Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. .Έτος 620- Αρ. φύλλου 17.605 . Τιμή 0,60 Ε . Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019
/ Γραφeίa Φ. Ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677, 33.791-Fac 26510 30.350 htp:/www.proinosiogos.gre [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΥ
Την ρα που αναμένεται να δοθεί παράταση για Τις 120 δόσεις . .
ΕWRA ΠΡΣ ΙΕΑ FΠΚΗΡΕΙΕΙ ΧΕΝ
Ολύσυ γιαχλόδες φορολογούμενους εύν δπλασοσθείο φθμός ταν
12 δόσευν και μειοθείτο ποσό γι όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα
τουνολοκληρωθείοι πέντε και αναμένονται οι άλλοι τρεις
κΤρίφοςν ο χρόνος λειτουργίας
'Σταθμν Μεταφόρτωσης!
Το κπράσινο φως από τους θεσμούς περιμένει η Κυβέρνηση
. Κρίσιμο είναι Το επόμενο
διάστημα για Το οικονομικό επιτε
λείο της Κυβέρνησης Το omoo .
πιδικει με κάθε Τρόπo να εξα .
σφαλίσει από Τους θεσμούς m στωση χρόνου και πιο πολλές δ.
ευκολύνσες για τους φοpολογού
Εκκρεμεί η σύνδεσή τους με το δίκτυο της ΔΕΗ, εν μεγάλο καγκάθ
αποτελεί η απουσία Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων
Ηπείρου . Ταπαντά η Περιφερειακή Αρχή σε ερτηση του Σ Βλέτσα.. .
. Μπορεί η Ήπιρος να λαμ βάνει διαρκς τα εύσημα από
πλευράς του κεντpικού Κράτους .
ακόμα και από Τον διο Τον Πρω
θυπουργό πρν λίγες ημέρες για
Το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Στε .
ΙPΕΠ ΟΡΤΑΖ
μενους rα χρέη πων οmoίων .
χουν ξαπερόσει τα 104 διο . εuρ
Μπορεί ν άλλαξε η Ψυχολογία
στην αγορά μετά Τς εκλογές Του
Ιoυλίου , ο συσσωρευμένες όμως
οpλές χιλιόδων φορoλογούμε . : Eneρήoες κα νoκορά έοuν προθεσμα tως αι την ερμεη
νων δν μπορούν να Τακτοποηθούν από ην μια μέρα στην άλλη.
Επιχειρήσεις και νοικοκυρά
χουν προθεσμία έως και Την ερχόμενη Δευτέρα 30 Σεπεμβρίου για
να ενταχθούν στην
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
: Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου για να ενταχθούν στην ρύθμιοη των 120
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡ:
δόσεων, αν και είo aνοτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση.
Ρεν Αποβλήτων που κατασκεύσσε στο Ελευθεροχρι Δδνης .
όpως είνα σαφές ότι ολοκληρω μένη δισχείριση απορριμμάτων
δεν μτορεί να υπάρξει χωρίς Τη
λειτουργία και Των Σταθμν Μετα
φόρτωσης .
Εδ υπόρχεα καθυστέρηση, γ γονός που οφελεται κυρίως σε διάφορες γραφειοκρατικές αγκυλ - Tpο ολοκληρωθεί η κατοσκευή εpτηση που κατέθεot προς τον Πε Ακύρεισε την σπόραση πον πήρε ηπροηγούμενη διοίηση
Χαστούκω ΑποκΕτρωμένης στη ΔΕΥΑ
για Την εθελούσια έρδο τον 5 υπηλλήλων
Χωρές Φορέα Διχείρισης δεν μπορούν να
λετουργήσουν οι οτ ΣMΑ Της Ηπείρου,
όπως προκύπτει από την απάντηση της Πe.
ριφepεκας στον Σ. Βλέοa .
Με aπόφαση του Ε0Ο
kvαnαλαύνται Αλες αταριός
Lhk τα ταρίύαμ το
>Παραβιάστηκε η εγκύκλιος τυ κ. Εσωτερκν
.Χοστούκιν στην απερχόμε
νη διοίκηση της ΔΕΥAL η οποία
στις 30 Αυγούστου προχρησε
στη λήψη απόφασης για εθελού
σια έξοδο πένε υπαλλήλων Της
με αποζημησεις μεταξ 103 και
53 χιλιάδων ευρ , tδωσε η Απο
κεντρομένη Διοίκηση Ηπείρου-:
Δυτικής Μακεδονίας, η οποία Την
έχρινε τμη νόμιμη.
Σην σπόφαση της 11η σελ
Τα παραπάνω προκύπτουν από
αμμα χρηματοδότησης Dστό
σος που έχουν προκύψα ην Ελευταία δεπία από τη στγμή που η τους , οι Σταθμοί δεν θα μπορέσουν
Περοφέρεια ενέταξε τους ΣΜΑ σε να λεπουργήσουν αν δεν συγκροτη
ρφερειάρχη Αλέκο Καχριμάνη ο
περφερειακός σύμβουλος Σάκης
θεί ο Περιφερειακός Φορέας Δαχεί - Βλέτσας καα την απάνηση που έλαΣελ. 12
ρισης που είναι σήμερα στα σκαριά.
βε από την Περιφe ΜΕΤρητά γδά
ob.iromoτης w ττία
τυ το η ομίνα
Δ.Ε.ΥΑ.
Lεuoννένων
Με την ΕAΥΝ συναντήθηκε χθες ο δήμαρχος Μ.Ελισάφ
Πάντα πρόθυμος ο Δήμος Ιωαννιτν
για συνεργασία με την Αστυνομα
ν Πα μηδενικές μεταθέσεις μιλούν οι αστυνομικοί
Αύριο στην Περιφερεν Ηπείρου
Eημερωτική δράση γατα
κιμάαγειακά νοσήμιο
Σελ. 12
Αtίγμνες συτήσς mα
g σ0 Δυμαή Εpοiλn
Eνόψει της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
HΑλβανία πιέζεται για
επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων
VΑπιστάτεις αύχoρες Της ΕΕ, ouν με τροίτοάις από η Γρανία..
* Στη σελδα 2
Λύνεται ένας αυτοδιοικητικός αγρίφος
Τελικά έχουν αρμοδιότητες
. Με ακρύα καρδιάν και με
πολλές εmφυλάξεις οι χρες Της
Eυρωπαϊκής Ένωσης , προετο μάζουν ης θέσεις Τους για Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17/18
Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την
απόφαση που πρέπι να λάβουν
αν θα δοθεί mpόσινο φως για
οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων!
Σεμμετέχουν με φήρο και διατύπωση γιμης στο Δημοτ. Συμβούλο
. Πολλοί είναι εκενοι οι ο ποίο αναρωτούνταιπ εδους
αpμοδιότητες διαθέτουν σήμε: ρa οι εκλεγμένοι Πρόεδροι rων
Κοινοτήτων, δηλαδή αυτν
: που έχουν μέχρι 300 κατο
κους Πολύ δε θεορούν όπ ποιΣλούν ένα απλό δακοσμητικό στοιχείο .
Κ όμως , ένας Πρόεδρος έχε
σοβαρές σpμοδιότητες ησελ
. εν χθες ο νέος Δήμαρ - σεις Της Ηπείρου εξέφραζε την a.
χος bωαννiνων Μ. Ελισάφ συζ - πογonrεuσή της για nς μηδενικές
Τούσε με τη Διοίκηση της Ενωσης
Αστυνομικν Υπαλλήλων Του Μο μού (ΕΑΥΝη θέματα που σχειζοντα rόσο με την ενίσχυση της
Αστυνομικής Διεύθυνσης όσο και
με την εύρυθμη λετουργία Της πό.
λης , η συνδικαλιστική oργάνωση
των αστυνομικν σε κοινή ανακοίνωση με ης υπόλοmες ΕνKΟΝΟΤΙΚΟ
ΤΡΑΦΗΟ
μεταθέστις στην περιφέρεια.
Πoτως ο Μ Ε -11ησελ
Εo OΑE Μστομδαpες
αμας ww lopaΜΕpν
την έναρξη των ενταξιακν διαδ κασιν Αλβανίας και Σκοπίων.
Και ναι μεν για rο δεύτερο κρατ.
διο, δεν υπαρχουν και πολλές a νπδράσεις , για την
Συγκινητικό τελιυταίο - αντίφ
χεες στον Αγιλέα Μπιστιολη
σελ. 2
- 2η σελ
σελ . 11η
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Μεοριατήαπόφαση τουΛΣ της διοργαντριας
Σέντρα
στην Super League 2
Εnίκαιρες Σκέψεις
Πόσο προοδευτικά
ήταν τα Θρησκευτικά!
ΑΠΟΨΕΙΣ
Σαββατοκύριακο
Το μείζονστο Ζαγόρι...
> ρόφειοMIΚΑΛΗΣ Κ ΝΤΙΝΑΛΕΞΗΣ
>Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΙΟΥΛΗ
Πoλ. Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλοντος.
Ρ0rpaτσάνης διατητής Του παιχnδιού Παναχαίκή-ΠΑΣΓιάννα
. 0ι πρόσφατες απoφόεις της Ολομέλειας Του Συμβουλίου της
Εmκpατείας (ΣτΕ) ακύρωσον τα Προγράμματα Σπουδν στα θρησκευτικά του Υπουργοό Παιδείας κ κ. raβpoγλου
Ηταν αναμενόμενες ουτές οι αποφάσεις, οφού το Προγράμματα
ήταν τα ίδιο ακριβς με εκείνα του κ. Ν. Φλη, που είχαν ακωρωθεί
με ης υπ' αριθμ . 660 και 926 του έτους 2018 αποφόσεις Του Συμβουλίου Επικρατείος . Aεν άλλαζε Τimoτε σ' αυτά ουσιαστικό, εκτός
από την ημερομηνία έκδοσης τους , τον οριθμό του φύλλου Εφημερίδος Της Κυβέρνησης και την υπογραφή Του Υπουργού . Ήταν
| ένα τέχνασμα της παρελιυστικής Πολτικής της τότε
. Αν στοιχημάτιζε κανείς ότ , εν ο Κυριάκος Μη
Τοοτάκης μλούσε στο Ζαγόρι για ουσιοστική και καινοτόμο ανάπτυξη, συνυφασμένη με τον ολτσμό
και την προστοσία του περιβάλοντος, κάηοοι θα
ρωτούσαν αργότερα αν επθηκε Τήποτε για Τις εξορύξεις, θα είχε κερδίαει σίγουρα . Διότ προφανς αυτό είναι το
μείζον, και δεν υπάρχουν στο Ζαγόρι άλλα ζητήματα . Και γενικς
μόνο με αυτό ασχολούμαστε προοφάτως στον πληθυσμιακά πιο
οραιό Δήμο της χρας.
Γιoi προφανς η αποφυγή Των εξορύξεων λύνει το
. Την κανονική διεξαγωγή.
Της πρεμέρας Τo πpοσεχές Σαββατοκύρια .
κο 26-29 Σπτεμβρίου .
αποpάσισε χες , έστω
: και με οριακή πλειοψηφία, Το έκτακτο δοικητικό
συμβούλιο Της Super
League 2
Το "παρν στη χεσνή έκτση
συντδρίαση έδωσαν εκπρόσωπο
όλων Των ομάδων κι με ο
puκή πλειοφηφία 7-6,
ουσιαστικά με τη Ψήφο
της ΕΠΟ,αποφασίστη
Κε η άμεση έναρξη του
πρωταθλήματος Ο
πρόεδρος του ΠΑΣ Γιά
ννα Γργος Χριστοβαυλης
- 7ησελ.
- τη σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα