Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Πρόταση για προανακριτική διαρκείας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΟΛΦΓΚΑΝΙΚ ΣΟΙΜΠΛΕ
<ΝAΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
ΖΑΚ ΣΙΡΑΚ
ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 86 ΕΤΩΝ
Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑ
ΑΝΕΤΟΙΜΙ
ΠΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ
ΣΕΛΙΔΑ7
ΣΕΛΙΔΑ 27
ΣΕΛΙΔΑ 10
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
1919 201 9
ΧΡΟΝΙΑ
9 771108 979154
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 101ο
Αρ. φύλλου 30.233
Ιδρυτής: Γ. λάχος
Ε1,20
ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2019
www.kathimerini.gr
Πρόταση για Προανακριτική διαρκείας
Εκθεσηκόλαφος
για την Παιδεία
Τα αδικήματα που περιγράφονται για Παπαγγελόπουλο κρατούν την υπόθεση στη Βουλή
Από την Κομισιόν
δικαστικού σκανδάλου και ευρύτερων παΤη σε βάθος διερεύν Πoη τns υπόθεσns τms
Novartis από την προανακριτική επιτροπή
τns Βουλήs και όχι την επιστροφή του φακ λου
στη Δικαιοσύνη προδιαγράφειn πρότασn
που κατέθεσε κθεS n Ν.Α. για τον τέωs ανaπληρωτή υπουργο Δικαιοσύνηs Aημήτρη
Παπαγγελδπουλο . Τα υπο διερεύνηση αδι
κηματα, συμφωνα με την εισήγηση τns Ν.Δ.
είναι : ηθκή αυτουργία σε κατάχpηση εξουσίas
κατά φυσική αυτουργία και άμεση συνέργεια
δικαστικν λειτουργν (κακούργημα που
επισύρει ποινη έos 10 έτη) , Παράβαση κα θήκοντo και ηθική αυτουργία σε παράβαση
καθήκοντοs , πρόκληση και προσφορά γα
την τλεση εγκλήματos και ηθική αυτουργία
σε ψευδορκία μάρτυρos (Aημμελήματα που
επίσύρουν πονέs έωs 3 έτη ) . Μάλιστα, από
το κείμενο τms πρότασns τns NΝ.Δ., που βα- ρεμβάσεων στη Δκαιοσύνη ΟΣΥΡΙΖΑ κανε
σίζεται σε καταθέσεS πολιτικν προσπων λόγο για πλεκτάνη συγκάλυψns του σκανκαι αντατων δικαστικν , είναι σαφέs ότι
ηκυβερνητική πλειοψηφία δεν μένει μόνο δήλωσε πωs n μοναδική σκευωρία που υπάρστα περί ασκευωρίαS και στουs χειρισμούs xειEίναι η προσπάθεια πολιπικήs μου δίωξηs.
που επιλέχθηκαν στην υπόθεση Νovartis , Tnv πρόταση τns N.Δ. για Προανακριτική
καθs υπονοείται ότι υπάρχει οσμή παρα
Το σοβαρό ελλειμμα στην παροχή
επαρκούs εκπαίδευσns aπό ο σχολείο στη χρα μαs έρχεται να επ βεβαισει έκθεση τns Κομισιόν, η
οποία παρουσιάστηκε χθεs και διαπιστνεί ότι σε ποσοστό μεγαλύ
τερο του 30% οι Εληνεs μαθητές
έχουν χαμηλές επιδόσειs στα μα θηματικά, στην έκθεση και στιs
φυσικέs επιστήμε , εν το 27,3%
υστερεί στην ανάγνωση. Οι επιδόσειs. των Ελληνων μαθητν.
είναι χειρότερες από τον ευρωπαϊκό
μέσον δρο. Στην ίδια έκθεση αποτυπνεται ιδιαίτερα χαμηλή συμ
μετοχή , μόλις 4.5%, σε προγράμ
ματα διά βίου μάθησns και κατάρ
δάλου Νοvartis , εν οκ. Παπαγγελόπουλοs
θα στηρίξει και το ΚΙΝΑΛ. Σελ.3,4
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Στην ενδοχρα
δέκα χιλιάδες
απούντες άσυλο
τισns. Σελ. 7
Σύσκεψη Χρυσοχοίδη
με τους περιφερειάρχες
ΣΗΜΕΡΑ
Τη μεταφορά 10.000 αιτούντων άσυλο
από τα Vησιά υποδοχής στην ενδοχρα
προγραμματίζει το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη και πρ0s τούτοο υπουργόs
Μιχάλns Χρυσοχοΐδns καλεί σήμερα σε
σύσκεψη τουs περιφερειάρχε , οι οποίοι
θα κληθούν να υποστηρίξουν τη λείτουρ γία νέων δομν η την επέκταση υπαρ χουσν. Σε επίπεδο Ε.Ε. , Π υβέρνηση
ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Συνάντηση
Ελπιδοφόρου
με Ερντογάν
Το θέμα της επαναλειπουργίας της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης συζήτησε ο Αρχιε πίσκοπος Αμερικής
Ελπιδοφόρος με τον Τούρκο Πρόεδρο, σε έκτακτη συνάντηση Που εί χαν χθες στη Νέα Υόρκη κατόην
σχετικού αιτή ματος του κ. Ρετζεπ
Ταγίn Ερντογάν Σελ .7
θα ζητήσει ένταξη και τηs Ελλάδas στο
σύστημα αυτόματns κατανομήs μετανα
στν , που συμφων ήθηκε στιs αρχές τns
εβδομάδαs στη Μάλτα. Σελ. 6
Ομάδα Προσφύγων και μεταναστν από τη Συρία, το Ιράκ, την Παλαιστίνη και το Ιράνεπιβιβάζονται σε σκάφος του Λιμενικού στα ανοικτά της Σά.
μου, χθες τα ξημερματα. Συνολικά το Λιμενικό ερισυνέλεξε χθες από τη θάλασσα 208 αλλοδαπούς, εν άλλοι 390 εντοπίσθηκαν στη σεριά.
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡ0
Μητσοτάκης-Κούσνερ:
Συνάντηση με τον Τζάρεντ Κούσνερ,
σύμβουλο και γαμπρό του Αμερικονού
Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ , για όλα τα
ελληνικού ενδιαφέροντος θέματα,
αλλά και για την Προοπική των σχέσε
ων με τις ΗΠΑ, είκε ο Πρυθυnουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης. Σελ. 4
Το κπόθεν
και το κδήθεν
Τα ψέματα
σαρνουν
το Διαδίκτυο
Απειλές Τραμπ κατά του Πληροφοριοδότη
Τελικά, ούτε αυτό ήταν δύσκολο .
Χρειαζόταν μόνο πολιτική βούληση
για να δσει η Βoυλή στη δημοσιοτητα τιs δηλσει5 περιουσιακήs κατάστασηs των βουλευτν-δηλσειs
που η πρonyoύμενn nγεσία κρατούσε, χωρis aιτολογία, για τρία χρόνια
στα συρτάρια του Κοινοβουλίου.
Η διαδικασία έχει από καιρό διαπι στωμένεs ατέλειεs. Τα στοιχεία είναι
ανεπαρκή και ο ελεεγ0s τms
τουs γίνεται μόνο ad hoc κι αφότου
προκύψουν υπόνοιεs παρατυπίas .
Ωστόσο, η δημοσιότητα λειτουργεί
από μόνη τns . Eνίοτε καθιστά διαφανέs , αν όχι το απόθενν τms περιουσίαs, τουλάκιστον το αδηθεν τns
υποκρισίas.
αΠόθεν έσχες: Δημοσιοπο
ήθηκαν χθες τα κπόθεν έσχεφω των
Πολτικν για την τριετία χρησης
2015,2016 και 2017 χωρίς όμως να
έχουν ελεγχθεί από το αρμόδιο σ
ματων ορκωτν λογιστν. Σελ.5
Ερευνα της οξφόρδης
Διαδεδομένη πρακτική αποδεικνύε
ται η πολτική παραπληροφόρηση
στα μέσα κοινωνικήs δικτύωσns,
σύμφωνα με νέα ερευνα του Οχford
ntemet Institute του Πανειιστημίου
τns Οξφορδns. Οι ερευνητές διαπί στωσαν ότι οιχρεs όπου πραγμα
τοποιούνται εκστρατείεs πολιτικής
παραπληροφόρησn από κυβερνη σε1s ήπολιτικούs και κόμματα, στοχεύονταS στην απαξίωση και τη φ. TUl: Καθς ο τουριστικός κλάδος
μετράει τις ημίες από τ χρεοκοπία
της Thomaas Cook , η TUl, ο άλλος με .
γάλος tour operator, έρχεται να καλύψει το κενό. Σήμερα φθάνει στηv
Αθήνα ο CEO του ο μίλου. Σελ. 22
ακρίβειάς
(Εέρετετι κάναμε τον Παλιό καιρό, όταν ήμασταν έξυπνοι, με τους κατασκόΠους και την προδοσία.
έτοιρ Με αυτό το σχόλιο αναφέρθηκε οΑμερικανός πρόεδρος Τραμπ στον Πληροφοριοδότη πυ αnoκάλυψε τις συνομιλίες του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Στη φωτογραφία, ο διευθυντής των μυ στικν υηηρεσιν Τζόξεφ Μαγκουάιρστην αρμόδια επτροπ της Βουλής τωνΑντιπροσηων. Σελ. 9
μωση των πολιτικν αντιπάλων,
αυξήθηκαν το 2019 σε 70, από 48
ΤΟ ΚΟNΚΛΑΒΙΟ
την προηγούμενη χρονιά. Σελ.. 11
Το αφάντασμα
του Νίμτς
στη Νέα Υόρκη
ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ
H μόδα του καμουφλάζ
Ο αντιφατικός Ζακ Σιράκ
Σελ. 4
Οταν ονεκρός είναι κάπΟιος Πou ξεπέρα σε τα όρια του στενού οικογενειακού και
επαγγελματικού Περιβάλλοντος, ο τρόηος
Ποuο καθένας αναμετριέται μαζί του ano
κτά ιδια περο ενδιαφέρον. Ο Ζακ Σιράκ, με
Πάνω από 40 χρόνια στην Πολπική σκηνή,
Πρόλαβε να θητεύσει σε τόσα υψηλά αξυ .
ματα, να αλλάξει θέσεις σε τόσα καιρια ζη
τήματα και να αφήσει τόσο Πολύπλοκ
κληρονομιά, που αυτά Που επλέγουμε να
σημεισουμε γ' αυτόν ίσως λένε Περισσό τερα για εμάς τους ίδιαυς.
Ο Σιράκήταν λαϊκιστής , κυνικός, Πολιτικάντης Πoυ Πολέμησε στην Αλγερία υπέρ της
anoικIοκρατίας και, στοτέλος της καριέ
ρας του , καταδικάστηκε για διαφθορά.
Eν επισήμανε την ανάγκη να γεφυρωθεί
οκονωνικός δικασμός στη Γαλλία, με την
nολπική του δεν Πέτυχε Πολλά. Το 1995
την άκρα Δεξίά στη χρα του, λέγοντας ότι
δεν μπορούσε να αποδεχθεί τη μισαλλοδοξία και το μίσος . ΑΠόνωρίς, το 2002
Προειδοηοιούσε για τις επιπτσεις της κλι ματικής αλλαγής . Το 2003 ήταν από τους
σφοδρότατους Πολεμίους της αμερικανι
κής εισβολής στο Ιράκ.
Οι δηλσεις άλλων Πολτικν συχνά αnoκαλύπτουν Πς θα ήθελαν να βλέπουν
τους ίδιους . Η Αγκελα Μέρκελ τίμησετον
Σιράκως έναν <μεγάλο αρηγό κράτους
και Ευρωηαίos. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημεί.
ωσε : <0 Ζακ Σιράκ κέρδισε τον σεβασμό
των συμπολπν του και υψηλή διεθνή
εκτίμηση ως σοφός και διορατικός Πολιτι
κός, ο οnoίος με συνέπεια Προστάτευσε τα
συμφέροντα της χρας του. Εν εξήρε
η συμβολή του εκλιπόντος στις στενές
σχέσεις Γαλλίας-Ρωσίας, ο Πούτν ano σιηησε τον ισχυρό φιλοευρωηαίσμό του.
Ο Σοσιαλιστής τέως ηρόεδρος (και στερη
μένος χαρίσματος) Φρανοουά Ολάντ μίλησε για τονμακητή nou αγνρίζε Πς να
καλλιεργεί Προγματικούς δεσμούς με τους
nολίτες της Γαλλίαφ . Ο πρόεδρος της
Εθνοσυνέλευσης Ρισάρ Φεράνταύτισε τον
Σιράκμε τη Γαλλία . Μια Γαλλία καπ ' ομοί ωσή του: Παθιασμένη, Πολύ πλοκη, συχνά
γεμάτη αντιφάσεις , Πάντα με ασίγαστο Πά θος για τον ρεπουμπλικανισμό .
Τα τελευταία χρόνια, ο ίδιος ο Σιράκ δεν μ
λούσε δημοσίως. Ομως, στην όχθη του Σηκουάνα ένα ιδιαίτερης ομορφιάς κτίρο
έχει την τελευταία κουβέντα . Ο Σιράκείχε
αφοσιωθεί στην κατασκευή του Μουσείου
Quai Branlyγια την ανάδειξη Πολιισμν
Πou αναπτύκθηκαν εκτός Ευρπης, <Το
μουσείο αυτό βασίστηκε στην ισότητα και
στην αξία όλων των Πολτισμν του κό σμου, εiπε στα εγκαίνια το 2006. Μέρος
τυν αντιφάσεων του Σιράκ: κάποι0ι ατήγ
γειλαν κanοικιοκρατικήν αντίληψη, εν το
μουσείο φιλοξενεί αριστουργήματα σε
έναν μοναδικό διάλογο Πολτισμν.
Εμανουέλ Μακρόν: Την αρχή
της διαβούλευσης για το συνταξιοδοτικό επρόκειτο να κηρύξει χθες ο
Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, αλλά η
συζήτηση του με 500 κατοίκους της
γαλλικής επαρχίας αναβλήθηκε λό
γω του θανάτου του Πρην Προέδρου Ζακ Σιράκ . Σελ. 10
. Στίβος: Η Ντόχα και το Κατάρ
υποδέχονται από σήμερα και για
δέκα ημέρες την ααφρόκρεμαν του
στίβου στο 17ο Παγκόσμιο Πρωτά
θλημα. Σελ. 19
Θέλετενα κρύψετε ταχαρακτηριστικά του Προσπου
σας, Προκειμένου να Προστατευθείτε από ις κάμερες
αναγνρισης προσπου; Τρα έχετε σύμμαχο στην
Προσπάθειά σας, καθς πολλοί σχεδιαστές μόδας Παρέ χουν τα απαρατητα Προϊόντα και λύσεις. Τα έντονα χρ
ματα και οι σκοτεινές σκιές στο μέικαn βοηθούν, εν
Αμερικανός σχεδιαστής προτείνει γυαλιά ηλίου τα οΠοία
μπλοκάρουντις υπέρυθρες ακτίνες Που χpησιμοποιουν
ται από τις κάμερες αναγνρισης Προσπου. Σελ1
Εθνικό Θέατρο: Το Πόγραμ μα του Προκατόχου του ακολουθεί
ως επί το πλείστον ο καλλιτεχνικός
διευθυντής Δημήτρης Λγνάδης, με
αλλαγές στην Πειραματική Σκηνή
και σε Παράσταση του Στάθη Λιβα θνού. Σελ. 15
Πaραδέκθηκε επισήμως τη γαλλική συμ
βολή στην εξόντωση τιων Εβραίων της Γαλλίας από τους ναζί, εν το 2002 απέρριψε
Α.RANDERN IAEN
AA / FETF05 CAMHAΚΟLES
REUTERS
REUTERS
SHUTTERSTOCK

Τελευταία νέα από την εφημερίδα