Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΙΓΟΛΕΤΤΑΤ
ΕΝΟΙΚΙΝEΤΑΙ
ΝΝΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ
IAΟΦΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Enailimerisiato piki @gmailcon ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Post
Ετος: 70-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652 -FAX: 2310 242778 ΤΦ.: 1E- ΑΦύλλου: 1596 Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019
Εξαρθρθηκε
κύκλωμα εμπορίου
βρεφν και ωαρίων
στη Θεσσαλονίκη
>>>> 4η
Lιyίe on Aa
Πιλέίωσυικρατία
κίσιΝκίω
Επιτίκτηρ τήρ ύή Α
Εmισαν έργα 4 εΧατ υρ
πορμους της θευσολονίης,
SUL Snornl
>>>5η
Μνήμη και Τέχνη
σε διάλογο
Έκθεση της
εικαστικού Μαρίας
Κομπατσιάρη
>>>> 6η
>>>> 5η
Εξαρθρθηκε κύκλωμα εμπορίου βρεφν και ωαρίων στη Θεσσαλονίκη
>>>> Τη
Νέες εργασίες συντήρησης κοντά
στο δρόμο του αεροδρομίου
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & 00ΤΗ ΚΑΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έρχεται το πρτο
Φεστιβάλ ΑίγειουΠρόβειου κρέατος κι
Τοπικν Προϊόντων
2316 018 019
Εργασίες συντήρησης θα πραγ- ποιηθούν εργασίες αντικατάσταματοποιηθούν στη συνδετήρια |σης στηθαίων ασφαλείας στη
οδό με το αεροδρόμιο (οδός συνδετήρια οδό προς το αεροδρΠροφήτη Ηλία ) από τη Διεύθυ - | όμιο ( οδός Προφήτη Ηλία ) , στον
νση Τεχνικν Έργων της Περιφ- | κλάδο εξόδου προς την Εθνική
έρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουαπό αύριο έως και την Παρασκε- δανίων , δεξιά.
υή. Πιο αναλυτικά, θα πραγματο6977 298 697
[email protected]
στα Βασιλικά
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
SOXIT ποερ ΙΝo cuf E
>>>3η
SAPAE
ΛΟΠΟ 1 xrα
Created by Universal Document Converter