Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
nou αγαn .
τον τόΠο του
πρe1εi να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Buiaς- ΕιύτηςΔuθυπής ΒΑ ΕΡΑ Ει 55 4 φίλο f57 Πμή 0εγρόΠη 2 Σπειο 9
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΜ ΕΓΡΑ ΤΑ ΤΕ ΑΝΑΤΚΕ
EΝ ΕΚΟΛΗΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΑΕ
ΛΕΝΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΙ
ο nood του
1.146.000 εuρ καταν μεται στους
βάθμες Βκnuίδυoης
κα ουνολικά των 28
εκατομμυρίων tυρ
PΕΠΟΡΤΑΖ
Δήμους της Ηi ρας 10ΕIKOC a τα Σχολεία 6λης
γα την κάλυψη λει των σχολείων Πρωτο τουργικν αναγκν βμιας και Δευτrpοτης Χρας
συνέχεια στη σε.
ΕΤΗΣΙO ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 29 Σεατεμβρύου και
ρα 9.00 nμ. ελούμε στων Ιερό Νoό
Κοιμήσεως θοτόου , Επήpo
Μνημόουνο της λατρευτή μος ουγοu ,
μητέρας αδελφής θείoς και φλης
ΖΩΗΣ ΚΕΛΛΗ
Παρακαλούμε 6οους τημούν την
μνήμη της να ελ0ουν και να
πpοoευχτθούν μα μας
Ο σύψγος Φτης Κέλλης τα aδά
Συλλα Κελλη, ΕκωρΓιαβρή
τα οδέλφ , τα ανίyiα, οι φλοι uης
ΑΛΕΔΥ για την
Παρουσία Τσακαλτου
"Κόλαση" η κατάθεση
της Ελένης Ράικου
συλλαλητήριο: Αιδς Αργείοι!
Έσπευσε
να διαψεύ.
Γα απύομενο Οp .
σος κατηγοpeί τον Eu .
κλείδη Τσακαλτο η Α.
ΔΕAY σε ανακούνωσή
σεις ο tέωe
αναπληρω-.
τής υnoυργός Δικαιοτης με αφορμή την
παpουσία του στο
σύνης Δη.
τήτρης Παπιγγελόnουλος τα όοα a .
νέφερε στην άκρως αnoκαλυπτική.
κατάθεσή της η τέως ειoαγγελέας
Διαφθοράς Ελένη Ράμκου , ενnιον
της Εισαγελίας του Αρείou Πάγo .
λητήρο της Τρί.
της κατά των tργuσ .
κν διατάξεων nυ
περιλαμβάνονται στον
σναπτυξιακό νόpο.
pνετατησ ν
νεεα τησε