Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Πέμπτη
Σεπτεμβρίου
ΠΡΩΙΝΗ
Αριθ.φύλλου 7351
Τιμή Φύλου 0.50Ε
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν,
KΟΑΚΟΣ
Χωρίς θρήσκευμα ! ΕΦΚΑ
και Ιθαγένεια
οι τίίλοι σπουδν
στα Λύκεια
"Παράθυρο"
-Αναρτήθηκε σε ΦΕΚη απόφαση
του υπουργείου Παιδείας
Συνέχεια στην 13
για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων
Πς μπορείτε
να μπείτε στη ρύθμιση
και μετά τη λήξη της
καταληκτικής ημερομηνίας
( 30 Σεπτεμβρίου)
Συνέχεια στην 10
Οριστικό
κτέλοςν
στα υποθηκο-| Από σήμερα οι αιτήσεις
φυλακεία
Γρεβενά
για το <Εξοι κονόμηση
κατ' οίκον I>
Συνέχεια στην 6
Συνέχεια στην 1
1.ΚTE0
ΓΕΒΕΝΩΝ
Ε.Π.Σ. Γρεβενν
Κριτήρια
ισοβαθμίαs
Πρωταθλήματοs
2019-2020
5ο χλμ. Γρεβενν - Μυρσίνας
Τηλ.: 2462029200
E-mail: [email protected]
Συνέχεια στην 20