Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟ Γ Ο Σ
ΙΚΑ ΕΒ
ΙΟΔ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΕ

Σ

ΠΕΡ

των Κυκλάδων

Ε φ η μ ε ρΒΑΣΙΛΗΣ
ί δ α ΚΑΡΑΜΙΤΣΑΝΗΣ
«Το Animasyros

ΜΑΔΙΑΙΕ

ΦΗΜΕΡΙ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Ε β δ οΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
μ α δ ι α ί ΔΕΛΑΣΑΛ
α Α ν ε ξ ά ρ τ«ΓΙΑΤΙ
η τ ηΕΤΣΙ»
Πολιτική
Νέος στόχος η ίδρυση
«Ανεβάζουν»
Βαμβακάρειου Λυκείου 21
το «Νυφικό
Κρεβάτι»
του Γιαν ντε
Χάρτογκ

ΔΟ

ΣΕ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. Γραφείο
ΣΥΡΟΥ
Αριθμός Άδειας
1

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ - Δεν επιτρέπεται η πώληση

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΡΗ

7

μεγαλώνει ολοένα
και περισσότερο»
20

18

Ο Λ Οτ ω Γ
Ο
Σ
ν Κυκλάδων

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Αν ε ξ ά ρ τ η τ η Π ο λ ι τ ι κ ή Ε φ η μ ε ρ ί δ α

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 - Αρ. φύλλου: 641 - Έτος 13 ο - Τιμή 0,70€

 ΕΙΡΗΝΗ ΔΡΑΚΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

«Όραμα η δημιουργία
Μουσικού Γυμνασίου»
 «Θεωρώ τον εαυτό μου εκπαιδευτικό
και όχι πολιτικό. Αυτό που μπορώ να
πω δημόσια είναι ποια είναι τα δικά μου
όνειρα, τα οποία πρέπει να τα δούμε
όλοι οι εμπλεκόμενοι από κοινού. Υπό
αυτό το πρίσμα, και επειδή πιστεύω
ότι η ουτοπία του αύριο μπορεί να
γίνει πραγματικότητα, θα ήθελα ένα
από τα Γυμνάσια να μετατραπεί είτε σε
Καλλιτεχνικό είτε σε Μουσικό, καθώς
πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν τα παιδιά
ενός τόπου που έχει παράδοση στον
Πολιτισμό να καλλιεργούν τα ιδιαίτερά
τους ταλέντα…»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
• Ορισμοί μελών σε
Δημοτικές Επιτροπές και
Νομικά Πρόσωπα 4-5
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΑΛΗΘΙΝΗΣ
• Πάει πίσω η ασφαλτόστρωση
του δρόμου προς Αγία
Παρασκευή 12
ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΓKΑΤΟΣ
• Προειδοποιεί
ότι θα προσφύγει
στη Δικαιοσύνη
κατά
του Δήμου 12
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ
• Ευπρεπίζεται σιγά – σιγά
το Ιστορικό Κέντρο 6

EDITORIAL

Το κρατήσαμε

13

ΑΙΧΜΕΣ ΠΙΤΑΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Την «σφάζει» με το γάντι λόγω αδυναμίας ενημέρωσης
εις βάθος για τα οικονομικά του Δήμου  7

Από τη συνέντευξη της προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας Ειρήνης Δράκου, «κρατήσαμε» ένα από τα βασικά πιστεύω της: «…επειδή πιστεύω ότι
η ουτοπία του αύριο μπορεί να
γίνει πραγματικότητα, θα ήθελα
ένα από τα Γυμνάσια να μετατραπεί είτε σε Καλλιτεχνικό είτε σε
Μουσικό, καθώς πιστεύω ότι έτσι
θα μπορέσουν τα παιδιά ενός τόπου που έχει παράδοση στον Πολιτισμό να καλλιεργούν τα ιδιαίτερά τους ταλέντα».
Ποιος, άραγε, δεν θα σταθεί δίπλα της στον αγωνιστικό στίβο για
την μετεξέλιξη αυτής της ουτοπίας του αύριο σε σημερινή πραγματικότητα;

Ο ΛΟΓΟΣ