Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ωκΙΛΚΙΣΗ
RPHOANT
υπηρετούμε
με εντιμότητα
τη δημοσιο
γραφία
στον. Κιλκίς
ΕΛΛΑΣ |
eidisis.gr
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλ κίς
Σεπτεμβρίου 2019-έτος 200-ISSN: 2654-0533-αρ. φύλλου 4958 -0,50 ευρ
Σάββατο 28
Συνάντηση εργασίας Δημάρχου Κλκίς
με Προέδρους Κοινοτήτων
ΒALKAN ENDURANCE CHAM PIONSHIP
4-5 0ΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΛΑΣΑΚΙ ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙΥ
ioZoiki
ΕΟΥΤΟ
Βελτίωση οδικού
δικτύου στο ν. Κιλκίς
σελίδα 7
" Επιστημονικό Συνέδριο
για τον Άγιο Νικόδημο
σελίδα 3
Λάθος
άθλος
Γράφει
ο Νίκος Κωνσταντινίδης
σελίδα 5
σελίδα 8
Δράσεις του Λυκείου
Ελληνίδων Κιλκίς
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ: Συναντήσεις
με τους πολιτιστικούς συλλόγους
Σελ.3
σελίδα 6