Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΙΤΟΛΕ ΤΕΣ SUΡER LEAEUE 2 ΣΤΕ ΕΡΤ
Μεισεις 12-20% αλλις
αλουκέτoυ επ' αόριστον
www.ert.gr
NEΟΙΑΩΝΕΣ
Πέμπτη 26
Σεπτεμβρίου 2019
Αρ. Φύλλου 6431
Τμή 0,60Ε
ΗΜΕ ΡΗΣ ΙΑ
ΕΦΗΜΕ Ρ Ι ΔΑ ΤΗΣΜΗΠΕΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Sρoτής ΑPETH ΜΑΛΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: [email protected] | www.neoiagones.gr
Οι Αστυνομκοί των Ιωανίνων
για τη μη ίσχυση
του Σματος στην Ήπααρο
Το θεμα των τεράστιων ελλείψεων
ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΠΙΚΕΣ ΚΟΝΤΡΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΝΟ
Συνέχισε από εκεί
που σταμάτησε. . .
κα οργανικν κενων στις μιμες
δεσεις του σωματος της Ελληνικής
Αστυνομίας επιχειρον να κατα δεί Sουν με κονή τους πρωτοβουλία οι
τέσσερις Ενσεις Αστυνομικν
Υπαλληλων της Ηπelpo .
ΣΕΛ. 7
Έφυγε από τη ζωή ο
Αχιλλέας Μπιστιόλης
ο Αxιλλέας Μπιστι όλης, ένας
άνθρωπος με μακρα διαδρομη
στην αυτοδιοίκηση έφυγε anό τη
Ο Αχλλεας Μιστιολης διατελεσε
δημοτικός συμβουλος Ιωανννων.
νομαρχιακος συμβουλος εκλεγμένος με την napaταξη του Αλέκου
Καxριμάνη και Περιφερειακός συμΒουλος .
ηxι 6T5 έωτκρηopeκS
κακέs όνμ5 rpocε ΥΤΗΗΒΑΣ
ΣΕΛ. 8
Οι Ορίζοντες Ηπείρου
πρτη αυτοδιοικητική
Παράταξη με καταστατικό
στην Ελλάδα
Ολακληρωθηκε στο Πρωτοδικείo
Ιωανννων η διαικασία έyκρισης
του καταστατικού των Οραοντων
Ηπεipou nou anoτελούν Πλέον την
Πρωτη αυτοδιοκητική nαράταξη σε
ολη την Ελλάδα nou κατοχυρνε
και εισήμως χαρακτηριστικα πλnρoυς δημοκρατικής λειτουργίας. με
δηλωμένους σκοπούς και στόχο την
εκλογη οργανων. Μετά την έγκριση
του καταστατικού των Ορχόντων
Ηneipou αnό το Πρωτοδικε ίο Ιωανίνων ολοκληρθnke με επιτυχία
και η εγγραφή των Ορπόντων
Ηnεlpou ως Πολτική Παράταζη αno
το ΔΟΥ Ιωαννiνων.
Αno εκεl που σταμάτησε η συνεδρία ση της Τατης ξεκ Ιvnσε το Δημοτικό Συμβουλιο του Δημου Ιωαννιτν. Με ένταση δηλαδη μεταξο της Δημοτικης Αρχης κα των εκπροσυnν των εργαzομένων.
ΣΕΛ. 7
|Κάλυψη των κενν
|στα σχολεία ζητά
|n ΕΛΜΕ ωαννίνων
ΣΕΛ. 4
Για κενα και ελλείμεις στα σκολεία
γίνεται ανφορά σε ανακονωση nou
| εςεδωσε n ΕΛΜΕ Ιωκαννίνων, Σnτντας
Πaράλληα την aμεση κάλυψη αnό το
Ι υπουργείο Παιδείας .
Τα κενα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της , ανέρχονται σε 50 στα σχολεία
| των Ιωπνν νων, ενω nαραλληλα υneνθυμίzει nως α αναληρωτές και ωροpίσθιoι αοελούν το 15 του συνολ| κου εκπαδευτικού δυναμικού ειoμal| νονας τnν αναγκη για μόνμους διοΙρομούς.
Στην iδα ανακονωση τονπεται ότι
| οι anοσπά σεις nou nepμeναν Πολα
| καθηγητές δεν πραγματοτοnaικαν στο
| συνολο τους.
ΕΠΑΝACYΣΤΑΣΗ ' 21ο
και στα ιάννενα
Με την επετειακή tκθεση για τον
Αγωνα του 1821 στο Μέγαρο της
Παλαιας Βουλης , τον Μαρτιο του
2021, noυ θα φιλοξενηθεί σε ολη
τη χρα , κορυφνονται οι δρα σεις του Εθνικο0 Ιστορικού Μουσεlου (ΕM ) , για τα 200 χρόνια
αno την έναρSη της Επαναστασης
του '21.
Γιnί κιθυστερούν ναλειτουργήσουν
οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης
ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΛΕΤΣΑ ΣΕ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ
ΣΕΛ. 10