Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΤΑΝ
ΕΝOΙΚΙΝΕΤA
ΝΤΤΗΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Εμkeς
τυanoρoorus μ.. με α
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ααάν,
ΟΛΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 26/09/2019
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜEΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7198
27 χρόνια
Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση
Ετοιμη η Κομισιόν για πρόσθετη βοήθεια στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Στο επτίκεντρο, ντιA με 48 ξενο δοχεία
Χρηματι στήριο
Ποιοι και Πς πληρνουν
ΓΣΕΒ Ε
ΕΤΟΣ ΙάΡΥΣΕΟΣ 1919
Ιαφοήση ΤΕΒΕ
μμητηροθούμετς
αλαγτς στα νουμηir
άλιοσμπ
τον κλογαριασμό της Thomas Cook
Αβεβαιότητα για τις οφειλές του τουρ οπερέτορ που κατέρρ
ευσε σε Ελληνες ξενοδόχους, αλλά και τον αριθμό τον
Πελατν στη χρα. Στο επίκεντρο, νΤΑ με 48 ξενοδοχεία Που
περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιό του στην Ελλάδα.
Thomas Cook
Το Πρτο μεγάλο θύμα του του
Brext ΑΠοτέλεσμα των διαγκων
σμάν μεταξύ των ομίλων Που
αποττήσουν τον
φλέτωνν του; Η,τελ
κα, ο επλογος ενός δράματος μ
επιχειρηματικές, επενδυτικές και
χρηματοοικονομικές Προεκτάσεις
εξελισσόταν επί μήνες και
αποτυπθηκε στην καταβαράθρωΤου Thomas Cook
ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν οι εισφορές
Αυγούστου για αγρότες και επαγγελματίες
ΙδaNΕΟσ5
επεδίωκαν να
έλεγχο των
ΕΡΑΝΜΟ (VMAT ΑΗΑΝΗΗΣ
Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Του
Eνιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Δευτέρα , 30 Σεπτεμβρίου 2019, εν την ίδια
οι εισφορές Αυγούστου 2019 για Τους αγρότες,
τους αυτοαπασχολούμενους
ους επαγγελματίες
Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του φορέα, η
καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η
ημερομηνία, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή
της εισφοράς, μέσω άμεσης χρέωσης Τραπεζκού λογαριασμού (πάγια εντολή).
ση της μετοχής
Χρηματιστήρι0 του Λονδίνου
την Τελευταία διετία;
και Τους ελεύθερδαξοης Χυρς
ΨυΠμιη κι μελύο
ηφοδαροέε αι ταυικε
Οτην Ελάα
Τ tφηράς
Hndiνη
πγάεςητιο
μαςτος
tiμας
Δεν υφίσταται περαιΑνακοίνωση σχετικά
με τους εποπτικούς
ελέγχους και το Πρόστιμο εκ μέρους της
ΕΚΤ εξέδωσε η Τρά.
πεζα Πειραις .
Ολόκληρη η ανακαίνωση της Τράπε
εξής:Αναφορικά με
την ανακοίνωση της
Eυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας-Τρα πεζικής ΕΠΟπτείας
( <ΕΚΤ) στις 23
Πεζα Πειραις έχει
προχωρήσει
σημαντική αναδιάρθρωση της διοικητικής
της ομάδας Τόσο σε
αντατο όσο και σε
μεσαίο επίπεδο, στην
Uιοθέτηση αc μέρους
των επιχερηματικν
μονάδων της Τράπε
ζας διαδικασιν και
μεθοδολογίdς
Τον υπολογισμό της
απόδοσης
λαίων
Προσαρμοσμένης γα
τους αναλαμβανόμεκινδύνους,
Σεπτεμβρίου 2019
Τράπεζα Περαις Τέρω επίπτωση στα
ενημερνει
επενδυτική κοινότητα ότι Το αναφερθέν πρόστιμο σχετίζεμε ευρήματα
επoπτικής επιθερησης για υποθεση Του
2015 σχετιζόμενη με
μη τήρηση
πτικν
εσεων περί ίδίων
κεφαλαίων .
χρηματοοικονομικά
στοιχεία Της Τράπε
ζας, καθς έχει ήδη
αποτυπσει αυτά Τα
ευρήματα , συμπεριλαμβανομένου
Του Ποσού Που ισοδυναμεί στο Πρόστμο , σε οικονομικές
πλήρη αναθερηση
των δομν εταιρικής
διακυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης
και ενίσχυσης του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου , Των
ΠολΙΤικν και των
διαδικασιν της ΤράΠεζας
31-12-2019
Παράταση ισχύος για την
ΕΒική Γεική Συλλομή
Σύμβαση Εργασίας
εΠοκαταστάσει
υποχρτης
Προηγούμενων χρή
σεων.
κεφαΑπό Το 2017, η Τρα2η
Created by Universal Document Converter