Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

27oC, 21:00

22oC - Υγρασία 56%-92% - Άνεμοι: B-ΒΔ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:33 - Δύση ηλίου: 19:28

€0.80

Ç õðáñêôÞ éóüôçôá

Μοιάζει αδύνατο ο σημερινός άνθρωπος να αισθανθεί ήρεμος, απαλλαγμένος από έγνοιες. Έχοντας συνέχεια μια πίεση επαπειλούμενης καταστροφής σε κάποιο τομέα της ζωής μας είμαστε συχνά έτοιμοι να καταρρεύσουμε με την παραμικρή αφορμή, με ένα φύσημα ανέμου, μ' ένα λεκέ στο πουκάμισο. Το κινητό, η τηλεόραση, ένα από τα κλιματιστικά, η βρύση της κουζίνας, το αυτοκίνητο και τόσες συσκευές με τις οποίες έχουμε συνηθίζει να ζούμε, μπορούν να μας
στερήσουν χαρά αν πάψουν να λειτουργούν. Λόγω του πλήθους τους, είναι σπάνιο να μην υπάρχει η μέρα όπου κάποια συσκευή θα έχει ένα κάποιο πρόβλημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. 3>>

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4972

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ÂïÞèåéá, ìáò «êáèáñßæïõí»!
ΚΕΡΚΥΡΑ. Την τροποποίηση του
νόμου, που θα επιτρέψει την παράταση των συμβάσεων που έχουν
με το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, προκειμένου να συνεχίσουν
να εργάζονται σ’ αυτό και πέραν
της 31ης Δεκεμβρίου, όταν και οι
τρέχουσες συμβάσεις τους με το
Γ.Ν.Κ. λήγουν, ζητούν τα μέλη του
Σωματείου Καθαριστριών / Καθαριστών του Γενικού Νοσοκομείου
της Κέρκυρας:
«Οι περισσότεροι από εμάς, είμαστε μεγάλης ηλικίας, που αν μείνουμε άνεργοι, είναι πολύ δύσκολο
να ξαναενταχθούμε στην αγορά
εργασίας, με αποτέλεσμα 41 οικογένειες να μείνουν στον δρόμο...»
Σελίδα 3>>

“Óþóôå ôïí ðëáíÞôç” âñïíôïöþíáîáí ôá ðáéäéÜ ôçò ¢öñáò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την τροποποίηση του νόμου, που θα επιτρέψει την παράταση των συμβάσεων που έχουν με το Γενικό Νοσοκομείο της
Κέρκυρας, προκειμένου να συνεχίσουν να εργάζονται σ’ αυτό και πέραν της 31ης Δεκεμβρίου, όταν και οι τρέχουσες συμβάσεις τους
με το Γ.Ν.Κ. λήγουν, ζητούν τα μέλη του Σωματείου Καθαριστριών / Καθαριστών του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας:
«Οι περισσότεροι από εμάς, είμαστε μεγάλης ηλικίας, που αν μείνουμε άνεργοι, είναι πολύ δύσκολο να ξαναενταχθούμε στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα 41 οικογένειες να μείνουν στο δρόμο...» 3>>

ÊñÜôóá óå ÃáëéáôóÜôï: "Óôçí Áõôïäéïßêçóç
ðñÝðåé ïé äõíÜìåéò íá óõíåñãÜæïíôáé" 7>>>
ÓÜââáôï 28 Óåðôåìâñßïõ

Emerald Princess
08:00 - 22:00 - ÅðéâÜôåò: 3.800

ÊõñéáêÞ 29 Óåðôåìâñßïõ

Costa Victoria
08:00 - 14:00 - ÅðéâÜôåò: 2.394

ÄåõôÝñá 30 Óåðôåìâñßïõ

Rhapsody of the seas
09:00 - 15:00 - ÅðéâÜôåò: 2.435

8629 επισκέπτες
το 3ήμερο στο λιμάνι

Åêêßíçóç óôïí
2ï Çìéìáñáèþíéï
ôçò ÊÝñêõñáò 4>>

ÐñåìéÝñá ôçí ÊõñéáêÞ ãéá
ôïí ÁÏÊÊ óôç SL2 êüíôñá
óôïí Áðüëëùíá ËÜñéóáò 13>>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα