Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΓΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
[email protected]
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 9925- ΕΤΟΣ 35ο -ΤΙΜΗ 1ε- ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΜΗΤΣΟΤΑΚΗ - Ε ΡΝΤΟΓΑΝ ΣΤΗΝ Ν. YOΡΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
Στις 862,00 μονάδες
Πτση 0,62%
Καυτο
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
et0247Ο
κα l9l
Αποφύγαμε
τη χρεοκοπία
της ΔΕΗ
ΤεΤα Τε
Σελ. 5
33οαν
Σελ. 3
ΣΤΙΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Η μα μετά την άλλη
Απεργία από ΓΣΕ
και εργατικά κέντρα
Νέα Προσφυγή στο Συμβούλιο της Eικρατείας κατέθεσε η Βασιλική Θάνου, ζητντας να
ακυρωθείως παράνομη, αντισυνταγματική
αντίθετη η Πράξη διορισμού της νέας διοίκησης
της ανεξάρτητης αρχτής.
Σην ίδια κίνηση με mν Βασιλική Θάνου Προχρησε και η πρην αντπρόεδρος της ανεξάρ
τηης αρχής, Αννας Νάκου . Συγκεκριμένα,
Προσφεύγουσες οι
υπ αριθμ. 86330/29-8-2019
86332/29-8-2019 αποφάσεων του Υπουργού
Ανάπυξης με θέμα "Διορισμός Προέδρου
EiΠτροπή Ανταγωνισμού, με την οποία διορί
οθηκε ως Πρόεδρος στην Επτροπή Ανταγωνσμού ο Ιωάννης Λιανός και
προέδρου στην Ετροnή Ανταγωνισμού , με
την οποία διορίσθηκε ως Αντιπρόεδρος
Εππρoπή Ανταγωνισμού η Καλλιόπη Μπενετάκαι
Καταβολή
5,7 εκαT. ευρ
σε 5.308
οποίες , στρέφονται κατά
δικαιούχους
Σελ. 4
Σελ. 8
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
"Διορισμός Αντι στην
τΟ Α' ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ
Στην προσφυγή της Βασιλικής Θάνου καn Άν
νας Νάκου τονίζεται πως "οι Προσβαλλόμενες
και Ανιστην Επτοπή Ανταγωνισμού , είναι
Παράνομες, στερούμενες νομίμου ερείσματος
και μη όμιμη a Πράξεις διορισμού νέου Προέδρου
Προέδρου
Παχυλα- κερδη,
για Το κυκλωμα παρανομων
υιοθεσιν και εμποριας ωαριων
και Πάσχουν από πλημμελή
τιολογία".
Υπενθυμίzεται Πως ήδη εκκρεμεί η αrτηση
ακύρωσης της πρην προέδρων της Επτροπής
Ανταγωνισμού κατά των διατιστωτικν Πράξε
Υπουργού Ανάπυξης , εν αρνητική
fταν η απάντηση του Ανωτάτου Ακυρωτκού Δικαστηρίου τόσο στην αίηση Προσωρινής δια Που είκαν
υποβάλλει τόσο η κυρία Θάνου όσο και τα άλλα
πρην μέλη της Εροπής Ανταγωνισμού.
Και εγ ο φτωχός και ταπεινός ρωτ:
Αυτά τα Πρην δικαστκά στελέη, έσι άπλα
Προχωρουν σε Προσφυγές τη μα Πίσω από την
άλλη επιδικοντας να ακυρωθούν οι διορισμοί
της νέας κυβέρνησης παρά τον τοίχο" Που έπε σαν σε πρτο Βαθμό και από την άλλη ή κυΒέρνηση θα έκανε τέτοιο κραυγαλέο λάθοs
ων Που
Έλεγχοι σε 1.259
σχολικά λεωφορεία,
βεβαιθηκαν
135 παραβάσεις
ταγής όσο και στην αίτηση αναστολής
Σελ, 4
Σελ. 2
Ο λογικός