Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
181ENGHOΥ9
HΕPHEA AεεΗTΗ ΠΕΡ9ΕΡEANΗ Εεν . τα υPE 5
Κινωυναι τι ακνιπα.
Ο Βολογικός
μεγαλνε
Dς pκο ίς opμoΣ
κέπα AΟΜΑ
tkbνκ. ιΚφα τρν Νι
ayε δυνιπκ
tΝΑνάνα.
Τι κάνουμε
με το τpeνο;
Μκ tυης ν.
Bx οίάΝ rήμα
Iίλs με.
0ικού6ς o, τυο.
βυτς nε
Π δ ένονη αntνής obΗΜi
υ Aiala.
oe ς είan,
Τι δήλωσαν
11 αχαιοί αιρετοί
Π0ΘΕΝ
ΕΣΝΕΣ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙ .
ΥΠΟΨΗΦ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ
0ΕΛEΧΟΣ
Th νδελάδες
tev peτηα op 8
για η
χρήon
του 2017
για δήμαρχο.
Περιφερειάρχη r
και βουλευτές
pex oκ u NcΨ
u ν κωνν
μ οκna
eμ τε i
1 ΕΕΠΑΝ
ΦΑΡΜΑΚΗ .
ΔΗΜΑΡΧ0
Sapannc pdad
spdocx ds sp
ΚυρΚΑΟE.
ένανιοικαι- 153:
Ανν npά ie
wμσέc t wνε
mon moυys
Η Αγία Λαύρα
στο εnίxεντρο
U γεοκο pdl v
Μβpάτu o
a 282).
ΓΡΑΜΟΥΝ
ΕA oε
ΤΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ
τΟ ΦΑΟΥΑ
Ερχονται τρεις πολύ νόστιμες ημέρες
ANAEATA
Bες pα wο
w Φ φw
uw epτ μεn
ψά φύριλ μ ο e
hooioso ο00 rmA n p φavw Dpo oνyopφpu ν τ Κ Aνn
np o mooα a om ς p pοδ ο op 0 μe
a υνκp Enpε po oκo orδ
0μpδς τ
στην tuηuν 100%
Ο δάμαρνος πpooβaε συοδέλφους
oνnw agάκn e
ΝΤΕΖΕNΕ
o νλη νν
E 15sur κo ΕΝ
ats w νοo .
κνχόήα NΜΦΜο K

Τελευταία νέα από την εφημερίδα