Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
Τύπος Χαλκιδικής
ttΑΜΑΚ
ΧΑAΚΙΑΙΚ.
Κιοrο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 24ο-ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 5814 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
Υπεγράφησαν
οι συμβάσεις
για την κατασκευή
τριν έργων
Μητσοτάκης σε Ζάεφ:
Δεν θα υπέγραφα
τις Πρέσπες
Ν.Μουδανιά: 2η συνάντηση
εργασιν του έργου
"ΜΑTCH-SPORT- Make
Amateur Sport Τolerant
Eliminating Discrimination"
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
. Θα σεβαστ τη Συμφωνία
Το κλίμα στη συνάντηση ήταν καλό
και εκφράστηκε η βούληση
να προχωρήσουν οι δυο πλευρές
στα θέματα της Συμφωνίας
Erasmus 26-17/9/19
Η Κινητή Μονάδα