Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Νομοσχέδιο με επείγουσες ρυθμίσεις για την Υγεία
>>> ΤΕΛ.
HΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων-Προμηθειν και
Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1999Qgmal.con ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ:0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki [email protected]
ή Email: dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5569 Παρασκευή 27.09. 2019
ή Email: pan1983Qotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Ενατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :210-3304605
Ελληνικά
Φάμελλος:
Ο κ. Χατζηδάκης είναι υπόδουλος του ψευδούς σεναρίου που έφτιαξε για τη ΔΕΗ
>>> ελ.
>>> Τελ.
<προαπαιτούμενα
βάζει
στο τραπέζι
Το <Σχέδιο Ηρακλής για τα
NPLS έχει ιταλικό πρότυπο
Από αυτό τον
Εκ του μακρόθεν θα συνεχ
στούν ου
, διαβουλεύσεις ανάμε
σα στην ελληνική χυβέρνηση
και τους θεσμούς με στόχο μια
|θετική έθεση από την Κομισε
τέλη Νοεμβρίου αναφοόν στοα.
ρικά με την τέταρτη μεταμνημονιανή αξιολόγηση της Ελλάδας .
Οι επαφές ολοκληρθηκαν
σήμέρα στην Αθήνα σε διαδοχι,
ές συναντήσεις με πληθρα
υπουργν μεταξύ των οποίων
Εκτός του
Γεράσιμος Θωμάς , ο Κστας
Καραμανλής
Τάνης Θεοδωρικάπος , ο Γιργος Γεραπετρίτης , ο Κυριάκος
Περακάνης
τσος . Η συνολική εικόνα , όπως
μεταφέρθημε από παράγοντα
του υπουργείου Οιμονο μικν
είναι κθετική εν επτιμάται
πως δεν θα υπέρξεν ένδιάμεση
νέα αποστολή
Αθήνα .
Παρ' ότι , σύμφωνα με τις πληeοφορέες τις οποίες μετέδωσε
πρωί το Euro 2 day.g,
εκτιμούν
υπάρχει ένα δημοσιονομικό
κενό έως αι 1,8 δισ . ευρ
2020, πηγή
Onονομικν δεν έιανε το παραμικρό σχόλιο , σημεινοντας
πως επρόκειτο για μια οπο στο
λή συλλογής στοιχείων ααι όχι
αξιολόγηση .
αιξημένες σντάξις ηρείς
Χρήστου Σταϊκούρα,
Αχιλλέα,
και ο Αυης ΣιέρOιwονομικό Επιμελητήριο:
των θεσμν στην
Αναγκαία η παράταση
για τις 120 δόσεις
οι θεσμοί
μπορεί
υπουργείου
Το Οικονομικό Επιμελητήριο νομικό Επιμελητήριο Βλλάδος
τονίζει πως ο υπολειπό μενος
χρόνος δεν επαρκεί για την υπα
γωγή των οφειλετν στη ούθμ ση, αφού μεσολαβούν μόλις δύο
εβδομάδες από τη θέση
πλήρη λειτουργία της πλατφόρ
τις τελευταίες ημέρες ότι ο υπολειπόμενος χρόνος δεν επαρκεί.
για την υπαγωγή
στη ρύθμιση και ειδικά των
νομικν προσπων, που πρόσφ
ατα έχουν ενταχθεί στις ευνοίοφειλετν
Ενδιαφέρον δε έχει
ότι στην τρέχουσα διαδικασία .
σύμφωνα με την εικόνα την
οποία μετέφερε η πηγή
υργείου Οικονο μικν, η ελληνε
κή πλευρά δεν πυνηγά την
εκπλήρωση μιας λίστας προα
παιτουμένων ( παρ, ότι θεωρείται δεδομένη επιδίωξη η κά
υψη όλων των ερεμν προα παιτούμενων
αξιολόγησης ) αλλά έθεσε και η
ίδια μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει ή
προτίθεται να αναλάβει το αμέσως προσεχές διάστη μα διεκδιντας την <ιδιοχτησία>
κπρογράμματος . Ενδειατική
Είναι η αναφορά στις διατάξεις
του αναπτυξιαπού νομοσχεδίου
αλλά και στο
στοιχείο
του υπομας για όλους τους οφειλέτες κές ουθμίσεις , αφού μεσολά και της ισχύουσας προθεσμίας
Την παράταση της προθεσμίας
υποβολής
υπαγωγή στη ρύθμιση
δόσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου
ζητά , με επιστολή του προς τον
υφυπουργό Οικονομικν Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον
βούν μόλις δύο εβδομάδες από
τη θέση σε πλήρη λεπουργία της
πλατφόρμας για όλους τους
οφειλέτες (16 Σεπτεμβρίου) και
της ισχύουσας προθεσμίας (30
Σεπτεμβρίσυ).
Δεδομένων , λοιπόν, των σημαντικν ευεργετημάτων της νέας
<Συνολιά 65.850 περιπτσεις συντάξεων χηρείας θα απο
δοθούν τρων δήλωσε ο υπουργός Εργααίας χαι Κοινωνικν Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, απαντντας
ερτηση σχετικά με το πότε θα καταβληθεί
σύνταξης χηρείας το οποίο αυξήθηκε από το 50% στο 70%
της σύνταξης
των ατήσεων για την
των 120
το ποσοστό της
τοίτης
του θανόντος
Διοικητή της Ανεξάρτητης ρύθμισης (χαμηλά μηνιαία
ποσ , μειωμένο ετήσιο επιτόκιο,
κατάργηση εισοδηματιχν κριτΑρχής Δημοσίων Εσόδων Γιργο Πιτσυλή,
Μιλντας
οπτικού σταθμού Aphav,
Βρούτσης ανέφερε:
υποσχεθήκαμε προεκλογικά,
γίνεται αυτό τον μήνα [καθς]
65.850 περιπτσεις συντάξεων
χηρείας θα αποδοθούν τρα.
εκπομπή
Πρόεδρος
Συγκευρμένα
πληρνεται η αύξηση από το
50% στο 70%, όπως δεσμευθήκαμε, εν τα αναδρομικά θα
δοθούν τον επόμενο μήναν.
Σεπτέμβριο,
Οικονομικού Επιμελητηρίου ηρίων, διακοπή κατασχέσεων,
(Ο,τι
τραπεζικν
Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλ
λιας.
Οπως επισημαίνεται στη σχετ
κή ανακοίνωση
ΟEE, το ίτημα αυτό προκύπτει
μετά την αγωνία που εχφράζουν
λογιστές
φορολογούμενοι προς το Οικο
ξεμπλοκάρισμα
λογαριασμν) , είναι αναγιαία
η παράταση της προθεσμίας
υποβολής των σχετικν αιτή.
μέχρι το τέλος
στε να μη χαθούν ουτά τα
οφέλη, επισημαίνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
σχέδιο
του υπουρεξέδωσε
γείου Οικονομικν για την προσαρμογή
αξιν το οποίο κι(C:νοποίησε
τους θεσμούς .
έτους,
των αντικειμενικν
φοροτεχνικοί και
Created by Universal Document Converter