Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
ΤυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικάα. αος Καραθάνος 151-1974 *Ιδωκτήρια-Εκδότρια Σταυρίδον 1L Σπλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος ' ( 1974)Αp. φύλλου 6880-11.959
0.50 ε
Τα πόθεν έσχες
Μια πρτη έκδοση του Αρχαιολογικού
Μουσείο Δράμας
Πέροσε της... ανηmολίτευσης η πρόταση
για εκλογή Δ.Σ. στη ΔΕΥΑ Δράμας
Δ. Σιπης και
Η πρτη σύγκρουση αλλά
και συναίνεση στο
τέλος μεταξύ δημοτικής
αρχής και αντιπολίτευσης!
των βουλευτν
και των δημάρχων
Του Νομού Δράμας
Ένας συνοπτικός
οδηγός για τα ευρήματα
του Αρχαιολογικού
Μουσείου Δράμας
σελ. Φη
A. Κόντος
μιλάνε στον " Π.T."
Η Δόξα υπο δέχεται τον Καραίσκάκη
στην πρεμέρα του πρωταθλήματος
σελ . Τη
σε. 3η
σελ. 5η
Τέσσερις οι υποψήφιο
στο Δήμο Δράμας
Στην επέτειο της ιστορικής Μάχης των Φιλίππων
Έρχεται το 3ο Brevet Φιλλίπων
Εκλογή του συμπαραστάτη
και της Επιχείρησης
Δήμο Δράμας
στους δήμους Καβάλας, Δοξάτου,
Δράμας, Προσοτσάνης, Νέας
του Δημότη
Ζίχνης , Αμφίπολης και Παγγαίου
Μια συμβολική ποδηλατική διαδρομή 210 λμ. από την Α ΚΕ
-Οψόμεθα εις Φιλίππους.
Χορηγός Επικοινωνίας ο Πρωνός Τύπος Δράμας"
Αποχρησαν από τη διαδικασία οι παρατάξεις Αυτοδιοί
κηση Πολιτν και Λαϊκή ΣυσπείρωσηΣυμπαραστάτρια του Δημόη και τη Επιχείρησης εκλέχθηκε
η δικηγόρος κα. Μπακοπούλου
r0 nάρκο Φλίπτων
έρχεται και πάλι στο
επίεντροτου ενδια
φέροντος χάρη σε μα
συμβολική πoδηλατική
διοργάνωση , που θαφλο
ξενηθεί εντός επτά δήμων ,
των νομν ΚαβάλαςΔράμας-Σερρν , στις 19
Οκτωβρίου .
Πρόκετα , για το -30
Brewet Φύλίπτων-Brevet
Philippi, το οτοίο διοργ ννει η Επστημονική
Ομάδα/ΑΜKE .Οψάμεθα
εις Φίπιους - για τάτη
συνεχή χρονιά , με την
άμεση ουνεργοσία του Ποδηλαπικού ΣυλλόΤου eανόση Πολυμένη
EΜΑ διαδικασία η οπaία
εξελίθηκε τελικά σε δύο
συνεχόμενες ψηφοφο
ρisς, εκλέχθηκε το βράδυ της Το
τάρτης 25 Σεπτεμβρίου, η νέα
συμπαραστάτρια του Δημότη και
της Ετreίρησης , η δκηγόρος
Δράμας κα . Ειρήνη ΜπακαπούMΕ
λου .
Το θέμα ήταν στη θέση σειρά
στο πρτο τακτικό Δημοτικό Συμ.
βούλιο της νέας περόδου της
νέας δημοτικής αρχής που ξεκί
νησε την 1η Σεπτεμβρίου , εν
είναι η 17η κατά σειρά συνο.
δρίαση του σματος εντός του
2019.
Σπημιότυπο σπ την διεξαγωή Του περσυού Brnwt Φίίτων
αναμένεται ναπροσελκύσε στην περιοχή δε
γου Καβάας -Κύκλοτρον, του Ποδηλατυού κάδες ποδηλάτες κα συνοδούς τους , από
Ομλου Δράμας , της Πρωτοβουλίας Πεζν όλη την Ελλάδα και το εξωτερκό , α ατοίο
Ποδηλατν Δράμας και τη συνδρομή φο - θα διατρέξρυν ουνολικά 210 χλμ. &αοχζον
ρέων της ερoχής , καθς και δωτν χορη τας κατά σερά τους δήμους Καβάλας, Δοξά
του , Δράμας , Προσοτοάνης , Νέας Ζίνης
Φέτος , όως και πέρυο , η διοργάνωση Αμφάτολης κα Παγγαίου (σε συολικά 20 οκισμούς), με αφετηρία τον
αρχαιολογικό χρο των Φ
λίππων και τερματισμό την
Πλατεία Πελενανίδη των
ΦΩΤΟ Π.T.
Από Τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλ
Όπως είναι γνωστό, η πρτη παρσστάη Του Δημόη κα ης Επιχεφηση νoη δαδκοσσία εκίογής Του υμ
φορά nou εκλέχθηκε συμπαρα στάτης του Δημότη και της Επ ούτε και βουλευτή , Η θητεία του συμτ
χείρησης ένας σχετκά έος θεσμός στον χρο της θεί τη θητείa των δημοτικόγαομπαροστάτη αολου
Τοπιής Αυτοδούησης .
ήταν το 2015 , με τη νέα
τότε δημοτική αρχή του
κ . Μαμοάκου 20142019). Απόεκείνη τη διαδικασία είe εκλεγεί ο
μέχρι χθες δυηγόρος
της Δράμας κ . Νόλαος
Μουτροπίδής.
Σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία , εντός
του πρτου δμήνου
από την εγκατάστασης
της δημοτυής αρχής.
πρέπει επιλεγεί ο συμ.
παραστάτης του Δημότη
και της Εmχεiρησης .
στην οποία επιλέγετα
πρόσωπο εγνωσμένου
κύρους και εμπειρίας όπως
αναφέρααι
Ήδη , πρw από λίγο
καιρό ο πρόεδρος του
Δημοτυκού Συμβουλίου
είε ανoίξει τη διαδικασία πρόσκιλησης για
υποψηφιότητας από
τους ενδιαφερόμενους
πολίτες της Δράμας
Υποψήφιο μπορούν να
είναι όποιοι από τους
δημότες το επθυμούν,
χωρίς η σχτκή ναμαθε
σία να περιορίζα κανένα
eπάγγελμα και πολύ περισσότερο δικηγόρους.
Σύμφωνα , eπίσης , με τα
όσα ορίζονται, δεν μπορεί να επιλεγί αιρετό
πρόσωπο του Δήμου ή
της Περιφέρεας , αλλά
| σελΑη
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Κρηνίδων .
Το 30 Βrevet Φίπτων .
διοργαννεται κα πάλ στην
επέτειο της στορνής Μάχης
των Φιλίmων (του 42 πΧ.) ,
που έκρνε την τύχη της Δη μοκρατίας στην αρχεία
Ρμη κα την πορεία της Ρω μαϊής Αυτοκρατορίας στη
συνέχεια , καθιστντας την
περιοχή των Φλίπτων ετ κεντρο κοσμογονκν εξελ
ξεων στον αρχαίο κόσμο.
Ηδράση Brevet Φλππων
- Brevet Phlipp , έχα πλέον
καθεερωθεί ως ετήσιος θ
σμός και ακολουθeί τα γολ λικά Τρότπα ανάττυξης του
ποδηλατικού τουρισμού, με
νατοίηση της διοργάνωσης
στο πλαίσιο της Βrονet Ran
Mondiaux
Αuda Cub Putasien , uπό την
επίβλεψη του Broot Rand on σελ4η
Νέες υπερσύγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκος-Μασμανίδης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογραφία
. Τομοούνθεση τρισδιόστατης αnακόνoης.
η εέλξη στην εξταση του μαστού
. Υnέpnxος Μαστού
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγνητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογρόφος
. Υπέpnoι -Τiplex σγγείων
. Ακτινολογικό Τμήμα
. Μίτpnση Οσυκής Πυκνότητος
. Ορθonaντογράφος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
συγκεκριμένα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
dornourυ
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ 25210 22423, Fak 2521022413
email: [email protected]
neurs Greece
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδns
Ειδικός Ορθοδοντικό
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Τηλ. 25210-30076
Πάνκα διπλα 6χς ξότιέτα,
μμαtpimvo τνωτο
Κιν. 6932-347415
Να Δεύθυνση
ΒΕNΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
Τ. Παπανδρέου 34-20s Όροφos
Έ 2521055122 06977 472890
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
<Το μυαλό δεν είναι
ένα δοχείο για γέμισμα,
αλλά μια φωτιά για άναμμαν
Γιάννης
Πρόσeαση
Γαζάνης
. . στη δύναμη σου!
στο μέλλον σου!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:Άρμεν 15, Δράμα Η τηλ. 2521057467
Κιν. 6974765815
www.prosνasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα