Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Άνοιξαν την πόρτα του φρενοκομείου!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΗΜΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
γεγονός ότ ο σεισμός , σύμφωνα με τουs ειδικού , έγινε
στο ρήγμα τns Ανατολίαs , Το οnΟίο είναι ένα από τα
μεγαλύτερα στον κόσμο , καθs το μέγεθόs του ανέρχεται
σε 1.500 xλιόμετρα και θοωρείται ωs μεγάλns σεισμικής
επικινδυνότητas . ΣΥΔEA ΣΤΗ ΣΕ 5
Μνήμεs 1999 ξύπνησε ο μεγάλοs σεισμός μεγέθοus 5,7
Pkτερ στην Κωνσταντινούπαλη καθs , παρά το γγονόs
ότι δεν υπήρξαν νεκροί και σημαντικές καταρρεύσes
κτιρίων Προκάλεσε Πανικό στουs κατοίκοu , αλλά και
συνολική ανησικία στι Υύρω χρεs. Ο λόγ0s ; Το
ΚΟΝTRA!
ΚNΤΡA
εδ πρωταγωνστής
είναι η ενημέρωσή σου
Παρασκευή 27 Σεπεμβρίου 2019+ Ετos 6ο + Φύλλο 1745 .1Ε
kontranews.gr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 1055
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο
Προσκήνιο την Πόλωση και τον διχασμό
Η Προανα κριτική για τον
επαναφέρει
ΑΝΟΙΕΑΝ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
ΤΟΥ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟΥ!
Ιιμπέμτα γατλμα να ηευτίατοτηίπο απίτδιο Νυnrt
Κυπριακό
Και κλιμακήλ
αλλαγή στή
συνάντηση
ΜητσοτήκηΟνομπελίστας
Πόζεφ Ετίγκλ ης
Προβλέπει απανωτές
Πιωχεύσεις μετά
Το κανόνι της
Thomas Cook
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ Παρενέργειες στη δημόσια ζωή προκαλεί η πρόταση της
κυβερνητικής πλειοψηφίας για σύσταση Προανακρπικής Επιτροπής για τον
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Η αψυχολόγmη πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρα
τίας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον διχασμό και την Πόλωση ενo ταυτόχρονασυνοτά τρομοκρατία για τους δικαστές που χειρίζονται υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος . Προφανς η κυβέρνηση επιχειρεί με την Προανακριτική
Επιτροπή να αποπροσανατολίσει τον κόσμο από τα κρίσμα προβλήματα βάζο ντας παράλληλα ταφόπλακα στη διερεύνηση του τεράστιου σκανδάλουμε τη
NOVARTIS
Γκουτέρες
-ΕΝ.3
ΣΥΝΕEΙΑ ΣΤΙ Ση.7
ΣΕΛ.4
tiAiaiΜΗ
ΓΚταγγελίn
VIη απόπειρα
αρπαγής μαθητή
έξω από
ο σΧ0λείο του
Λήνετο 150 CKIT.
γιη αντιπλημμυρικά,
εργu στην Enλάδα
από τίν Ευρωααϊκή
Τράπετα Επενδύσεων
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
0λόκληρο "οπλοστήσιο" στις
φυλακές ΑUλνα! λ:
Πορεία
στον λαό
ΠΟΡΕΙΑ στον λαό αpίζει ο Αλέξηs Τσίπραs
στν Προσπάθειά του να κινητοποιήσει τοus
Προοδευτικούs Παλτεs προκειμένου να
αναλάβουν ενεργό ρέλοστον ΣΥΡΙΖΑ
ΕΝΟΨΗ ΤΟυ συνεδρίου ο Αλέξηs Τοίπρas θa
περιο εύσει σε άλεs TIs μεγάλεs πόλε για να
ύνει κάλεσμα συμμετοχήs σε όλουs τουs
Προοδευτικούs nαλτεs .
ΗΣΥΚΡΟΤΗΣΗ ενόs μαζκού κάμματοs Πou
θα ανταποκρίνειαι στα σύνθετα δεδομένα ms
επακήs αnοτελεί ηλέον αναγκαιότmτα για τον
Προοδευτικό χρο .
ΜOΝΟ έτσι θα ξεκνήσει n μεγάλη αντεπίθεση
με στάχο αφενόs να nροστατευτούν οι
κατακτήσει5 του ελληνικού λααύ και αφετέρου
ms συγκρότσns ενds ισχυρού Προοδευτικού
Πόλου Πou θα απoτελέσει ηλειοψηφικό ρεύμα
σπν κοινωνία.
Μέγάληφωτια σεχημικο
ΦβοιγιμΕ
Πόθεν έσχε: Οι φτωΝΟΙ και οι ΠουOIOι εροστάσιο στην
του Κοινοβουλίου
μόλυνσιτοU Σικουάνη-n.
ΣΥΝΕΕΑ ΣΤΤ ΕΛ 7
PΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 3