Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.607. Τιμή 0,60 E . Σάββατο- Κυριακή 28-29 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφεία φ.Τζαβέλλα 11-ΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τλ. Κέντρο 26510 25677,3.791-Fac 26510 30.350
http:/ww.proiosiogos.gr
[email protected]
Πυρετδεις οιπροετοιμασίες σε Περιφέρεια, Δήμους, δομές κλπ
!ΗΙΕΟΕ ΕΝΑ ΑΠΑΟΕΗΚ ΙΟΟΓΟΝ
Ο Παγονιανή και Κόντσα θα φιλοξενήσουν ασυνόδετα προσφιγόπουλα
Ο loxατανομήκαι θεχο
απότην Κοβένηση
ΗΣύγχλητος συζήτησε τις αλλαγές που θέλει η Υπ. Παδείας
Αρκετά όχω και λήσ
Κεραμέως από το Πανεπ. Ιωαννίνων!
να στις προτάσεις
τον ΜΚΟ ζήτηραν χθες οι Περφερειάρχες
Με αρνητικόμάτι βλέπει την επαναφορά Συμβουλίων Διοίκησης και της βάσης
του 10. Θετική απόφαση για Γενικό Γραμματέα και έργα ΣΔΙΤ. ΤΤόνισε
χθες ο Πρύτανης
Ο Από πολλά σκαμπανεβάσματα πέρασε η Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση της χρας μας α
τελευταία χρόνια , γνωρίζοντας
τομές , ανατροπές , αναθεωρήΡΕΠΟΡΤΑΖ
Θέμα χpόνου είναι η
άφιξη κα νέων προσφύγων στην Ήπερο,
στην οποία δημουρyούνται νέες δομές
αυοδοχήs- και φιλο
ξενίας με Τη συνδρομή
Των τοπικν αρχν
Η αύξηση των προσφυγκν - μεταναστευτικν ρον
προς την Ελλάδα, προκαλεί
έντονο προβληματισμό στην Κυβέρνηση, στους
φορείς , αλλά και ΡΕ ΠΟΡ
στις τοπικές κοι νωνίες , που για
μα ακόμη φορά θα κληθούν να
συμβάλλουν στην .
σει στη Βουλή τη Δευπέρα το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Αν και χθες- σε σύσκεψη που
Εγγνε στο Υπουργίο με τους Περ φεριάρχες ( mν
Ηπερο εκπροσ .
πησε η Θεματική
Αντπεριφερειάρ
χης Κoνωνικν Θεμάτων Αγνή
ΚΩΣΤΑ ΑΟΡΗ
σεις νόμων , πισωγυρίσματα ,
σύμφωνα πάντα με τις αντιλήΨες για τα Πανεπιστήμια της
εκάστοτε ηγεσίας Του υπουργεί.
ου Παιδείας ,
Η να Υπουργος Νίκη Κερα .
Αρνηπική στάση στις περισσόπρες από Τις προτά
σεις Της Ν.Κκpαμέως κρατά η Σύκληπος του Πανεπιστημίου waivων. Σην έθτη φωτό ο Τρ Aμπάνης..
του μεγάλου ανaνημετπιση Νάκου), έγνε γνωστή η επίσημη
Βέση της Κυβέρνησης για προθη
μέως ετομόζα με τη σερά της ένα
νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ κα
πρόσφατα tκανε γνωστές με επστολή της προς Τις Συγκλήτους ς
αλλαγές που προτίθετα να φέρει
όπως, για παράδεγμα- 11ησελ.
εθνικού ητήΕμιετα ρύθμαση- αoω
γ τν noή Μιpονομής
Στην περιοχή της Αστράκας
Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης
του 25χρονου αστυνομικού
ση μερικν ακόμη X- -11ησελ.
pατος
Η κατάσταση στα νησιά του Α
yaiou είνα εκρητική και ήδη η Κυβέρνηση είνα έτομη να πάρα μετpα για την όμβλυνσή της με νομ
μοσχίδιο που πρόκεται να καταδέ.
fuς γυς ω oντεί
ιυμιορευτίμω
Pnουθο εξιγεί
0luης Ελέoος
Ο άπυχος αστυνομικός εντοπί
Σήμερα το πρωί θα ξικνήσει
η νέα επιχείρηση για την ανά - στηκε από ελικόπτερο Super
συρση Του 25χρονου αστυνομι Puma της Πυροσβαστκής σε δ κού που χθες πριν το μεσημέρι σβατ κατκρημνη περιοχή Σην
γλίστρησε σε γκρεμό μεγάλου
: βάθους στην Αστράκα.
Ψήρισμα εξέδωσε ΤοΔημοτικό της Συμβούλιο
Αδικημένον είναι το Τμήμα
Μετάφρασης Ηγουμενίτσας!
3ΠΙΣΗΜΑΝΣΕ/Σ
Αυτοδιοίκηση και
απλή αναλογική ..
>Ψυχραιμιία χαι υπομονή συστήνει ο Πρύτανης
.Ψήφσμα σχετ.
κά με το Πανεπιστημιακό Τμήμα Μετά . Υ
φρασης και Διερμη.
νείας που έχει έδρα
τη Θεστρωτική.
πρωτεύουσα εξ δωσε κατά πλειο Ερτηση στη Βουλή για Τις μηδενικές μετακινήσεις
Αυξημένες οι αάγκες αστυνόμευσης
στην Ήπειρο λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
V Είναι σωστά κατανεμημένες οι θέσεις του προσωπικού
> Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΓΟΥΛΑ
. Διαβάζοντας κάποιο άρ θρο στην έγκριτη εφημερίδα
σας για προβλήματα με την μη
ύπαρξη αυτοδυναμίας (π.Χ.
Δήμος Ιαννιτν) όλοι κατηγορούν την προηγούμενη κυ
βέρνηση για την απλή αναλογική στην Αυτοδιοίκηση . Αποφασίστηκε, νομοθετήθηκ , π
ρασε, έγνε . Πάει τρα!
Κανείς όμως δεν λέεr Ότν
σε ένα Δημοτκό Συμβούλιο παρουσιάζεται ένα πρόβλημα με
σσωστό τρόπο, όταν ο προπθέμε νες λύσες είναι εμπεριστατωμέ
νες, όταν είνα πε - -11ησελ.
. Το θέμα με τις
μηδενικές μετακ νήσεις που ανe.
δειξαν οι τέσσερις
Αστυνομικές Εν
σεις της Hπείοου .
αποτέλεσε αντ
επιχεipηση ανάσυρσής του θα λά- : Ψηφία το Δημοτικό
βουν μέρος εκπαδευμένο άνδρες Συμβούλιο Του Δή του Παλεμκού Ναuτικού που με E - μου Ηγουμενίτσας.
λικόπτερο έφτασαν νωpiς χθες ο :
απόγευμα και σε συντργασία με η : ση mςΚ αδκίας ως προς την ΗγoυΔιεύθυνση Πολτικής Προστασίας
: της Περιφέρος Ηπείρου διανυκέ ,
ρευσαν στα Γιάννενα.
0 25χρονος αστινομικός-που
υπηρετούσε στην ομάδα ΔΙΑΣ
Σαυτό ζτάει άρ μενίτοα ένανη Των άλλων Πρωτευουσν πων Νομν mς Ηπείρου, εν προτίθεται να στείλει και σχετικό
εξδικο προς Το Πανεπιστήμο Lωαννίνwν!
Στον γεπονικό Δή -2η σε .
Ιξα διοκηση καmγρίeε
τIν κατάστυση στη ΔΕΥΑΙ
κείμενο και ερτησης των τεσσάρων βουλευτν
του ΣΥΡΙΖΑ (Ο. Γεροβασίλη, Μ.
Κάτση, κ. Μπάρκα και Μ. Τζού φη) προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κά - 11η σελ.: στην Αθήνα - αχε 11n σε,
Η ΣΕAΙΔΑ 12
ΑΠΟΨμΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Επιτέλους ασέντραν στη Super league 2..
Ντέρμπι από τα παλιά αύριο
Παναχαϊκή-ΠΑΣ Γιάννινα
V Αργ. Γιαννίκης: Θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά. . .
ΓΝΩΜΕΣ
Η μεταμόρφωση της
Τατιάνας Καλογιάννm . .
Ο Κρ. Mηπσοτάτης εμπσιεύετατος
βίνούς, Σκοπιπούς κα Τούρκους:
>ράpειο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
πρ . Δημοτ. Σύμβουλος twawwuν
Πολλά έχει πληρσει ο τόπος από την υποκρ | σία, τη διπροσωπία και την αναξιοπιστία Των πολ ΤΙκν μας αντιηροσπων . r'ουτό και οι mολίτες εί.
χαν φτάσει να απαξνουν συνολικά Το σύστημα
και να μην έχουν εμπιστοσύνη στους αντιπpoσύ .
πους τους. Και τρα , εν το πράγματα δείχνουν ότι το νερό μπαί
νει στο κανονικό τουαυλάκι , η κ. Ταπάνa Καλογιάννη με Τις Οέσας.
της στο Δημοτικό Συμβούλιο για την σύμπραξη του Δήμου με ιδιτες προκαλεί ξανά σε πολλούς ανάλογες σκέψεις και
ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΤΣΗΣ,
>ράgει ο
Τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεσεις ξεκνάει ο ΠΑΣ
Γιάνννα καθς αντμετωπίζει αύριο το
απόγευμα ( 4:00 μ.μ.).
την Παναχείκή στην
Πάτρα στην πρεμιέρα
του πρωταθλήματος της Super
League , με στόχο τη νίκη και την
καλύτερη δυνατή έναρξη.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ , όπως και για όλλες χρες , οι σχέσεις με την
Αλβανία εmβάλλεται να είναι οι το υνατόν καλύτερες . Βεβαίως και
πρέπει να πληρούνται κάποιες προύποθέσεις και όχι μόνο ουτές
που αφορούν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Του Ελλη νισμοό , θέμα που συζήτησε ο Ελληνος πρωθuπουργός στη Νέα
Υόρκη με τον Αλβανό ομόλογό του , όπως συζήτησε και με πους κκ
Ερντογάν και Ζάεφ.
, ΔΙΟΤΙ δεν είναι το μόνο που aποσχολεί τους Βορειοηmειρτες
και εμάς όλους , τους εν Ελλάδι διαμένοντες.
Μετά από 147 ημέρες , σχεδόν
5μήνες απραος, η
ομάδα της Ηπείρου
-2ησελ
- 11η σελ .
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ητικός ero
HDΟ AMΙΕΔΙΕ
DSuR Το πρωί
ΤΗΣ ΔΕΥΤΘΡΑΣ
της Δευτέρας
σ' όλα
Εγρες ογραφ χαι αναφορέ γα όλa m ΣΠΟΡ 110
YPpoζ και polandeνα anό w nρεμέρα του Π στη Πότp
γ thn ερατεnκi on του Εραειού ρωπμτος
γιμp νς ρς με τoν Aτiuva Enou n Αντολή
Μια ξεχωριστή τβδομαδιαία εφημερίδα
με όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου
και όσα αναμένονται να γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα
τα περίπτερα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα