Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα ms Hneipou-ίδρυπis Eu0 . Tzάλλαs-Εos 930ο-Αρ. Φύλλου 24655-Σαββατο 23-Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019-060 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΣυνδέοντας την καινοτομία
με την αρχαιότηταν
Οι Αgiers ξανά
στο Route 66
Ξεκίνημα με νίκη
θέλει στην Πάτρα
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 9
Οι επιλογές, Που θα κάνει ο δήμαρχος Ιωαννίνων το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα,
θα κρίνουν εν Πολλοίς και το αν θα καταφέρει να αφήσει θετικό απούπωμα στην τετραετία του
κθα μιλήσουμε
με το έργο μας>
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Η ΕΥΕΛΙΕΙΑ
Η ανάκηση τoυ aύρους και της οξ αnστίας της ΔΕΥΑΙ, καθς και η δη.
μουργία σκέ oεων εμnσταούνης με
τους noλίτες, αnoελούν ηρωταρχικούς στόχους της νέας διοίκησης
της Εnίpησης όπως τονίστηκε στη
συνόνηση με ων γενικό διαυθυντή ,
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΤΕΕ/TΗ
Ενωμένη
η Kεντροδεξιά
Ενωμένας θ βρεθείο προσκείμε.
νος στη Νέα Δημοκρατία χρος σικ
Εκλογές του Τμήματας Ηπείpou του
Τεχκού Επμελητηρίου Ελλάδος ,
κοθς ο επκεφολής της dδρα
στο Αλ Λμπρου και 6ύο ακόμη
στελέχη της θα εναι υπoψήφοι με
την nαράταξη εημoκρoτική Κνηση
Μηνaνικν- Συνεργαμενοι Mrxa
νικο με Επιεφολής τον r Τοίφa
ΣΕΛΙΔΑ6
θα εξαντλήσει τη
δύναμη της πειθούς
ευπρόσδεκτη η
διεύρυνση της
Πλειοψηφίας ,
ασφαλής επλογή
η αναζήτηση
συνεννόησης με
όσους σήμερα
βρίσκονται απέναντι ,
ακόμη κι αν οι
Προγραμματικές
θέσεις ταυτίζονται σε
μεγάλο βαθμό.
Μηδενική η ενίσχυση
Πρωτοφονήχαρακηρζουν οι βαυ
λευτίς Hηεipου του ΣΥΡΙΖΑ mν
απόφαση του υnoupyείou Προστο σίος του Πολίη, μέσω του ορμόδιε
ου Συμβουλίου Μετοθέσων, να μην
εανoίξεω συμηληρωματικό anολύ .
τως κομία θέση στις οσυνομικές 5ευθύνσεις υς Ηπείpου .
ΣΕΛΙΔΑ 6
Εξακριβνοντας
τα ελευθέρας βοσκής
Στν υλοnohon ενός κα νατόμου
ερευνηυκού προγρόμματος με tλο
Πρωτοηοροκοί λάτες ως Νέοι
Δείκτες Οριομού Συστημότων Εεύθερης Βοσής , συμμεέχειο Αγροuκός Πνοτροφικός Συνετοριμός
Lωaνίνων lΝδοςu
ΣΕΛΙΔΑ 6
Super Puma εντόπισε
τον 25χρονο αστυνομικό
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΡΕΜΙΑΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
(Οχι άλλες αλλαγές, λέει
το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΣΕΑΙΔΑ 7
Γε ένο δύοβατο σημείο ενταnίoτκε το ομα του Σχραναυ
Laoτιναμικαύ, ο anaiος γλίσφησε κατά τ δόρκεια nζαno
ρίας , στην κορυψή uκ Αστρόκας xθες το nρu Τον oστυνομ
κό, Παu υnnρετούσε στην Ομάδα ΔΙΑΣ ετάnισε στκ 7 nep.
nou το απάγευμα το ηλήρωμα ελικαπτέρου Super Puma η
Πυροσβεσυκής , Πou εhε κληθεί να ουνδρέμα υς έρευνες ανΒρν τις Εnς Είδικής Μονάδας Αντμετπισης Κατασιροφν ,
Πυρασβεστν και αστυνομικν Με το ηρτa φως ης ημέρας
όνδρες ης 5ης ΕΜΑΚ Βαξοκινήσουν τιν npoσndeεια να np σεγγοουν και να τον μεταιφέρουν σε αημείο , nou να μnapei νa
τον παραλάβα το ελικάπτερο. 0 25xρανος είε bιανυκτερεύσι
με ένον φλο αυ, σnionς oστυνομικό, στο κατοφ γιο της Αστφό
κας και το ηρωί ξεκίνmοον napέο να ανέβαυν στη Δρακόλμνη.
υμως, σε κάηα0 oτμείo της διαδρομής ο 25xρονος έχασε τmν
1σορροnio του και καιέληξε στον κpeμό στό μεγύλούψο .
Ο n. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΜΙΛΑ
ΣΤΗ r. ΣΚΟΠΟΥΛΗ
Λευκό φως
στο μαύρο τοπίο
Αρνητικό στο ούνολο σεδόν των ολλογν, nou npouθεί τo unoupείο Ποιδεας για τη δοιπτή και oκονομική επουργή tuν ΑE tonoeetείται Σύγκλητος του nαvεnστημίου lωoνννων, με uς ενστόσεις
να μην opορούν αnoκλειστικά και μόνο tς nρoτEνύμενες μεταρρυθμίσεις αλλά και την αναγκαιόντα να
undρξουν αλλογές Τα navεισμισχρε δονια μα nερίδο nρεμίας, για να ασχοληθούν με το ακοδμεκό και ερτυνuκό ζητήματα Το ελυταίa ενέα χοόνη έχουμε δει nαλές αλληγές στο δοmικό nλaίοο.
nou δημουργούν μεγάληεσυνστρέφεο. Δμουργούν ενσες στα nανnισήμιο γα τονφύπο διοίκησης
w όουμε φήσnι καιχόνουμε χρνο στο να οσαληΒούμε μ ηνκωpως δουλεή τωνnαnστμον.
nou εiνoι η εwοδαυση και η έρευνα , aνόpερε χoρακηριστικό ο nρύτανης Τριανυλος Αλμπόνης. ο
onoίoς σήμερα Βα συμμετέχει στην έκακτη Σίνοδο Πρυτάνεων στην Αθήνα
ΣΕΛΙAΑ 8
Αθλητισμός
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ
Να ακολουθήσουμε
ΣΕΛΙΔΑ 3
Πιστά τα Πλάνα μας
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΔΟΜΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΣΕ ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ
r' ΕΘΝΙΚΗ
Πα την Πρτη νίκη
η Ανατολή
Με χρονικό ορίζοντα τεσσάρων μηνν
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα