Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Γελά ο κόσμος με τα "πόθεν έσχες"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΗΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ) ΠΑΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΣ ΗΠΑ
ΟΜ Κοτάκns αναλύει τα σημεία που προκάλεσαν σκετπτικισμό καπτο νέο δόγμα εξωτερικis πολιτικis Ο
3 λρσαι
Κ Η t
Προβλέψεις.
OIO1 Εoirggor
ειςδρβες
1.50 Ε
ΚΑBliΡΑΗ EυHliPΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΡ. ΦΪΛ 2579
MwνuinoΚiκuueS3
rrira 1ΗΜΠΡΗS
μοκρατία
ΙΕΟΤ0Β161
ΣΕΛΙΔΕΣ
υnου τολμούν,
ο ΕΤΟΙ
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΤΟ ΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟ ΤΙΣ Προβλέψεις
στο1 ρίππερο
Εύγε! Η ΗΛ μμλόταρε πd αγέs στο Σύπαγμα ια m Φρηστευτum ουδετερόιταν
Οι Πολιτικοί αρχηγοί παριστάνουν τουs φτωχούs για να κοροϊδέψουυν τον λαό
με τα "Πόθεν έσχες Σ
κόσμ0s
ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛ!
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ
ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΟ
(Εέχασανω να δηλσουν όλη τη βουλευτική
αποημίωση. 0 ΚυριάKOs εμφανίζει εισόδημα
3400 Ετον μήνα και ο Τσίπραs 2.780 ευρ!
ΣΕΛ. 3-7
<ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ. ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ Ε
ΤΟΠΟΥΒΑΛΙ ΑΠΟ ΤΙΣΡΑΠΕΖΕΣ. ΜΕΓΑΛΑΚΕΝΑ> ΠΑ ΤΟΝ ΑΛΩΝΙ
ΟΠαnΤasμε
κατασκευαστική,
μαζμε την
αδελφή
του Αλέη
0 cσκαφάτοςν Βαρβτσιτης με τα 25 ακίνητα, οι μετοχές του
Βενιζέλου και ο κροίσος Κρεμαστινός με 2.000.000 καταθέσεις
ΤΑ ΚΟΝΟΜΗΣΕ ΧΟΝΤΡΑΟ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2015.
ΠΑΜΠΛΟΥτοΙ . ΑPΙΣΤEΡΟΙ Ο ΠΑΠΑΛΗΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Το 2015 ο np. υπουργός απέκτησε οικόπεδο έξισρεμμάτων
ση Σέρφο
ααοοα
ροκμοο