Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Αδ. Γεωργιάδης Οι γουνοποιοί συμβάλλουν καίρια στην ενίσχυση
εξαγωγν
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων-Προμηθειν και Δημοτρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1999Qgmal.con ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ:0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki [email protected]
ή Email: dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5568 Πέμπτη 26.09.2019
ή Email: pan1983Qotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Θα μπει
Επ. Κεφαλαιαγοράς:
ΟΠΕΚΑ:
>>> ελ.
>>> ελ.
στο Q
η Ελλάδα
αν συνεχίσει
η πρόοδος
Πότε πληρνονται
επιδόματα και παροχές
Πράσινο φως στο squecze-out της
Σφακιανάκης
Μeαρφομά τορον τον ΕΤΑ
στο Βξονονομό χα οίκον
Το βασικό ζήτημα με τα που
τογενή πλεονάσματα είναι να
εξασφαλίσουμε ότι διατηρ
ούνται οι ευνοίκές συνθήμες
της αγοράς
σήμερα η ΕλΜάδα , σημείωσε
Μάριο Ντράγκι απαντντας
σε ερτηση
τσου.Υπήρξε σημαντική αν όχι
Εξαιρετική πρόοδος στη χοα
τα τελευταία χρόνια σε ότι
ατpορά τις μεταρουθμίσεις και
Εοχόμενη ατό μια πολύ σοβαρή κατάσταση απολαμβάνει
ανάπτυξη και είναι σημαντικό
να διατηρήσουμε την αξιοπι
στία που
απολαμβάνει
Τιογου Κύο
έχει η Ελλάδα αυτές
τις ημέρες, τις πολύ καλές
συνθήκες σε άτι αφορά την
πρόσβαση στις αγορές
στήριξε .
ΚΑυτό
υποΘεοχάρης:
βασικό
είναι
2014-2020
στοιχείο που πρέτει να λαμβάνει υπόψη ή δημοσιονομική
πολιτικήp, σημείωσε
Συνολικά οι αγορές δείχνουν
αντιλαμβάνονται τη συνολι
wή πρόοδ
ουμπλήρωε
Μιλντοας για τα κόκκινα
δάνεια ο απερχόμενος επικεφ
αλλής της ΕKΤ δήλωσε ότι η
μείωσή τους παραμένει σημαν
τική , όχι μόνο για τη χάρα .
καθς δημουργούν τριγμούς
στον τραπεζικό σύστημα και
περιορίζουν τις δανειοδοτή
σεις. Αυτό πρέπει να γίνει
χωρίς
λτούρα πληρωμν
πληγωθεί το τραπεζικό
σύστημα
τομέας , είπε συμπληρνοντας ότι πρέπει να διατηρεται η
νοινωνική συνοχή με διάφορες
πολιτιές, υρίως δημοσιονομικές .
Τέλος αναφερόμενος
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
ο Μ. Ντράγι απάντησε ότι η
συμμετοχή εξαρτάται από την
κεπιλεξιμότηταν (σ.σ. η Ελλά
δα δεν είναι σε επενδυτική
βαθμίδα) . Είμαι αρετά
πεπεισμένος (pretty coni dent)
ότι αν η πρόοδος συνεχίσει να
είναι σημαντική
μεταρρυθμίσε ων θα υπάρχουν
συνθήκες στις οποίες θα μπορ εί να
Κέντρο ετιρερήσεο
της χρας
γαη διαχείριση ης χρίσς
Η οικονομυή κατάρρευσ ,
Βρετανικού ταξιδιωτικού γραφ
είου Thomas Cook, αποτελεί.
δυσάρεστη εξέλιξη για την τουρι
στιχή βιομχανία πανευραπαίκά
που αγγίζει
αγορά σημεινει
Τουρισμού .
Ο dομόδιος υπουργός Χόρης
Θεοχάρης
Μάνος Κόνσολος βρίσκονται
ανοικτή επικοινωνία με όλους σμού
τους εμπλεκόμενους φορείς για μέσω της Thomas Cook από σήμε
την επέυση των προβλημάτων που
ανούπτουν από αυτή την εξέλξη.
Ίδη έχει συσταθεί κέντρο επιχειρήσεων
προκειμένου
τα προβλήματα, όπως
τρισμός των περίπου 50.000 τουρστν που
: πρτα 15 αεροσκάφη φθά
νουν σε Ζάνυνθο, Κέρυρα
και τα
ανάπτυξη- εργασία-αλληλεγγύη
Υπολογίζουμε ότι μέσα
στο επόκαι την ελληνική μενο τοιήμερο θα επανοπατριστούν περίτου 22.000 τουρίστες,.
αναφέρει ο υπουργός . Οκ. Χάρης
Θεοχάρης επισημαίνει ότι διασφ
ολίστηκε η κάλυψη των εξόδων .
και του επαναπατρ ,πέτοξαν
πληγωθεί η κουχωρίς
υπουργείο
Τη μεταφορά χρημάτων του ΕΣΠΑ, από προγράμματα που
δεν έχουν ζήτηση σε προγράμματα όπως το Εξοκονόμηση
κατ' οίχον, έχει ζητήσει η κυβέονη ση όπως είπε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων , 'Αδωνις Γεωργιάδης
υδιωτικός
ο υψυπουργός
της διαμονής
' τουριστν
ρα μέχοι
κοπν τους.
λήματα στην πλατφόρμα
και τη λήξη
Συγκεκοιμένα ο υπουργός είπε
ότ το
των διαπρόγραμμα <Εξοικονόμ
ηση κατ' oίκον 1 είναι χρήσι- Όπως εξήγησε : <επειδή το πρό
μο, καλλά είναι σχεδιασμένο απ'
την προηγούμενη βέρνηση με
έναν συγκεκρυμένο τρόπο . Ποιο
τρόπο; Όποιος μπαίνει πρτος . οποίες έχουμε κάνει αίτημα
Αυτό τι ση μαίνει; Σημαίνει ότι
αναγιάζει χιλιάδες ανθρπους
να τρέξουν με πάρα πολύ
μεγάλη ταχύτητα
πρτου ταυτόχρονα όλοι μαζί .
Το υπουργείο Τουρισμού βρίσκε
συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικν και συναρμόδια
υπουργεία προκειμένου
εθούν τρόποι, για τη στήριξη των
ελληνικν τουριστικν ετιχειρήσεων που επηρεάζονται από το
γεγονός, για τους οποίους θα
υπάρξει ενημέρωση Παράλληλα η
ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού
συγκάλεσε έχτακτη σύσκεψη με
τους εκπροσπους
στικν φορέων της χρας.
υπουργείο Τουρισμού
να αντιμετωπιστούν
γραμμα έχει μεγάλη απορρόφηση, έχω δσει εντολή στις υπηρεσίες του υπουργείου, με τις
ται σε
Ο επανοπανα εξευρέχουν πακέτα διακοπν
στην Κομισιόν να μας επιτρέψει
επανασχεδιάσουμε
σχεδιάσουν την αναπροσαρμογή του προγράμματος.
από την Thomas Cook και
βρίσιονται αυτή τη στιγμή στη
χρα .
Στο πλαίσιο αυτό , όπως δηλνει ο
υπουργός Τουρισμού Χάρης
Θεοχόρης , η διαδικασία επαναπατρισμού
που βρίσκονται στην Ελλάδα μέσω
της Thomas Cook έχει ξεκινήσει
ΕΣΠΑ, να
μπουν
στο θέμα των
τεχνιιά προβ
μιουρ
ξένων τουριστν
των τουρι
στο ΟΒ,
γίνει.
συμμετάσχει
αλλά πρόοδος πρέπει να
Created by Universal Document Converter