ
νήχρονιά.
Για το 2020 στα σχέδια είναι 3 εκδόσεις με στόχο να
αντληθούν 7 διο. εν μια εκ των εκδόσεων θα είναι 15ετές
ομόλογο.
μακρύνει εμπόδια αναφορικά με τις δομικές μεταρρυθμίσεις και
τις ιδιωτικοποιήσεις και με το να προχωρήσει στην εξυγίανση των
ισολογισμν των τραπεζν . Αυτό επισημαίνει το Διεθνές Νομι σματικό Ταμείο στη δήλωση συμπερασμάτων που έδωσε στη δη μοσιότητα ολοκληρνοντας τη διαβούλευση με τις ελληνικές αρχές . Όπως επισημαίνεται από το ΔΝΤ χρειάζεται άμεσα μεγαλύτε.
ρη προσπάθεια σε όλους τους τομείς πολιτικής προκειμένου να
καταστεί η Ελλάδα ανταγωνιστική εντός της νομισματικής ένω
σης , να εξαλείψει το πλεονάζον χρέος και να πετύχει περισσότε.
ρη ανάπτυξη.
του κόμματος απατούν πάνων
στις καταθέσεις Ράχου και A γελή.
Το ενδεχόμενο ο φάελος να
επιστρέψει στη Διχαιοσύνη
δεν χερδίζει έδαφος και το π
θανότερο είναι η προανακοιτι
κή επιτροπή να φτάσει μέχο
τέλους .
Σε χαμηλό επίπεδο δύο ετν
1ο ευρ
Καταθέσεις: Αυξήθηκαν άνω.
του 1 δισ. τον Αύγουστο
Δημοπρασία 6μηνων εντόκων
Τιν Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 θα διενεργηθί
Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26
εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου , σε άυλη
μορφή , ποσού 625 εκατομμυρίων ενρο , λήξεως 3 Απρι.
λίου 2020. Παράλληλα με τη δημοπρασία , το Υπουργείο Οιχονομικν παρέχαι τη δυνατότητα σε qυσικά
πρόσωπα (διτες ) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτ
λους .
το χαμηλότερο επίπεδο δύο και πλέον ετν
, υποχρησε το ευρd , κθς οι εξισορροπητικές
κινήσεις που γίνονται στο τέλος του τομήνου
ενίσχυσαν τη ζήτηση για το δολάριο , με τους επενδυ τές να είναι απτόητοι από τις πολιτικές εξελίξεις στις
HΠA. Η ισοτιμία τον ευρ υποχρησε στα 1,0904 δο λάρια ,το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο 2017.
επέρασε το 1 διο . η αύξηση των καταθέσε ων από νοκοκυριά τον Αύγουστο με αποτέλε σμα το συνολικό τους υπόλοιπο να φθάσει στα
1142 δισ Αοσημειτο είναι το γεγονός ότι η εισοοή
νέων καταθέσεων στο τρίμηνο Ιουνίου . Αυγούστου
προσέηησε τα 2,7 διο . (2,634 δισ.). , έναντι αύξησης κα τά 1,604 διο. τον προηγούμενο μήνα .